24 September 2023

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

MOSIA LUI MATEESCU – Seful CSM Bogdan Mateescu si-a ocolit colegii ca sa-l unga pe judecatorul George Catalin Serban secretar general. Serban sta nelegal pe functie. Desi legea prevede ca numirea o face Plenul, Serban a fost delegat succesiv prin trei decizii ale lui Mateescu. S-a apelat la o veche smecherie: pauza de cateva zile intre delegari, sa nu fie prelungire. Nicaieri in lege si in regulamentul de functionare nu se vorbeste de posibilitatea ca seful CSM sa poata delega secretarul general

Scris de: George TARATA | pdf | print

12 September 2021 16:48
Vizualizari: 9064

Consiliul Superior al Magistraturii a devenit mosia judecatorului Bogdan Mateescu (foto 1), care a ajuns sa-i ocoleasca cu gratie pe ceilalti membri ai CSM. O dovedeste cazul secretarului general al CSM, judecatorul George Catalin Serban (foto 2), care ocupa nelegal aceasta functie, dupa cum Lumea Justitiei va dezvalui in editia de astazi. Desi legea prevede ca secretarul general al CSM este numit de catre Plenul Consiliului, George Catalin Serban se afla in functie ca urmare a delegarii dispuse de catre presedintele CSM Bogdan Mateescu. Si Bogdan Mateescu l-a delegat pe judecatorul George Catalin Serban ca secretar general al CSM nu o data, ci de trei ori. Iar ca sa ocoleasca Plenul, deci pe ceilalti membri ai CSM, Bogdan Mateescu a apelat la o mai veche smecherie folosita in cazul delegarilor: pauza de cateva zile intre delegari ca sa nu fie considerata prelungire de delegare si pentru a se ocoli Plenul CSM.


 

Secretarul general este una dintre cele mai importante persoane din CSM. Conduce intregul aparat de lucru al Consiliului, iar prin mana sa trec mai toate actele. Pana in ianuarie 2021, functia de secretar general al CSM a fost detinuta de judecatorul Marius Tudose, care a decis sa plece la pensie. Locul sau a fost luat de judecatorul George Catalin Serban, la acea data directorul Directiei Legislatie, documentare si contencios din CSM, in trecut presedinte al Tribunalului Calarasi.


Pe langa lege


Problema este ca judecatorul George Catalin Serban a fost instalat in functia de secretar general al CSM direct de catre seful Consiliului Bogdan Mateescu, desi Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii si Regulamentul de organizare si functionare a CSM stabilesc faptul ca secretarul general al CSM este numit de catre Plenul Consiliului. Mai exact, conform raspunsului primit de Lumea Justitiei din partea CSM, judecatorul George Catalin Serban a fost pus in functia de secretar general al CSM prin trei decizii de delegare emise de seful Consiliului Bogdan Mateescu. Da, ati cititi bine: este vorba despre trei decizii de delegare a lui Serban ca secretar general al CSM, nu o decizie urmata de doua prelungiri.


Astfel, judecatorul George Catalin Serban a devenit secretar general al CSM ca urmare a delegarii sale in aceasta functie prin Decizia nr. 3 din 8 ianuarie 2021 emisa de seful Consiliului, Bogdan Mateescu (vezi facsimil 1). Decizia prevede ca: “Incepand cu data de 11.01.2021, domnul judecator George Catalin Serban se deleaga in functia de secretar general al Consiliului Superior al Magistraturii, pentru o perioada de 3 luni, dar nu mai mult de ocuparea functiei prin concurs sau examen, in conditiile legii”.

 


Uterior, presedintele CSM Bogdan Mateescu a emis Decizia nr. 88 din 18 martie 2021 (vezi facsimil 2) prin care s-a stabilit ca: “Incepand cu data de 14.04.2021, domnul judecator George Catalin Serban se deleaga in functia de secretar general al Consiliului Superior al Magistraturii, pentru o perioada de 3 luni, dar nu mai mult de ocuparea functiei prin concurs sau examen, in conditiile legii”.

 In fine, prin Decizia nr. 196 din 13 iulie 2021 emisa de seful CSM Bogdan Mateescu (vezi facsimil 3) s-a hotarat ca: “Incepand cu data de 16.07.2021, domnul judecator George Catalin Serban se deleaga in functia de secretar general al Consiliului Superior al Magistraturii, pentru o perioada de 3 luni, dar nu mai mult de ocuparea functiei prin concurs sau examen, in conditiile legii”.

 


Una zice legea, alta face Mateescu


Astfel, pe langa faptul a avem de-a face practic nu cu o delegare si apoi o prelungire a acestei delegari, ci cu trei delegari distincte – aspect asupra caruia vom reveni -, se poate observa cat se poate de limpede ca judecatorul George Catalin Serban a devenit secretar general al CSM prin trei decizii emise de seful Consiliului Bogdan Mateescu. Or, aceasta este o problema, intrucat secretarul general al CSM nu putea fi numit decat de catre Plen. Nu o spunem noi, ci Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii si Regulamentul de organizare si functionare a CSM.


Iata prevederile din Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii care demonstreaza ca seful CSM Bogdan Mateescu nu putea pune secretarul general al CSM, ca judecatorul George Catalin Serban ocupa nelegal functia de secretar general al CSM si ca Plenul CSM trebuia sa numeasca secretarul general al CSM:


Art. 39 din Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii: Plenul Consiliului Superior al Magistraturii numeste secretarul general si personalul cu functii de conducere din aparatul Consiliului Superior al Magistraturii”.

Art. 61 alin. (2) din Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii: Secretarul general este numit si revocat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dintre judecatorii si procurorii care au cel putin 8 ani vechime in magistratura”.


Iata prevederile din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii care demonstreaza ca seful CSM Bogdan Mateescu nu putea pune secretarul general al CSM, ca judecatorul George Catalin Serban ocupa nelegal functia de secretar general al CSM si ca Plenul CSM trebuia sa numeasca secretarul general al CSM:


Art. 16 alin. (1) punctul 27 din Regulamentul de organizare si functionare a CSM: Plenul are urmatoarele atributii: numeste si revoca secretarul general, secretarul general adjunct si personalul cu functii de conducere din aparatul propriu al Consiliului".

Art. 80 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a CSM: Secretarul general este numit de Plen, de regula, dintre judecatorii care au cel putin 8 ani vechime in magistratura”.

Articolul 120 din Regulamentul de organizare si functionare a CSM: Personalul de conducere din aparatul propriu al Consiliului este numit de Plen”.


Mateescu fie nu stie legea, fie e de rea-vointa


Asadar, lucrurile sunt cat se poate de limpezi: atat Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii cat si Regulamentul de organizare si functionare a CSM prevad ca Plenul CSM este cel care numeste secretarul general. Nu exista deci nicio alta norma care sa ii fi dat dreptul presedintelui CSM Bogdan Mateescu sa il instaleze pe judecatorul George Catalin Serban in functia de secretar general al CSM. Nici macar prin delegare.

Totusi, in cele trei decizii aratate mai sus Bogdan Mateescu face trimitere la un articol din Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii si la trei articole din Regulamentul de organizare si functionare a CSM pentru a justifica delegarea judecatorului George Catalin Serban in functia de secretar general al CSM. Din pacate pentru Mateescu, cele patru articole la care se refera nu prevad nicicum posibilitatea ca seful CSM sa il numeasca, inclusiv prin delegare, pe secretarul general al CSM.

Astfel, primul articol invocat de Bogdan Mateescu in cele trei decizii este art. 24 alin. (4) din Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii: “Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de Regulamentul de organizare si functionare administrativa a Consiliului Superior al Magistraturii si de plen”.

Este un articol cu prevederi generale, fara nicio referire directa la numirea sau posibilitatea de delegare de catre seful CSM a secretarului general al CSM.


Apoi, Bogdan Mateescu face trimitere la art. 10 din Regulamentul de organizare si functionare a CSM:

(1) Consiliul Superior al Magistraturii este condus de presedinte, ajutat de un vicepresedinte, alesi pentru un mandat de un an. Mandatul presedintelui nu poate fi reinnoit.

(2) Presedintele si vicepresedintele Consiliului fac parte din sectii diferite.

3) Pentru functiile de presedinte si vicepresedinte pot candida doar membrii judecatori si procurori prevazuti la art. 9 alin. (2) lit. a).

(4) Membrii judecatori si procurori care doresc sa candideze pentru functiile de presedinte, respectiv vicepresedinte isi depun candidaturile, insotite de un proiect privind obiectivele urmarite, in Sectia pentru judecatori, respectiv in Sectia pentru procurori.

(5) Sectiile corespunzatoare ale Consiliului analizeaza si dezbat candidaturile depuse si desemneaza candidatii pentru functiile de presedinte si vicepresedinte. Hotararea se ia in prezenta a cel putin 2/3 din membrii sectiei, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

(6) Pentru functiile de presedinte si vicepresedinte candideaza un judecator si un procuror desemnati de Sectia pentru judecatori, respectiv Sectia pentru procurori, in conditiile alin. (5).

(7) Presedintele si vicepresedintele sunt alesi de Plen dintre candidatii desemnati potrivit alin. (5) si (6), in prezenta a cel putin 15 membri ai Consiliului, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

(8) Presedintele Consiliului are urmatoarele atributii principale:

a) reprezinta Consiliul in relatiile interne si internationale;

b) coordoneaza activitatea Consiliului si repartizeaza lucrarile pentru Plen si sectii;

c) prezideaza lucrarile Plenului, cu exceptia cazului in care la lucrari participa Presedintele Romaniei;

d) propune Plenului masurile necesare pentru ocuparea locurilor devenite vacante, ca urmare a incetarii calitatii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii inainte de expirarea mandatului;

e) semneaza actele emise de Consiliu;

f) sesizeaza Curtea Constitutionala in vederea solutionarii conflictelor juridice de natura constitutionala dintre autoritatile publice;

g) desemneaza membrii Consiliului Superior al Magistraturii care pot fi consultati pentru elaborarea unor proiecte de acte normative, la propunerea Plenului;

h) prezinta in sedinta publica a Plenului raportul asupra activitatii Consiliului, care se transmite instantelor si parchetelor si se da publicitatii;

i) prezinta Camerelor reunite ale Parlamentului Romaniei, pana la data de 15 februarie a anului urmator, raportul anual privind starea justitiei si raportul anual privind activitatea Consiliului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si pe pagina de internet a Consiliului; '

j) are calitatea de ordonator principal de credite, care poate fi delegata vicepresedintelui, secretarului general, secretarului general adjunct sau directorului economic;

k) stabileste atributiile secretarului general adjunct, la propunerea secretarului general al Consiliului;

l) coordoneaza activitatea Compartimentului de audit public intern;

m) coordoneaza activitatea Biroului de informare publica si relatii cu mass-media.

(9) Presedintele Consiliului indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de regulamente si de Plen.

(10) Presedintele Consiliului stabileste atributiile vicepresedintelui, avand in vedere dispozitiile alin. (1), (8) si (9). Vicepresedintele Consiliului coordoneaza activitatea Compartimentului de documente clasificate.

(11) In lipsa presedintelui Consiliului, atributiile prevazute la alin. (8) si (9) se exercita de vicepresedinte”.

Din nou, nu exista nicio prevedere care sa ii dea dreptul sefului CSM sa delege secretarul general al CSM.


Al treilea articol mentionat in deciziile lui Bogdan Mateescu este art. 14 din Regulamentul de organizare si functionare a CSM: “Plenul si sectiile Consiliului emit hotarari, iar presedintele si vicepresedintele Consiliului emit decizii, potrivit dispozitiilor legale si regulamentare”.

Asta a si facut Bogdan Mateescu, a emis decizii prin care l-a delegat pe judecatorul George Catalin Serban in functia de secretar general al CSM. Articolul in schimb nu are nicio legatura cu posibilitatea ca seful CSM sa delege pe functie secretarul general al CSM.


In fine, ultimul articol indicat in deciziile lui Bogdan Mateescu este art. 125 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a CSM: “Presedintele Consiliului poate dispune delegarea in functii de conducere de specialitate juridica in cadrul aparatului propriu, la propunerea secretarului general si cu acordul persoanei in cauza, pe o perioada de maximum 3 luni”.

La prima vedere s-ar putea crede ca acesta este prevederea din Regulamentul CSM care il acopera pe Bogdan Mateescu. Nu e insa chiar asa. Asta intrucat art. 125 alin. (1) din Regulamentul CSM intr-adevar ii da dreptul sefului CSM, in speta Bogdan Mateescu, sa delege doar in functii de conducere de specialitate juridica, dar numai la propunerea secretarului general al CSM. Ceea ce inseamna ca acest articol in niciun caz nu se refera la secretarul general al CSM, caci este absurd ca secretarul general al CSM sa fie delegat la propunerea secretarului general al CSM. Totodata, articolul confirma ca secretarul general al CSM nu este functie de conducere de specialitate juridica.


Smecheria pauzelor intre delegari ca sa fie ocolit Plenul CSM


Sa recapitulam: seful CSM Bogdan Mateescu nu putea sa il delege pe judecatorul George Catalin Serban in functia de secretar general al CSM, iar judecatorul George Catalin Serban ocupa nelegal functia de secretar general al CSM. Legea si Regulamentul CSM stabilesc fara echivioc faptul ca secretarul general al CSM este numit de catre Plen si nu exista nicio prevedere, nici macar in cele invocate de Bogdan Mateescu, prin care sa se permita sefului CSM sa delege secretarul general al CSM.

Chiar si asa, noi am cautat argumente in favoarea lui Bogdan Mateescu, pe langa articolele din lege si regulament pe care le-a invocat, care, asa cum am vazut nu au nicio valoare, argumente care sa confirme ca delegarea lui George Catalin Serban in functia de secretar general a fost legala.

Am observat in acest sens art. 125 alin. (6) din Regulamentul de organizare si functionare a CSM: Delegarea pe posturi de conducere temporar vacante se dispune in conditiile prezentului articol, ea putand fi prelungita din 3 in 3 luni, pana la intoarcerea pe post a titularului”.

Aceasta prevedere este inclusa la articolul care ii da dreptul presedintelui CSM sa delege pe functii de conducere de specialitate juridica, la propunerea secretarului general al CSM, articol amintit mai sus si invocat de Mateescu. Chiar si daca am admite ca “delegarea pe posturi de conducere vacante” de la art. 125 alin. (6) s-ar referi si la functia de secretar general al CSM si ca de fapt in baza acestei prevederi Mateescu l-a delegat pe Serban, presedintele CSM tot nu ar fi acoperit. Asta din cauza mentiunii ca delegarea se dispune “in conditiile prezentului articol”. Or, “prezentul articol” stabileste la alin. (2) ca: “In cazul in care functia de conducere cu privire la care s-a dispus delegarea conform alin. (1) nu s-a ocupat prin numire, Plenul poate dispune prelungirea delegarii, la propunerea presedintelui, cu recomandarea secretarului general si cu acordul persoanei in cauza, pe o perioada de maximum 3 luni”. Cu alte cuvinte, dupa prima delegare a lui George Catalin Serban – repetam, admitand ca art. 125 alin. (6) i s-ar aplica acestuia – Bogdan Mateescu trebuia sa se adreseze Plenului CSM ca sa obtina prelungirea. Plen unde este posibil ca anumiti membri ai Consiliului sa nu fi fost de acord.

Aceasta poate fi explicatia pentru care seful CSM Bogdan Mateescu a facut pauza intre delegari si nu a mers pe varianta prelungirii delegarii lui Serban. Caci prima delegare incepe in 11 ianuarie 2021 pe trei luni, a doua in 14 aprilie 2021 pe trei luni, iar a treia in 16 iulie 2021 pe trei luni. Deci exista pauze intre finalul primei delagari si a doua delegare, si intre finalul celei de-a doua delegari si a treia delegare. Or, in acest fel de fiecare data s-a considerat o delegare noua a judecatorului George Catalin Serban, nu o prelungire a delegarii, astfel ca Plenul CSM a fost sarit din schema. Chiar daca de facto era fix o prelungire a primei delegari. O smecherie mai veche, aplicata cu succes in sistem.

Ca sa nu mai spunem ca art. 125 alin. (6) prevede posibilitatea delegarii pe posturi de conducere temporar, pana la intoarcerea titularului. Or, in cazul delagarii lui George Catalin Serban functia de secretar general era vacanta ca urmare a pensionarii judecatorului Marius Tudose, deci nu avea ce titular sa se intoarca.


In acelasi context trebuie precizat ca art. 39 din Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, citat mai sus, face distinctie clara intre functiile de conducere din CSM si secretarul general al CSM:Plenul Consiliului Superior al Magistraturii numeste secretarul general si personalul cu functii de conducere din aparatul Consiliului Superior al Magistraturii”. Fix aceasta distinctie face imposibila folosirea art. 125 alin. 6 din Regulamentul CSM, indicat mai sus, pentru a incerca justificarea delegarii de catre Mateescu a lui George Catalin Serban in functia de secretar general al CSM. Mai exact, art. 125 alin. (6) prevede posibilitatea delegarii pe posturi de conducere temporar vacante, insa aceste posturi de conducere nu se refera si la functia de secretar general al CSM, pe care Legea 317/2004 o trateaza distinct.

In final ne intrebam daca ceilalti membri ai CSM au stiut de modul in care judecatorul George Catalin Serban a fost instalat de Bogdan Mateescu in functia de secretar general al Consiliului. De asemenea, ne intrebam daca nu cumva toate actele semnate de George Catalin Serban in perioada in care a fost delegat pe functie si nu numit sunt nule.

Comentarii

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 24.09.2023 – Negocierile pe pensiile magistratilor nu s-au incheiat

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva