3 December 2022

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

NICUSOR, INVINS IN INSTANTA DE FOSTUL ALIAT – Primarul general Nicusor Dan este obligat ca de indata sa infiinteze registrul spatiilor verzi din Bucuresti, sa elaboreze strategia privind conservarea lor si sa informeze cetatenii despre felul in care sunt cheltuiti banii. Judecatoarea TMB Marilena Neacsu a admis actiunea Asociatiei pentru Dreptul Urbanismului. ONG-ul e condus de urbanistul Alexandru Panisoara, ex-vicepresedinte al Asociatiei Salvati Bucurestiul infiintate de Nicusor (Actiunea)

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

12 November 2021 19:27
Vizualizari: 25345

Primarul general al Capitalei Nicusor Dan (foto 1) este obligat sa le dea socoteala bucurestenilor cu privire la spatiile verzi din oras. Asa a hotarat judecatoarea Marilena Georgeta Neacsu de la Tribunalul Bucuresti vineri, 12 noiembrie 2021, impunandu-i edilului sa infiinteze de indata registrul spatiilor verzi din Bucuresti, sa elaboreze – tot de indata – strategia privind conservarea spatiilor verzi ale capitalei si la fel de repede sa le puna cetatenilor la dispozitie situatia cu cheltuielile in acest sens.Magistrata a admis actiunea depusa de catre un fost vicepresedinte al Asociatiei Salvati Bucurestiul (ASB), ONG-ul infiintat de catre Nicusor Dan. Ne referim la urbanistul Alexandru Panisoara (foto 2), fost membru al ASB si vicepresedinte in perioada 2015-2016, iar in prezent presedintele Asociatiei pentru Dreptul Urbanismului.


Iata minuta sentintei nr. 6926/2021 din dosarul nr. 18839/3/2021:


Admite exceptia inadmisibilitatii petit 6 si 7. Respinge exceptiile lipsei calitatii procesuale active, pasive, a inadmisibilitatii petiturilor 1-4 si 8 si a lipsei de interes.

Admite in parte actiunea. Obliga paratii sa demareze de indata auditul spatiilor verzi, sa elaboreze strategia privind conservarea si dezvoltarea spatiilor verzi, sa elaboreze de indata registrul spatiilor verzi, sa stabileasca normele privind actualizarea periodica, sa emita dispozitie sau hotarare de infiintare a registrului spatiilor verzi, sa puna la dispozitia publicului modalitatea de utilizare a sumelor alocate din buget.

Respinge petiturile 6 si 7 ca inadmisibile. Cu recurs”.


Asa cum veti citi in actiunea de mai jos – scrisa de catre avocatul Alexandru Dumitrescu (foto 3) –, Alexandru Panisoara a cerut ca instanta sa oblige Primaria Bucurestilor si Consiliul General la efectuarea urmatoarelor demersuri (le-am subliniat pe cele admise):


- sa demareze de indata un audit al suprafetei, calitatii si accesibilitatii spatiilor verzi din Municipiul Bucuresti;

- sa elaboreze o strategie privind conservarea si dezvoltarea retelei de spatii verzi din Municipiul Bucuresti (...);

- sa elaboreze de indata Registrul spatiilor verzi potrivit prevederilor legale aplicabile, astfel incat acesta sa produca efecte administrative si juridice;

- sa stabileasca norme privind actualizarea periodica a acestuia;

- sa emita o Dispozitie sau Hotarare de Consiliu General de infiintare a Registrului spatiilor verzi (...);

- sa raspunda contraventional prin aplicarea unei sanctiuni cu amenda corespunzator art. 23 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 24 /2007, republicata, pentru nerespectarea dispozitiilor art. 10 alin. (1) si art. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2007, republicata;

- sa raspunda in acord cu art. 903 si urmatoarele din Codul de Procedura Civila, luand in considerare faptul ca exista suspiciunea rezonabila de neindeplinire a acestor obligatii si ulterior emiterii unei Hotarari iudecatoresti privind obligatia de a face, luand in considerare totodata prevederile art. 906 alin. 3 so raspunda in acord cu art. 903 si urmiitoarele din Codul de Procedura Civila, lutind in considerare faptul ca existii suspiciunea rezonabilii de neindeplinire a acestor obligatii si ulterior emiterii unei Hotiirtiri iudecatoresti privind obligatia de a face, lutind in considerare totodatii prevederile art. 906 alin. 3;

- sa puna la dispozitia publicului, inclusiv prin publicarea pe site-ul Primariei Generale a Municipiului Bucuresti, in mod defalcat si transparent, modalitatea de utilizare a sumelor alocate prin Buget, de la data la care ar fi trebuit sa intocmeasca Registrul spatiilor verzi ca act cu efecte administrative si juridice si pana la data pronuntarii Hotararii in prezentul dosar, indicand destinatia sumelor efectiv utilizate, sprijinind astfel instanta sa evalueze material prejudiciul cauzat cetatenilor Municipiului Bucuresti.


Redam prevederile legale invocate mai sus:


I. din Legea nr. 24/2007:


Articolul 16

(1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa tina evidenta spatiilor verzi de pe teritoriul unitatilor administrative, prin constituirea registrelor locale ale spatiilor verzi, pe care le actualizeaza ori de cate ori intervin modificari.

(2) Evidenta spatiilor verzi are drept scop organizarea folosirii rationale a acestora, a regenerarii si protectiei lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbarilor calitative si cantitative, precum si asigurarea informatiilor despre spatiile verzi.

(3) Registrele locale ale spatiilor verzi se constituie pe baza normelor tehnice aprobate prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si locuintei, cu avizul ministrului mediului si al ministrului administratiei si internelor, in termen de un an de la elaborarea si publicarea acestora.

Articolul 17

(1) Obligatia organizarii si conducerii registrelor spatiilor verzi revine autoritatilor administratiei publice locale.

(2) Registrul local al spatiilor verzi este un sistem informational care cuprinde datele tehnice ale tuturor spatiilor verzi conform indicilor de calitate si cantitate.

(3) Registrele locale ale spatiilor verzi vor fi facute publice si vor putea fi consultate la sediile autoritatilor administratiei publice locale. (...)


Articolul 23

(1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala dupa cum urmeaza: (...)

e) de la 100.000 lei la 200.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) si ale art. 16 alin. (1)”;


II. din Codul de procedura civila:


Articolul 903

Domeniu de aplicare

(1) Dispozitiile prezentei sectiuni sunt aplicabile in cazul executarii silite in natura a obligatiilor de a face sau de a nu face in temeiul unui titlu executoriu. Daca prin titlul executoriu creditorul a fost autorizat ca, pe cheltuiala debitorului, sa execute el insusi ori sa faca sa fie executata obligatia de a face sau, dupa caz, sa inlature ori sa ridice ceea ce debitorul a facut cu incalcarea obligatiei de a nu face nu mai este necesara obtinerea unui nou titlu executoriu prin care sa se stabileasca despagubirile datorate de debitor sau, dupa caz, contravaloarea lucrarilor necesare restabilirii situatiei anterioare incalcarii obligatiei de a nu face. In aceste din urma cazuri, sumele respective se determina pe baza de expertiza sau de alte documente justificative de catre executorul judecatoresc, potrivit dispozitiilor art. 628.

(2) Dispozitiile art. 1.528 din Codul civil raman aplicabile.

Articolul 904

Executarea obligatiei de a face

Daca debitorul refuza sa indeplineasca o obligatie de a face cuprinsa intr-un titlu executoriu, in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a executarii, creditorul poate fi autorizat de instanta de executare, prin incheiere executorie, data cu citarea partilor, sa o indeplineasca el insusi sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului.

Articolul 905

Executarea obligatiei de a nu face

(1) Dispozitiile prevazute in prezenta sectiune sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul cand titlul executoriu cuprinde o obligatie de a nu face.

(2) Creditorul va putea cere instantei de executare sa fie autorizat, prin incheiere executorie, data cu citarea partilor, sa desfiinteze el insusi sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului, lucrarile facute de acesta impotriva obligatiei de a nu face.

Articolul 906

Aplicarea de penalitati

(1) Daca in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a executarii debitorul nu executa obligatia de a face sau de a nu face, care nu poate fi indeplinita prin alta persoana, acesta poate fi constrans la indeplinirea ei, prin aplicarea unor penalitati, de catre instanta de executare.

(2) Cand obligatia nu este evaluabila in bani, instanta sesizata de creditor il poate obliga pe debitor, prin incheiere definitiva data cu citarea partilor, sa plateasca in favoarea creditorului o penalitate de la 100 lei la 1.000 lei, stabilita pe zi de intarziere, pana la executarea obligatiei prevazute in titlul executoriu.

(3) Atunci cand obligatia are un obiect evaluabil in bani, penalitatea prevazuta la alin. (2) poate fi stabilita de instanta intre 0,1% si 1% pe zi de intarziere, procentaj calculat din valoarea obiectului obligatiei.

(4) Daca in termen de 3 luni de la data comunicarii incheierii de aplicare a penalitatii debitorul nu executa obligatia prevazuta in titlul executoriu, instanta de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitiva ce i se datoreaza cu acest titlu, prin incheiere, data cu citarea partilor. Creditorul poate solicita fixarea sumei definitive cu titlu de penalitati de intarziere dupa trecerea fiecarui termen de 3 luni in care debitorul nu isi executa obligatia prevazuta in titlu executoriu, pana la stingerea ei completa.

(5) Penalitatea va putea fi inlaturata ori redusa, pe calea contestatiei la executare, daca debitorul executa obligatia prevazuta in titlul executoriu si dovedeste existenta unor motive temeinice care au justificat intarzierea executarii.

(6) Incheierea data in conditiile alin. (4) este executorie.

(7) Acordarea de penalitati in conditiile alin. (1)-(4) nu exclude obligarea debitorului la plata de despagubiri, la cererea creditorului, in conditiile art. 892 sau ale dreptului comun”.


 

Problema este veche


Nepasarea Primariei General cu privire la Registrul Spatiilor verzi nu dureaza de ieri, de azi. In 2019 (deci pe vremea fostului primar Gabriela Firea), Garda Nationala de Mediu a amendat PMB cu 100.000 de lei pentru lipsa acestui registru. Garda de Mediu a constatat ca administratia locala nu detine nicio informatie despre suprafata tipurilor de terenuri din intravilanul Bucurestilor, ce ar fi trebuit sa compuna Registrul Spatiilor Verzi. Comisarii Garzii de Mediu au descoperit ca suprafata de spatiu verde pe cap de locuitor in Bucuresti este de 8,89 metri patrati – cu mult sub limita de 26 mp/locuitor impusa de OUG 195/2005 privind protectia mediului.


* Cititi aici intreaga actiune

Comentarii

# imun/teanu date 13 November 2021 12:43 +5

Sub ce obladuiri, nu se spune, bagabondul asta merge, si merge, si merge, tot inainte. Tot pe-ale lui. Cum unii ar zice conjugat pe ruseste, "ia idu, ta idiosi, on/EL IDIOT". Doar ca e perfect constient si infractorizeaza perenetizat pe protectii de sus. Cum si complicea lui "clocotiNda". Care in loc de celula, cum pentru furatul alegeri, se da in oricate barci ce i se astern sub curul slampiu. Altfel cum?!, cu PORCO-ororii din cocini grohaiti la laturi.

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 29.11.2022 – Argentina Campeon!

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva