6 October 2022

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

NICUSOR SI-A PUS CENUSA IN CAP LA TMB – Judecatoarea Georgeta Marilena Neacsu a obligat Primaria Capitalei sa elaboreze de indata registrul spatiilor verzi din Bucuresti, care sa produca efecte administrative si juridice. PMB a recunoscut in instanta ca a lucrat de mantuiala: „Registrul realizat in 2011 n-a fost aprobat prin act normativ emis de CGMB sau de primar. A fost publicat pe site in 2013... Nu permite actualizarea informatiilor, obtinerea de rapoarte, nu furnizeaza fisa spatiului verde”

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

11 May 2022 14:29
Vizualizari: 2356

Primaria generala a Bucurestilor – condusa de primarul Nicusor Dan (foto) – a recunoscut in instanta ca a facut o treaba de mantuiala in ceea ce priveste registrul spatiilor verzi din Capitala.S-a intamplat in toamna anului trecut in dosarul nr. 18839/3/2021, unde judecatoarea Georgeta Marilena Neacsu de la Tribunalul Bucuresti a obligat Primaria Generala ca de indata – prin dispozitie sau hotarare a Consiliului General - sa infiinteze registrul spatiilor verzi din Bucuresti, sa elaboreze strategia privind conservarea lor, sa informeze cetatenii despre felul in care sunt cheltuiti banii, precum si sa stabileasca norme privind actualizarea periodica a registrului.

Amintim ca actiunea a fost introdusa de catre urbanistul Alexandru Panisoara, presedintele si fondatorul Asociatiei pentru Drepul Urbanismului, fost vicepresedinte al ONG-ului infiintat de catre Nicusor Dan – Asociatia Salvati Bucurestiul si actual presedinte al Asociatiei pentru Dreptul Urbanismului (click aici pentru a citi). Nu vom relua argumentele reclamantului – reprezentat de catre avocatul Alexandru Dumitrescu, intrucat le-am prezentat cu acea ocazie.


Treaba facuta doar pe jumatate


In motivarea sentintei, interesante sunt nu atat argumentele judecatoarei (care i-a dat dreptate lui Panisoara in punctele esentiale ale actiunii fara prea multe comentarii), ci partea in care instanta citeaza din intampinarea Primariei Capitalei. Acolo, institutia administrativa recunoaste ea insasi ca a incalcat normele in vigoare privind spatiile verzi. Mai exact, chiar daca a elaborat inca din 2011 Registrul spatiilor verzi (si l-a incarcat pe site doi ani mai trarziu), la nivelul anului 2022, acel registru a fost facut doar de ochii lumii, fara sa respecte normele tehnice cuprinse in Ordinul ministrului Dezvoltarii nr. 1549/2008 (privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spatiilor verzi din intravilanul localitatilor), actualizat prin Ordinul ministrului Dezvoltarii nr. 1466/2010.


Prezentam principalele pasaje din motivarea sentintei nr. 6926/2021 din cauza nr. 18839/3/2021 (vezi facsimil):


Pe fondul cauzei, paratii au invederat faptul ca, asa cum rezulta din cuprinsul adresei nr. 6576/18839/17.08.2021 emise de PMB, aceasta institutie a realizat in anul 2011 inventarierea spatiilor verzi de pe domeniul public in cadrul obiectivului de investitii 'Cadastrul verde al municipiului Bucuresti – Registrul spatiilor verzi', potrivit comunicatului de presa al institutiei din 24.06.2011. In comunicatul mentionat, necesitatea proiectului a fost justificata de Legea nr. 24/2007 (n.r. privind privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor), Planul local de actiune pentru mediu al municipiului Bucuresti – PLAM –, aprobat prin HCGMB nr.294/2005 si OUG nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului. Registrul spatiilor verzi al municipiului Bucuresti realizat in anul 2011 nu a fost aprobat printr-un act normativ emis de catre CGMB sau de catre Primarul General al Municipiului Bucuresti.

Acesta a fost publicat pe site-ul institutiei in anul 2013, potrivit informatiilor din mass-media, iar modalitatea de a fi accesat de catre personalul Serviciului monitorizare spatii verzi din cadrul Directiei de mediu este aceeasi cu cea folosita de catre utilizatori externi. Acest registru nu permite actualizarea informatiilor, nu permite obtinerea de rapoarte si nu furnizeaza fisa spatiului verde, conform prevederilor ordinelor ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 1.549 din 4 decembrie 2008, respectiv nr. 1.466 din 17 mai 2010. Registrul realizat in anul 2011 cuprinde terenuri aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, conform sesizarilor primite de la acestia, in conformitate cu dispozitiile art.3 din Legea nr. 24/2007.

In temeiul dispozitiilor legale invocate, paratii au prezentat cele 3 etape ale inventarierii spatiilor verzi publice si private. Complexitatea realizarii si actualizarii permanente a registrului spatiilor verzi al municipiului Bucuresti este influentata si de faptul ca administrarea spatiilor verzi publice din Bucuresti se face de catre primaria fiecarui sector, cu care PMB se afla doar in relatii de colaborare, precum si de alte institutii subordonate CGMB, institutii care, in functie de procedura de lucru, vor avea obligatia de a introduce informatii noi in registru sau de a le comunica catre PMB pentru a fi introduse ulterior, sub rezerva corectitudinii si veridicitatii informatiilor introduse sau furnizate de acestea. Realizarea Registrului implica resurse financiare publice a carer utilizare se supune principiului bunei gestiuni financiare stabilit in Ordonanta nr. 119/31.08.1999 (n.r. privind controlul intern si controlul financiar preventiv), respectiv art. 5 alin. (1). Or, realizarea unui registru al spatiilor verzi fara a avea la baza informatii juridice privind tipul de proprietate si informatii urbanistice, reale, corecte si complete incalca principiul bunei gestiuni financiare.

In perioada 2013 – prezent, Serviciul monitorizare spatii verzi din cadrul Directiei de mediu nu a utilizat fonduri publice pentru realizarea / actualizarea Registrului spatiilor verzi al municipiului Bucuresti. PMB are pe lista de prioritati evaluarea situatiei existente si actualizarea / realizarea Registrului spatiilor verzi al municipiului Bucuresti, astfel incat acesta sa raspunda cerintelor legale. In acest sens, in bugetul propriu al Municipiului Bucuresti au fost alocate resurse financiare pentru realizarea unei evaluari a actualei aplicatii a Registrului spatiilor verzi, prin derularea unei proceduri de achizitie publica prevazute in PAAP (forma revizuita) pentru anul 2021 (n.r. planul actual al achizitiilor publice). Termenul privind actualizarea / realizarea Registrului spatiilor verzi al municipiului Bucuresti va putea fi stabilit dupa obtinerea rezultatelor evaluarii actualei aplicatii si a recomandarilor tehnico-economice optime pentru realizarea proiectului. (...)

La data de 06.10.2021, reclamanta a depus la dosarul cauzei raspuns la intampinare, prin care a solicitat respingerea exceptiilor invocate de parati, sustinand in esenta faptul ca prezenta actiune este admisibila, ca a fost parcursa procedura prealabila, solicitarile indicate in capetele de cerere ale actiunii fiind aduse la cunostinta paratelor anterior promovarii actiunii si ca in cadrul procesului de elaborate si implementare a Registrului spatiilor verzi, paratele detin atributii specifice, efectele juridice si administrative ale Registrului spatiilor verzi conferind capacitate procesuala pasiva paratelor ca subiecte de drept procesual civil. De asemenea, a reiterat aspectele referitoare la interesul, scopul direct si obiectivele ADU, sustinand ca in cauza, capacitatea procesuala activa a asociatiei legal constituite este deplina si corespunde actiunii promovate in contradictoriu cu paratele.

De asemenea, reclamanta a considerat ca afirmatiile paratilor din cuprinsul intampinarii reprezinta o recunoastere expresa a incalcarilor normativelor impuse de legiuitor in sarcina paratelor, motiv pentru care a solicitat admiterea actiunii astfel cum a fost formulata. (...)

Analizand actele si lucrarile dosarului, tribunalul a retinut urmatoarele:

Avand in vedere obiectul actiunii in contencios administrativ, asa cum acesta rezulta din prevederile art. 8 al. 1 din Legea nr. 554/2004, respectiv anularea actului administrativ, repararea pagubei produse prin emiterea actului nelegal sau obligarea la emiterea unui act administrativ ori la efectuarea unei operatiuni administrative, rezulta ca petitul avand ca obiect aplicarea unei sanctiuni contraventionale este inadmisibil, intrucat aceasta din urma nu presupune un raport juridic de drept administrativ in care reclamanta sa fie parte.

In ceea ce priveste petitul nr. 7 al cererii de chemare in judecata, intrucat se solicita aplicarea de penalitati prevazute in art. 906 C.p.c.,. fata de dispozitiile exprese ale art. 18 al. 6 din Legea nr. 554/2004 ce contin o trimitere la disp. art. 24 din acelasi act normativ, rezulta ca si acest petit este inadmisibil.

Cum restul capetelor de cerere privesc obligarea la indeplinirea unor operatiuni administrative premergatoare si emiterea unui act administrativ, exceptia inadmisibilitatii cu privire la acestea este neintemeiata. De asemenea, si exceptia inadmisibilitatii pentru lipsa plangerii prealabile este neintemeiata, intrucat situatia-premisa a acestei cauze este refuzul nejustificat al autoritatii parate de a efectua anumite operatiuni administrative si de a emite un act administrativ, situatie in care, potrivit disp. art. 7 al. 5 din Legea nr. 554/2004, plangerea prealabila nu este obligatorie.

Tribunalul a constatat ca reclamanta are calitate procesuala in cauza, avand in vedere dispozitiile 2 al. 1 lit. a teza finala, scopul si obiectivele asociatiei reclamante mentionate in art. 7 al. 1 lit.b), e) si f) din statutul asociatiei, precum si argumentele retinute de instanta suprema in decizia in interesul legii nr. 8/2020.

De asemenea, si interesul procesual indeplineste toate conditiile prevazute in art. 33 C.p.c., avand in vedere ca scopul crearii registrului spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, asa cum se prevede chiar in art. 1 din Legea nr. 24/2007, consta in asigurarea calitatii factorilor de mediu si a starii de sanatate a populatiei, acesta suprapunandu-se cu obiectivul asociatiei reclamante prevazut in art. 7 al. 1 lit. f din statut.

Nici exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor CGMB si UAT mun. Bucuresti nu a fost constatata a fi intemeiata, avand in vedere calitatea acestora de autoritati publice locale si prevederile art. 17 din Legea nr. 24/2007, potrivit carora obligatia organizarii si conducerii registrelor spatiilor verzi revine autoritatilor administratiei publice locale.

In ceea ce priveste fondul cauzei, relevante sunt prevederile art. 10 al. 1 si 16 al. 1 din acelasi act normativ, Legea nr. 24/2007, potrivit carora 'municipiile de rang zero si unu au obligatia sa efectueze, pana la data de 1 ianuarie 2011, auditul suprafetei, calitatii si accesibilitat ii spatiilor verzi, urmat de elaborarea unei strategii si a unui plan de actiune privind conservarea si dezvoltarea retelei de spatii verzi, respectiv autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa tina evidenta spatiilor verzi de pe teritoriul unitatilor administrative, prin constituirea registrelor locale ale spatiilor verzi, pe care le actualizeaza ori de cate ori intervin modificari'.

In continuare, in art. 17 se prevede ca 'obligatia organizarii si conducerii registrelor spatiilor verzi revine autoritatilor administraiiei publice locale.

(2) Registrul local al spatiilor verzi este un sistem informational care cuprinde datele tehnice ale tuturor spatiilor verzi conform indicilor de calitate si cantitate.

(3) Registrele locale ale spatiilor verzi vor fi facute publice si vor putea fi consultate la sediile autoritatilor administratiei publice locale'.

Asa cum insisi paratii recunosc prin intampinare (f. f. 57), registrul spatiilor verzi nu a fost constituit, desi in art. 16 al. 3 din Legea se prevede un termen de 1 an de la adoptarea si publicarea normelor tehnice aprobate prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si locuintei, cu avizul ministrului mediului si al ministrului administratiei si internelor.

De asemenea, aceeasi Lege (art. 18 al. 2) impune in sarcina autoritatilor administratiei publice locale obligatia prevederii in bugetele proprii a fondurilor pentru indeplinirea obligatiilor privind spatiile verzi.

Pentru toate aceste considerente, tribunalul a admis exceptia inadmisibilitatii petiturilor 6 si 7 si a respins exceptiile lipsei calitatii procesuale active, a lipsei calitatii procesuale pasive, a inadmisibilitatii petiturilor 1-4 si 8 si a lipsei de interes, iar pe fondul cauzei, a admis in parte actiunea si a obligat paratii sa demareze de indata auditul spatiilor verzi, sa elaboreze strategia privind conservarea si dezvoltarea spatiilor verzi, sa elaboreze de indata registrul spatiilor verzi, sa stabileasca normele privind actualizarea periodica, sa emita dispozitie sau hotarare de infiintare a registrului spatiilor verzi si sa puna la dispozitia publicului modalitatea de utilizare a sumelor alocate din buget, respingand petiturile 6 si 7 ca inadmisibile”.

 


Comentarii

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 5.10.2022 – Tudoran loveste din nou. Un judecator numara lunile pana la pensie

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva