4 March 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

NITU VREA SA PUNA CRUCE UNBR-BOTA – Procurorul General a promovat recurs in interesul legii pentru clarificarea problemei barourilor paralele: "In cazul desfasurarii activitatilor specifice profesiei de avocat de catre persoanele care nu au dobandit aceasta calitate prin modalitatile prevazute de Legea nr.51/1995 si nu sunt membre ale unui barou constituit in temeiul acestei legi, ne aflam in prezenta infractiunii de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati" (RIL-ul)

Scris de: Alex PUIU | pdf | print

10 May 2015 11:26
Vizualizari: 11957

"Legea nr.51/1995 este un act valabil emis de infiintare a actualelor structuri in care functioneaza avocatura si se exercita profesia de avocat". Asta sustine Procurorul General, Tiberiu Nitu (foto), in Recursul in Interesul Legii promovat la ICCJ, marti 5 mai 2015, in vederea interpretarii si aplicarii unitare a art. 348 Cod penal, privind exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati, in ipoteza practicarii avocaturii de catre persoane care nu fac parte din formele de organizare profesionala recunoscute de Legea nr.51/1995. Adica avocatii care nu sunt inscrisi in Uniunea Nationala a Barourilor din Romania condusa de Gheorghe Florea, ci in Uniunea Nationala a Barourilor din Romania infiintata, in 2004, de Pompiliu Bota.


Procurorul General Tiberiu Nitu a fost sesizat in 2014 in vederea promovarii unui recurs in interesul legii (RIL), in contextul in care practica instantelor s-a dovedit neunitara atunci cand judecatorii au fost chemati sa stabileasca daca persoanele care practica avocatura in cadrul structurilor constituite in temeiul unor hotarari judecatoresti, asa cum este cazul avocatiilor din UNBR-Bota, comit sau nu infractiunea de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati, prevazuta de art.348 Cod penal.

Desi majoritatea covarsitoare a instantelor de judecata considera ca avocatii din UNBR-Bota profeseaza legal, existand sute de hotarari definitive care au consfintit acest lucru, opinia Procurorului General este aceea ca "in cazul desfasurarii activitatilor specifice profesiei de avocat de catre persoanele care nu au dobandit aceasta calitate prin modalitatile prevazute de Legea nr.51/1995, republicata, si nu sunt membre ale unui barou constituit in temeiul acestei legi, ne aflam in prezenta infractiunii de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati".

Ramane de vazut daca Inalta Curte de Casatie si Justitie, in decizia in interesul legii pe care o va pronunta ca urmare a promovarii acestui RIL, va admite parerea Procurorului General, cum ca avocatii din UNBR-Bota incalca legea, precum si sustinerea lui Tiberiu Nitu potrivit careia Legea nr.51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat constituie act de infiintare a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania: "Indiferent daca aceasta lege foloseste sau nu termenul de infiintare, ea reprezinta un act de infiintare, conform art.28 lit. a din Decretul nr.31/1954. Deci Legea nr.51/1995 este un act valabil emis de infiintare a actualelor structuri in care functioneaza avocatura si se exercita profesia de avocat".

Prezentam in continuare Recursul in Interesul Legii promovat de Procurorul General, Tiberiu Nitu:

"Nr.2969/C/2014/244/III-5/2015

C a t r e PRESEDINTELE INALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

In temeiul art.471 din Codul de procedura penala, va sesizam cu RECURS IN INTERESUL LEGII in vederea interpretarii si aplicarii unitare a dispozitiilor art.348 din Codul penal (corespondent al art.281 din Codul penal anterior), in ipoteza exercitarii activitatilor specifice profesiei de avocat de catre persoane care nu fac parte din formele de organizare profesionala recunoscute de Legea nr.51/1995, republicata.

Examenul jurisprudentei existente in materie evidentiaza doua orientari, relevand caracterul neunitar al acesteia.

I. Intr-o orientare, instantele au considerat ca persoanele care nu fac parte din formele de organizare profesionala consacrate prin Legea nr.51/1995, republicata, si isi desfasoara activitatea in cadrul unor structuri constituite in temeiul unor hotarari judecatoresti, savarsesc infractiunea prevazuta de art.348 din Codul penal/ art.281 din Codul penal anterior (anexele nr.1-18)[in cadrul acestei orientari au fost considerate relevante inclusiv hotararile judecatoresti prin care inculpatilor le-a fost aplicata o sanctiune cu caracter administrativ intrucat in legislatia anterioara aplicarea acestei sanctiuni era posibila numai daca se constata existenta elementelor constitutive ale infractiunii].

In acest sens, s-a aratat ca faptele acestor persoane, savarsite in exercitarea profesiei de avocat, constituie infractiunea de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati, fiind indeplinite conditiile laturii obiective a acesteia, iar pe plan subiectiv sunt comise cu forma de vinovatie impusa de lege.

Astfel, s-a argumentat ca prin Legea nr.255/2004 care a modificat Legea nr.51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, structurile de tipul celor in care activau aceste persoane au fost obligate sa isi inceteze de drept activitatea (art.113 alin.1)[La data modificarii invocate, respectiv anterior republicarii Legii nr.51/1995, dispozitia legala citata se regasea in cuprinsul art.82], iar actele de constituire si de inregistrare ale acestora erau considerate nule de drept (art.1 alin.3).

Prin urmare, dupa aceasta modificare legislativa persoanele care activeaza in alte structuri decat cele consfintite de Legea nr.51/1995 si desfasoara activitati specifice profesiei de avocat, exercita fara drept aceasta profesie, avand reprezentarea urmarilor acestor fapte si acceptand posibilitatea producerii acestor urmari.

II. Intr-o alta abordare, instantele au considerat ca persoanele mai sus mentionate nu pot fi trase la raspundere penala pentru comiterea infractiunii de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati, motivat de lipsa formei de vinovatie prevazute de lege, respectiv a intentiei (anexele nr.19-51)[in cadrul acestei orientari au fost considerate relevante si hotararile prin care instantele au solutionat plangerile formulate impotriva solutiilor de netrimitere in judecata dispuse de procuror, daca in considerentele acestora s-a constatat legalitatea solutiei, chiar daca in raport de titularul plangerii era incident principiul non reformatio in pejus. Intr-o atare situatie, principiul enuntat nu obliga instanta sa constate expres legalitatea solutiei dispuse de procuror, ci doar sa nu modifice aceasta solutie].

Aceasta concluzie a fost fundamentata pe faptul ca 'barourile' din care fac parte aceste persoane au fost constituite prin intermediul unor asociatii a caror personalitate juridica a fost recunoscuta prin hotarari judecatoresti si care aveau printre obiectele de activitate si 'infiintarea de barouri'.

In raport de aceasta imprejurare s-a conchis ca faptuitorii au avut reprezentarea ca isi desfasoara activitatea intr-un cadru legal, neavand intentia savarsirii unei infractiuni.

In cadrul aceleiasi orientari, in cuprinsul unora dintre hotarari, aceasta motivare s-a regasit ca justificare a constatarii neindeplinirii uneia dintre conditiile esentiale a laturii obiective a infractiunii, respectiv aceea a exercitarii profesieifara drept.

Un argument suplimentar identificat in cuprinsul unora dintre hotararile ce reflecta aceasta orientare a vizat nerespectarea exigentelor de previzibilitate si accesibilitate a legislatiei care reglementeaza profesia de avocat, fiind astfel incalcat art.7 paragraf 1 al Conventiei Europeane a Drepturilor Omului. Ceea ce se invoca in concret este caracterul neunitar al jurisprudentei existente in materia constatarii caracterului infractional al faptelor de acest gen. Acest aspect a fost considerat favorabil persoanelor cercetate penal sau trimise in judecata pentru comiterea acestei infractiuni si a condus la stabilirea nevinovatiei acestora.

Apreciez ca solutia legala in aceasta materie este cea ilustrata de prima orientare jurisprudentiala. Astfel, in cazul desfasurarii activitatilor specifice profesiei de avocat de catre persoanele care nu au dobandit aceasta calitate prin modalitatile prevazute de Legea nr.51/1995, republicata, si nu sunt membre ale unui barou constituit in temeiul acestei legi, ne aflam in prezenta infractiunii de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati.

Aceasta infractiune este reglementata in cuprinsul art.348 din Codul penal si consta in exercitarea, fara drept, a unei profesii sau activitati pentru care legea cere autorizatie ori exercitarea acestora in alte conditii decat cele legale, daca legea speciala prevede ca savarsirea unor astfel de fapte se sanctioneaza potrivit legii penale.

Textul de lege are corespondent in legislatia penala anterioara in cuprinsul art.281 din Codul penal si nu a suferit modificari de natura a influenta problema de drept ce constituie obiectul recursului in interesul legii. Pentru aceste motive hotararile judecatoresti care reflecta orientarile jurisprudentiale in materie, pronuntate anterior intrarii in vigoare a noilor coduri, pot fi considerate relevante si in prezent.

Revenind la dispozitia legala mentionata, se observa ca aceasta imbraca forma unei norme juridice incomplete intrucat cuprinde o incriminare cadru cu un continut formulat generic, urmand a se completa cu prevederile altui act normativ, respectiv, in cazul examinat, cu art.26 din Legea nr.51/1995, republicata, ori art.113 din aceeasi lege.

Potrivit art.26 alin.1 din Legea nr.51/1995, republicata [Anterior republicarii Legii nr.51/1995 infractiunea prevazuta de art.26 alin.1 se regasea in cuprinsul art.25 alin.1], exercitarea oricarei activitati de asistenta juridica specifica profesiei de avocat si prevazuta la art.3 de catre o persoana fizica sau juridica ce nu are calitatea de avocat inscris intr-un barou si pe tabloul avocatilor acelui barou, constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.

In concret, aspectele contestate de instante referitor la elementele infractiunii au vizat, pe de o parte, latura obiectiva a acesteia, retinandu-se ca nu este indeplinita conditia savarsirii faptei 'fara drept', iar, pe de alta parte, latura subiectiva a acesteia, aratandu-se ca autorii infractiunilor au comis actele de executare considerand ca functioneaza intr-un cadru legal si nu au urmarit sau acceptat producerea urmarilor specifice acestor fapte.

Un alt element tratat neunitar a avut in vedere respectarea rigorilor de accesibilitate si previzibilitate a legii, astfel cum sunt acestea interpretate in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Raportat la trasaturile infractiunii si elementele constitutive ale acesteia, consider ca fapta persoanelor care exercita activitati specifice profesiei de avocat, fara a face parte din barourile constituite in baza Legii nr.51/1995, republicata, respectiv fara a fi inscrise in tabloul avocatilor intocmit in conformitate cu dispozitiile acestei legi, constituie infractiunea prevazuta de art.348 din Codul penal.

Sub aspectul laturii obiective pentru existenta acestei infractiuni este necesara indeplinirea urmatoarelor conditii:

-sa se exercite fara drept o profesie sau activitate pentru care legea cere o autorizatie sau acestea sa se exercite in alte conditii decat cele legale.

-legea speciala trebuie sa prevada expres ca exercitarea fara drept a acelei profesii se sanctioneaza potrivit legii penale.

Intrucat indeplinirea celei de-a doua conditii rezulta din cuprinsul dispozitiei legale mai sus mentionate, consider necesara examinarea primei cerinte legale.

Referitor la acest aspect, opiniile exprimate in doctrina sunt in sensul ca 'exercitarea' pentru a se incadra in tipicitatea faptei trebuie sa se realizeze in mod repetat. De regula, un singur act care reprezinta o activitate specifica unei anumite profesii nu respecta aceasta conditie si nu va constitui infractiune [S. Bogdan s.a., Noul Cod penal, Partea speciala, Analize, explicatii, comentarii. Perspectiva clujeana, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2014, p.644-645].

Totusi, daca legea speciala prevede ca efectuarea chiar a unui singur act specific profesiei sau activitatii respective constituie infractiune, este suficient sa se savarseasca un singur asemenea act [G. Bodoroncea s.a., Codul penal, Comentariu pe articole, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2014, p.757].

De asemenea, s-a aratat ca pentru a fi in prezenta unei 'exercitari' este necesar ca actul faptic realizat de autor sa indice o astfel de realitate concreta, fie datorita semnificatiei concrete a acestuia (tinerea unei pledoarii intr-o cauza), fie prin numarul mare de acte de importanta mai redusa ce pot fi calificate ca fiind o exercitare a unei profesii (de exemplu, se acorda consultatii juridice unui numar insemnat de persoane, se solicita plata unui onorariu pentru actul de consultanta etc.). Aceasta inseamna ca, teoretic, chiar legea speciala poate sa prevada expres ca, pentru angajarea raspunderii penale, este suficient sa se comita si un singur act, care, prin semnificatia lui, poate fi apreciat ca o exercitare a unei profesii [S. Bogdan s.a., op.cit., p.645].

Un alt aspect semnificativ privind latura obiectiva a infractiunii il reprezinta sintagma 'fara drept', aceasta configurand actiunile specifice elementului material al infractiunii.

Analiza acestei sintagme este justificata de faptul ca unele dintre hotararile judecatoresti atasate constata neindeplinirea acestei conditii (anexele nr. 23, 25, 27, 42, 51).

In doctrina s-a aratat ca exercitarea 'fara drept' presupune exercitarea in afara cadrului legal, atat din punct de vedere formal (al conditiilor ce se cer a fi indeplinite pentru dobandirea dreptului de a exercita profesia), cat si din punctul de vedere al finalitatii textului care protejeaza exercitarea legala, cu rigorile legale necesare, a anumitor profesii.

Evidentierea unor fisuri in legislatia sau in practica judiciara, care sa sugereze ca exercitarea se face cu drept, nu schimba tipicitatea faptei [S. Bogdan s.a., op.cit., p.645].

In concret, in cazul analizat, in raport de caracterul incomplet al art.348 din Codul penal, pentru verificarea laturii obiective a infractiunii, textul de lege trebuie completat inclusiv cu dispozitiile din legea speciala care stabilesc conditiile de exercitare a profesiei de avocat (respectiv art.1 si art.12-26 care reglementeaza dobandirea calitatii de avocat).

Pentru a se putea concluziona in privinta acestei conditii, este necesara examinarea modului in care au fost infiintate structurile din care fac parte persoanele care desfasoara activitati specifice profesiei de avocat si daca acestea respecta dispozitiile legale mai sus mentionate.

Pe de o parte, se va analiza modalitatea in care au luat nastere barourile traditionale, iar pe de alta parte, se va evalua legalitatea infiintarii celorlalte entitati a caror functionare este disputata juridic.

Prin Legea nr.3/1948 au fost desfiintate barourile si uniunea barourilor (art.1) si s-au infiintat, in locul acestora, colegiul si uniunea colegiilor care aveau aceleasi drepturi si obligatii ca si entitatile desfiintate (art.2).

Din articolele enuntate si din economia legii rezulta ca este vorba de o inlocuire, de o modificare formala, fondul structurilor ramanand acelasi.

In aceasta forma a colegiilor, avocatura a functionat pana la aparitia Decretului-lege nr.90/1990 prin care s-a revenit la denumirea de barouri (art.3).

Acest din urma act normativ nu foloseste termenii de desfiintare/ infiintare (spre deosebire de Legea nr.3/1948), insa, aceasta chestiune nu este un argument pentru a considera ca barourile au fost desfiintate si nu au mai fost infiintate niciodata.

O asemenea concluzie este nejuridica si formulata cu ignorarea reglementarii privind infiintarea persoanei juridice (Decretul nr.31/1954).

In cuprinsul art.28 al Decretului nr.31/1954 se stabilesc modurile de infiintare a persoanelor juridice :

-prin act de dispozitie al organului de stat competent

-prin act de infiintare recunoscut

-prin act de infiintare autorizat

-prin alt mod reglementat de lege.

Aceste moduri de infiintare nu se confunda, or concluzia ca barourile ar fi fost desfiintate, fara a fi reinfiintate, are ca temei tocmai o confuzie a acestora.

Numai astfel poate fi explicata, dar nu si validata, afirmatia ca barourile traditionale nu au o lege de infiintare ori o hotarare judecatoreasca de infiintare ori un act constitutiv.

Avocatura ca activitate care concura la realizarea serviciului public al justitiei si structurile in care se realizeaza nu pot fi infiintate decat prin lege sau, in formularea art.28 din Decretul nr.31/1954, prin actul de dispozitie al organului de stat competent. Aceasta inseamna emiterea de catre Parlament a unei legi privind avocatura.

Indiferent daca aceasta lege foloseste sau nu termenul de infiintare, ea reprezinta un act de infiintare, conform art.28 lit. a din Decretul nr.31/1954. Deci Legea nr.51/1995 este un act valabil emis de infiintare a actualelor structuri in care functioneaza avocatura si se exercita profesia de avocat.

In ceea ce priveste celelalte structuri constituite in vederea practicarii acestei profesii, acestea au fost infiintate prin intermediul mai multor hotarari judecatoresti.

Astfel, prin incheierea nr.31/A din 5 august 2002 a Judecatoriei Deva, pronuntata in dosarul nr.31/A/2002, s-a recunoscut personalitatea juridica a Asociatiei de Binefacere 'Bonis Potra' si s-a dispus inscrierea acesteia in registrul special al asociatiilor si fundatiilor de la grefa instantei.

Printre alte obiective de activitate, asociatia a trecut in statut si 'infiintarea de barouri cu respectarea prevederilor Constitutiei Romaniei, a prevederilor pactelor si conventiilor internationale privitoare la drepturile omului'.

In temeiul acestei hotarari judecatoresti a fost constituit 'consiliul director' al 'Baroului Constitutional Roman', iar Bota Pompiliu s-a intitulat 'decan', pentru ca, la 17 ianuarie 2003, sa se intocmeasca 'Tabloul anual al avocatilor Baroului Constitutional', in care erau inscrise 35 de persoane, 20 dintre acestea avand conferit dreptul de a pune concluzii la tribunale si curti de apel.

Ulterior, impotriva incheierii nr.31/A/2002 a Judecatoriei Deva s-a declarat recurs in anulare de catre Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Prin decizia nr.6618 din 26 noiembrie 2004, Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia civila si de proprietate intelectuala a admis recursul in anulare, a casat incheierea atacata si, pe fond, a respins cererea de inregistrare a persoanei juridice.

Asociatia 'Bonis Potra', infiintata prin sentinta nr.31/A din 5 august 2002 a Judecatoriei Deva, a fost dizolvata prin incheierea din 8 noiembrie 2003 a Judecatoriei Alba Iulia, pronuntata in dosarul nr.5506/2003.

Anterior acestui moment, prin sentinta civila nr.4760 din 23 august 2002 a Judecatoriei Alba Iulia, pronuntata in dosarul nr.6651/2002, a fost infiintata Asociatia 'Figaro Potra' avand ca scop 'infiintarea de barouri cu respectarea prevederilor Constitutiei Romaniei si a prevederilor pactelor si tratatelor internationale privitoare la drepturile omului, ratificate de Statul Roman'.

Similar hotararii mentionate anterior si impotriva acestei sentinte civile, Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a declarat recurs in anulare.

Prin decizia nr.6619 din 26 noiembrie 2004, Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia civila si de proprietate intelectuala a admis recursul in anulare, cererea de inregistrarea Asociatiei Figaro Potra fiind respinsa, intrucat aceasta avea ca obiect de activitate infiintarea de barouri si notariate.

Asociatia a fost dizolvata prin sentinta civila nr.5 din 6 octombrie 2002 a Judecatoriei Alba Iulia, pronuntata in dosarul nr.5506/2003.

Filiala Balesti – Gorj a Asociatiei 'Figaro Potra' Alba Iulia a fost infiintata prin sentinta civila din 30 iulie 2003 a Judecatoriei Targu Jiu, pronuntata in dosarul nr.79/PJ/2003, aceasta avand scopuri si obiective identice cu cele ale Asociatiei 'Bonis Potra', inclusiv cel privind infiintarea de barouri.

Acest obiectiv a fost radiat prin incheierea din 10 ianuarie 2005 a Judecatoriei Targu Jiu, pronuntata in dosarul nr.1/PJ/2005, iar prin incheierea nr.62 din 14 iunie 2002, pronuntata de aceeasi instanta in dosarul nr.9991/318/2012, s-a dispus admiterea cererii formulata de petenta Consulting Company IPURL, lichidator judiciar al Filialei Balesti Gorj a Asociatiei 'Figaro Potra' si s-a dispus radierea Filialei Balesti Gorj a acestei asociatii din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la Judecatoria Targu Jiu.

In consecinta, actele de infiintare ale asociatiilor in cadrul carora s-au constituit ulterior barourile Bota, au fost desfiintate.

Legalitatea functionarii acestor structuri a fost cenzurata expres prin Legea nr.255 din 16 iunie 2004 privind modificarea si completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

Astfel, potrivit art.1 alin.2 si 3 din Legea nr.51/1995 profesia de avocat se exercita numai de avocatii inscrisi in tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania. Constituirea si functionarea de barouri in afara Uniunii Nationale a Barourilor din Romania sunt interzise. Actele de constituire si de inregistrare ale acestora sunt nule de drept.

Art.82 alin.1 si 2 din aceeasi lege (devenit art.113 dupa republicarea legii) statueaza ca la data intrarii in vigoare a legii persoanele fizice sau juridice care au fost autorizate in baza altor acte normative ori au fost incuviintate prin hotarari judecatoresti sa desfasoare activitati de consultanta, reprezentare sau asistenta juridica, in orice domenii, isi inceteaza de drept activitatea. Continuarea unor asemenea activitati constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale. De asemenea, de la aceeasi data inceteaza de drept efectele oricarui act normativ, administrativ sau jurisdictional prin care au fost recunoscute ori incuviintate activitati de consultanta, reprezentare si asistenta juridica contrare dispozitiilor prezentei legi.

In consecinta, daca anterior intrarii in vigoare a Legii nr.255/2004, activitatile specifice profesiei de avocat exercitate de persoanele care nu faceau parte din formele de organizare profesionala recunoscute de Legea nr.51/1995, puteau fi justificate prin invocarea hotararilor judecatoresti anterior mentionate, ulterior modificarilor aduse prin aceasta lege toate argumentele de ordin jurisprudential care confirmau legalitatea infiintarii acestor structuri nu mai erau valabile.

Un alt argument in sensul celor expuse izvoraste din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Astfel, in cauza Bota contra Romaniei, prin hotararea pronuntata la data de 12 octombrie 2004, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat ca nu au fost incalcate drepturile si libertatile petitionarului, garantate de Conventia Europeana a Drepturilor Omului si Protocoalele aditionale.

In acest sens, Curtea a aratat ca 'potrivit jurisprudentei sale constante, ordinele profesiilor liberale sunt institutii de drept public, reglementate de lege, si urmaresc scopuri de interes general. De aceea ele nu sunt supuse art.11 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului'.

Curtea a relevat ca Uniunea Nationala a Barourilor din Romania a fost instituita prin Legea nr.51/1995 si urmareste un scop de interes general, respectiv promovarea unei asistente juridice adecvate si, implicit, promovarea justitiei insasi (...).

Curtea a conchis ca membrii asociatiei 'Bonis Potra' pot exercita profesia de avocat, cu conditia indeplinirii exigentelor prevazute de Legea nr.51/1995.

De asemenea, jurisprudenta Curtii Constitutionale este constanta in sensul constatarii constitutionalitatii dispozitiilor Legii nr.51/1995.

Prin deciziile pronuntate in materie au fost respinse exceptiile de neconstitutionalitate invocate referitor la art.48 si art.57 din Legea nr.51/1995 [Deciziile nr.233/2004 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.603 din 5 iulie 2004, nr.234/2004 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.532 din 14 iunie 2004 si nr.321/2004 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.1144 din 3 decembrie 2004 ale Curtii Constitutionale]. In considerentele acestora, Curtea a aratat ca organizarea avocatilor in barouri si a barourilor in Uniunea Nationala a Barourilor din Romania nu contravine niciuneia dintre dispozitiile constitutionale. Organizarea exercitarii prin lege a profesiei de avocat, ca de altfel a oricarei alte activitati ce prezinta interes pentru societate, este fireasca si necesara, in vederea stabilirii competentei, a mijloacelor si a modului in care se poate exercita aceasta profesie, precum si a limitelor dincolo de care s-ar incalca drepturile altor persoane sau categorii profesionale.

Libertatea alegerii profesiei, a meseriei si a locului de munca nu este incompatibila cu stabilirea conditiilor in care poate fi exercitata o profesie, pentru ca aceasta sa corespunda naturii si finalitatii sale. Astfel, reglementarea prin lege a obligativitatii examenului de admitere si a examenului de definitivare in profesia de avocat si stabilirea unei anumite experiente profesionale pentru a putea pune concluzii la instantele superioare, constituie garantiile exercitarii corespunzatoare a acestei activitati de interes public.

De asemenea, prin decizia nr.260 din 12 mai 2005 [Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.548 din 28 iunie 2005], Curtea a statuat ca avocatura este un serviciu public care este organizat si functioneaza pe baza unei legi speciale, iar profesia de avocat poate fi exercitata de un corp profesional selectat si functionand dupa reguli stabilite de lege. Aceasta optiune a legiuitorului nu poate fi considerata ca neconstitutionala, avand in vedere ca scopul ei este asigurarea unei asistente juridice calificate, iar normele in baza carora functioneaza nu contravin principiilor constitutionale, cei care doresc sa practice aceasta profesie fiind datori sa respecte legea si sa accepte regulile impuse de aceasta [in acelasi sens, deciziile nr.150/2009 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.152 din 11 martie 2003, nr.379/2013 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.731 din 27 noiembrie 2013, nr.135/2014 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.321 din 5 mai 2014 si nr.144/2014 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.341 din 9 mai 2014 ale Curtii Constitutionale].

O argumentatie similara se regaseste si in cuprinsul deciziei nr.XXVII din 16 aprilie 2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectiile Unite [Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.772 din 14 noiembrie 2007], prin care s-a stabilit ca asistenta juridica acordata in procesul penal unui inculpat/ invinuit de o persoana care nu a dobandit calitatea de avocat in conditiile Legii nr.51/1995, modificata si completata prin Legea nr.255/2004, echivaleaza cu lipsa de aparare a acestuia.

Instanta suprema a retinut ca in art.1 alin.2 din Legea nr.51/1995, modificata si completata prin Legea nr.255/2004, s-a prevazut ca 'profesia de avocat se exercita numai de avocatii inscrisi in tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, iar prin alin.3 al aceluiasi articol s-au interzis expres constituirea si functionarea de barouri in afara Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, sub sanctiunea nulitatii de drept a acestor acte'.

Cata vreme dispozitiile din actul normativ aratat, avand caracter de lege speciala cu privire la modul de exercitare a profesiei de avocat, contin anumite cerinte imperative, este de la sine inteles ca nu este posibila indeplinirea unei asemenea profesii in afara cadrului institutionalizat de acea lege.

In atare conditii, sustinerea ca 'barourile' care au luat fiinta in modalitatea descrisa anterior functioneaza in mod legal nu poate fi considerata justa.

Intrucat asociatiile prin intermediul carora au fost infiintate 'barourile' in care activeaza aceste persoane au fost desfiintate, fie prin hotarari judecatoresti, fie ca efect al Legii nr.51/1995, consider ca aceasta conditie esentiala care vizeaza latura obiectiva a infractiunii, respectiv exercitarea profesiei 'fara drept', este indeplinita.

Elementul care a configurat in cele mai multe dintre hotararile examinate achitarea inculpatilor sau mentinerea solutiilor de netrimitere in judecata a vizat latura subiectiva a infractiunilor, apreciindu-se ca faptele de acest tip nu sunt comise cu forma de vinovatie impusa de lege.

In cazul infractiunii prevazute de art.348 din Codul penal vinovatia poate imbraca formele intentiei directe sau indirecte.

Potrivit art.16 alin.3 din Codul penal, fapta este comisa cu intentie atunci cand faptuitorul prevede rezultatul faptei sale si urmareste sau accepta producerea acestuia.

In structura intentiei, similar altor forme de vinovatie, doctrina a relevat existenta a doua elemente: intelectiv si volitiv.

In referire la elementul intelectiv s-a aratat ca acesta presupune cunoasterea de catre autor a tuturor elementelor ce caracterizeaza fapta tipica, mai exact a tuturor elementelor de factura obiectiva de a caror intrunire depinde existenta infractiunii.

Cu privire la elementul volitiv s-a aratat ca reprezinta pozitia subiectiva a autorului fata de urmarea asupra careia poarta factorul intelectiv [F. Streteanu].

In doctrina s-a aratat ca necunoasterea de catre faptuitor a necesitatii unei abilitari pentru a putea exercita profesia sau activitatea respectiva ori necunoasterea conditiilor legale de exercitare a acestora, nu inlatura caracterul penal al faptei, deoarece dispozitiile care reglementeaza regimul de exercitare a profesiei sau meseriei, desi sunt cuprinse intr-o lege nepenala, au caracterul de norme care intregesc continutul infractiunii [G. Bodoroncea s.a., Codul penal, Comentariu pe articole, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2014, p.757].

Astfel, in situatia analizata nu exista niciun dubiu ca faptuitorii au cunoscut ca modul de organizare a 'barourilor' din care au facut parte nu raspunde exigentelor impuse de Legea nr.51/1995 si ca functionarea acestora este contestata, avand reprezentarea subiectiva ca dreptul lor de a profesa avocatura, conferit prin actele constitutive ale organizatiilor in care functioneaza, nu este legal.

Prin actele de conduita intreprinse in exercitarea acestei profesii si cunoscand prevederile Legii nr.51/1995 privind conditiile care trebuie indeplinite pentru practicarea legala a avocaturii, acestia, fie au urmarit, fie, in cele mai multe dintre cazuri, doar au acceptat lezarea valorilor sociale ocrotite de lege.

Invocarea repetata a legalitatii constituirii acestor entitati in sustinerea nevinovatiei faptuitorilor/inculpatilor nu mai poate reprezenta un argument suficient, fata de imprejurarea ca acestea au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti, iar ulterior toate efectele produse de existenta acestora au fost sistate prin modificarile aduse Legii nr.51/1995 prin Legea nr.255/2004.

De asemenea, aceasta abordare a laturii subiective a infractiunii contravine dispozitiilor expres prevazute de art.1 alin.1 din Legea nr.51/1995, care statueaza ca organizarea si functionarea profesiei de avocat se poate realiza numai in conditiile acestei legi si a statutului profesiei.

Astfel, 'buna credinta' a faptuitorilor/inculpatilor care au dobandit calitatea de 'avocat' printr-o alta modalitate decat cea consacrata legislativ, invocata in motivarea solutiilor de netrimitere in judecata/achitare, nu poate fi recunoscuta si acceptata, deoarece se intemeiaza pe ignorarea dispozitiilor Legii nr.51/1995 si, astfel, nu poate constitui o justificare pentru inlaturarea intentiei ca forma a vinovatiei.

De altfel, parcurgerea unor proceduri de primire in profesie ce nu corespund exigentelor Legii nr.51/1995, nu confera abilitati si calificari suficiente acestor persoane pentru exercitarea avocaturii; or, valoarea sociala protejata de legiuitor in acest caz este tocmai increderea publicului ca exercitiul acestei profesii ce produce consecinte importante in societate se desfasoara dupa reguli precise prevazute de actele normative in vigoare.

In aceeasi ordine de idei, invocarea jurisprudentei neunitare existente in aceasta materie nu poate conduce la constatarea lipsei laturii subiective a infractiunii, in conditiile in care jurisprudenta nu reprezinta izvor de drept.

Prin urmare, consider ca sunt indeplinite cerintele prevazute de art.16 alin.3 din Codul penal privind intentia, iar autorii acestor fapte, fie au dorit, fie au acceptat (in cele mai multe dintre cazuri) producerea urmarilor specifice acestora ca o consecinta a actiunii lor.

Concluzia care se desprinde este ca persoanele care exercita profesia de avocat in afara cadrului legislativ consacrat prin Legea nr.51/1995 savarsesc infractiunea de exercitare fara drept a unei profesii.

Aceasta concluzie raspunde inclusiv exigentelor de accesibilitate si previzibilitate a legii impuse de art.7 paragraf 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, acestea fiind asigurate si garantate.

Astfel, persoanele care savarsesc aceasta infractiune nu pot invoca necunoasterea dispozitiilor Legii nr.51/1995, modificata prin Legea nr.255/2004 si republicata.

De asemenea, hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului din 12 octombrie 2004, pronuntata in cauza Bota impotriva Romaniei, decizia nr.XXVII/2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectiile Unite si deciziile Curtii Constitutionale sunt hotarari publicate in Monitorul Oficial, fiind prezumate a fi cunoscute, indeplinind conditia de accesibilitate.

In consecinta, persoanele implicate in acest tip de activitati aveau posibilitatea si obligatia de a-si stabili conduita in functie de aspectele reglementate prin actele mai sus mentionate, cunoscand implicit si asumandu-si riscurile la care se expun prin ignorarea si incalcarea acestora.

De asemenea, este indeplinita si conditia previzibilitatii legii consacrata de Conventia Europeana a Drepturilor Omului, intrucat dupa modificarea Legii nr.51/1995 prin Legea nr.255/2004 si ulterior pronuntarii deciziei nr.XXVII/2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectiile Unite, nu se mai poate invoca ambiguitatea legislatiei, aceasta avand suficienta precizie si claritate pentru a permite destinatarilor ei sa o inteleaga si sa-si dea seama ca li se adreseaza.

Avand in vedere cele expuse, va solicitam sa constatati ca problema de drept a primit o solutionare diferita din partea instantelor judecatoresti si, printr-o decizie obligatorie, sa stabiliti modul unitar de interpretare si aplicare a dispozitiilor legale, conform art.474 din Codul de procedura penala".

Comentarii

# BERCEA MONDIAL;, e manevra lu frații miei................,, date 10 May 2015 12:08 +16

Din punct de vedere al motivării, RIL-ul este deficitar, nu reflectă realitatea și este subiectiv, pentru că: 1.NIȚU în mod greșit scrie că Legea 51/1995 mod și comp. ar ÎNFIINȚA STRUCTURI (UNBR ),  -NIȚU nu știe sau nu vrea să scrie că: --potrivit art. 5 din dec.MAN nr. 281/1954, colegiile de avocați sau înființat sau trebuiau înființate prin ,,ORDINUL MINISTRULUI JUSTIȚIEI,,. -dacă NIȚU scrie că UNBR Florea este în ființat prin Legea nr. 51/1995, se concluzionează că a fost înființată ulterior UNBR - Bota, aspect interezis de legea nr. 51/1995. CONCLUZIA: RIL-ul nu poate suplini în mod legal omisiunea înfii - în ARHIVA MINISTERULUI JUSTIȚIEI ȘI ARHIVELE NAȚIONALE, nu se regăsesc actele de înființare ale COLEGIILOR DE AVOCAȚI. 2.DECRETUL 90/1990 schimă numai denumiri, nu înființează nimic, schimbă denumirea de COLEGIU DE AVOCAȚI (dacă au fost înființate) cu denumirea de barou, și MINISTRUL JUSTIȚIEI cu Comisia permanentă. 3.NIȚU NU CUNOAȘTE ACTUL DE INȚIINȚARE AL UNBR - BOTA, 

# JOIȚA TĂNASE date 10 May 2015 12:56 +12

Invocarea : Deciziei 6618 din 26.11.2004 și Decizia 6619 din 26.11.2004 (aceeași dată ambele) demonstrează  disperarea alor Zamfirescu , Iordănescu, etc. decizia 6619  respinge cererea de înregistrare a pers. juridice BONIS POTRA, iar decizia nr. 6619,  casează încheierea de înregistrare a FIGARO POTRA. Aceste decizii nu se referă la BOTA; UNBR Bota, Baroul Constituțional.

# avocat date 10 May 2015 13:06 +10

Sunt 13 avocați primiți în profesie de UNBR, ca răsplată pentru promovarea acestui RIL. Vreți numele și prenumele ????????

# @avocat date 11 May 2015 08:53 +1

Amandoua!!!!  
Citeza pe avocat
Sunt 13 avocați primiți în profesie de UNBR, ca răsplată pentru promovarea acestui RIL. Vreți numele și prenumele ????????

# mario date 11 May 2015 13:39 +1

Ce mai astepti da numele celor primiti :lol: :lol: :-)

# Proiect RIL date 10 May 2015 13:11 +9

ICCJ : admite RIL-ul nr. 2969/C/2014/244/III-/2015, înființează retroactiv UNBR Florea, dispune comasarea UNBR Florea la UNBR Bota.

# R.I. SPAGII date 10 May 2015 13:52 +1

Nu se refera nici la barouri, nici la Fliala Balesti Gj; 

# Rudolf date 10 May 2015 17:00 +8

Daca RIL-ul se va admite(abuziv !), pentru magistratii corupti si cei  fricosi, nici nu mai conteaza ca nu se refera la barouri sau la Filiala Balesti. Acestia vor persecuta avocatii UNBR-2004, fara mila. De aceea, mani******rea practicata de Nitu trebuie combatuta cu tarie pana in ultimul moment. Argumentul principal e pe cat de simplu, pe atat de puternic ; intrucat, dupa revolutie, avocatura s-a desprins total de MJ, s-a circumscris sferei dreptului privat, devenind autonoma, barourile desfiintate in 1948, nu se puteau infiinta prin lege !! Acestea se puteau infiinta doar prin dobandirea personalitatii juridice, la fel ca oricare persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial. Ce e asa greu de inteles ?!

# EU date 10 May 2015 12:36 +18

VAI DE GANDIREA JURIDICA A DOMNULUI PROCUROR GENERAL. DIN PACATE SE VEDE CA AVEM DE A FACE CU OAMENI IMPUSI POLITIC SI NU PE CRITERIUL PROFESIONAL.1.DACA AM MERGE PE RATIONAMENTUL DOMNULUI NITU AM AFLA CU STUPOARE CA DACA MOARE MAMA SAU TATA EVIDENT CA MOARE SI FIUL/FIICA, LUCRU ANORMAL.2.CU PRIVIRE LA DISPOZITIILE LEGALE ENUNTATE DE PROCURORUL GENERAL AL ROMANIEI, EVIDENT CA SE AFLA IN TOTALA EROARE, RESPECTIV NICI NU SE APLICA ASUPRA PRINCIPIULUI NERETROACTIVITATII LEGII CIVILE SI MAI CU SEAMA NU SE APLEACA ASUPRA UNUI LUCRU CAT SE POATE DE NORMAL INTR-UN STAT DE DREPT, RESPECTIV CA IMPOTRIVA INCHEIERILOR PRONUNTATE DE INSTANTE NU A FOST EXERCITATA CALEA DE ATAC PREVAZUTA CEEA CE INTARESTE SI MAI MULT LEGALITATEA HOTARARII. CEEA CE S-A STABILIT PRINTR-O HOTARARE DEFINITIVA IMPOTRIVA CAREIA NU A FOST EXERCITATA CALEA DE ATAC SI RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA NU MAI POATE FI PUSA IN DISCUTIE.POATE PE VIITOR O SA INVETE SA RESPECTE MULTITUDINEA DE HOTARARI FAVORABILE BAROULUI BOTA.

# TU date 10 May 2015 21:44 +6

Una din primele reactii la depunerea acestui RIL ar fi urmatoarea: un denunt in rem la DIICOT sa se cerceteze daca si numai daca.... judecatorul de la Oradea cu Procurorul General, cu Cazanciuc si alti smecheri din conducerea traditionalilor au pus-o de-un mic/mare grup infractional pentru a promova in felul asta de partinitor acest RIL. Din numarul anexelor care privesc a doua varianta se vede ca e un numar infim de hotarari judecatoresti depuse in argumentatie. Desi sunt SUTE de hotarari. Doamna Stanciu si restul judecatorilor care isi clameaza buna credinta, au posibilitatea acum sa dovedeasca ca se poate avea incredere in justitie si in sutele de hotarari judecatoresti, date in numele legii, definitive si/sau irevocabile care consfiintesc calitatea de avocat obtinuta in baza Lgii 51/1995 de catre avocatii din structura Bota. 

# jurist date 10 May 2015 12:36 +15

Situația e una serioasa...adică ori va fi definitiv alba ori neagra....dacă avocații din unbr 2004 nu se apără la maxim acum.....trimițând sacul cu toate hot judecatotști cu autoritate d lucru jud....e grav.....acum e momentul sa se pună probe maxime.......dacă nu iccj se va pronunța pe varianta nitu ...cRed în șansele unbr 2004 dar într un procent redus.....cu toate ca entitatea e perfect legala și iccj dacă judeca pragmatic nu poate sa trimită în pușcării avocații care funcționează conform legii 51 și sunt membrii unui barou înființat pe baza unei hot judecătorești  succes unbr 2004

# NITU , un incompetent date 10 May 2015 12:54 +14

Nitu , sa puna mana pe carte ....sa lase influentele politice si sa aplice hotararile judecatoresti definitive prin care mii de magistrati recunosc Baroul Bota :-*

# UNBR BOTA VA TRIUMFA !!! date 10 May 2015 13:04 +12

LIPSA ACTELOR DE INFIINTARE NU POATE FI ACOPERITA ! CHIAR DACA SE ADMITE TOT NU POATE SUPLINI LIPSA ACTELOR DE INFIINTARE ! INCET DAR SIGUR STRUCTURA TRADITIONALA MOARE !

# bota lasa-ne date 10 May 2015 13:55 +8

Lasa comentariile bota si apara avocatii din barou..mai putina gargara si mai multa munca. acum e decisiv...iar cum e coruptia in romania mare lucru sa nu inghita baroul bota cum inghiTe un rechin un pestisor de acvariu...MUNCA BOTA!!!! SA O SCOATEM LA LIMAN

# oarecare date 10 May 2015 14:05 +6

V-am mai spus, i se rupe lui Bota de voi ! Are milioane de euro din donatii, va sfideaza pe fata numind vicepresedinti de tot rasul ( vezi Ina ), nu actiunea il avantajeaza ci incasatul donatiilor pe muteste. Banii nu au miros, chiar daca vin de la fraieri !

# oare k r date 10 May 2015 17:11 0

oarek re tu ai fost fraier ?

# barourile libere date 10 May 2015 13:15 +7

Uriasa mani******re a lui Nitu, pentru care, mai devreme sau mai tarziu, va trebui sa raspunda in fata legii, consta in aceea ca ignora cu rea-credinta faptul ca barourile(persoane juridice de drept privat) NU se puteau infiinta prin lege !!! Pentru a se infiinta, era obligatoriu ca acestea sa dobandeasca personalitate juridica urmand procedura de infiintare specifica oricarei persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial. Or, aceasta conditie imperativa a legii, nu s-a indeplinit niciodata de catre entitatile-Florea, motiv pentru care acestea se afla in afara cadrului legal, fiind doar simple entitati fara personalitate juridica !!!

# barourile libere date 10 May 2015 14:27 -2

erata: "cu scop nepatrimonial"

# Dom'procuror date 10 May 2015 13:44 +11

Nestiinta de carte a dlui Nitu va fi una benefica pt UNBR2004. ICCJ s-a mai pronuntat asupra faptului ca avocatii UNBR2004 trebuie sa respecte lg 51. Asupra legalitatii au evitat sa se pronunte ca ingropa UNBR traditional. Cred ca raspunsul UE este nefavorabil traditionalilor. Sa ii termine pe traditionali nu au cum, ca sunt milioane de hotarari de-a lungul celor 25 ani si mai sunt si hotararile avocatilor UNBR2004 sunt ceva si ele. vom vedea ce se va intampla.

# Gogu date 10 May 2015 14:53 +3

Cruce au pus si lui Gheorghe Doja, lui Horea, lui Closca, lui Crisan, si multor altora, insa de obicei ne puneau strainii. Acum incearca de pune asa- zisa nestiinta de carte, combinata cu interpretarea eronata. Rezultatul asa cum il vad eu este un RIL inadmisibil.  

# avocat traditional date 10 May 2015 14:55 -5

ati fost indrumati la nitica rabdare.Acum stiti de ce.ICCJ va stabili realitatea juridica.Indiferent ca RIL-ul se admite sau nu,intereseaza motivarea deciziei.Oricum ,postarile botistilor sunt aiurea.Nitu nu a treimis Ril_ul la comanda politica si nici nu este un om cu lipsa stiintei de carte(eventual voi).Stiti principiul:ce este nul are efecte nule.Asa ca toate oengeurile de crasma fiind nule si baroul de crasma este nul.(expresiile de mai sus nu sunt chiar juridice,dar ati inteles.Sper ,pentru voi).PS pe mine nu ma afecteaza in nici un fel existenta voastra .oricum nu vor fi mai mult de 100 de ,,avocati,, dinm cei 3000.necazul e ca bota nu va mai putea primi donatii.dar e treaba lui si in curand a institutiilor statului.Va las pe voi sa ghiciti care sunt acestea.

# iliesi date 10 May 2015 16:05 +6

Formularea procurorului general mi se pare partinitoare . Ce legatura are asociatia de binefacere Bonis Potra care s-a dizolvat cu asocoatia FIGARO POTRA , cea care sta la baza infiintarii UNBR- paralel ? Felul cum pune problema Nitu nu este ok .

# oarecare date 10 May 2015 17:10 -5

Cum ce legatura are una cu alta ? Amandoua sunt 2 rahaturi de fraierit fraierii !

# Driha Ioan date 10 May 2015 16:23 +3

Să nu uitați că există și  U.E și SUA care din spatele cortinei se va ocupa cu acest caz și se va descopreii adevărul că toți cei condamnați pănă la această dată care au beneficiat de apărător dinoficiu practic nu sunt inființaț va fii revoluție în penetenciare și mas media va cunoaște adevărul , acte de inființare pe masă nu să ne ascundemi după legi fiecare cetățean are dreptul să știe unde se cheltuiesc banii publici din protocoale și cumetrie !

# oarecare 2 date 10 May 2015 17:35 -2

Ioane!!!!! Gramatica,Ioane!!!!!!!!

# Este bine! date 10 May 2015 17:36 0

Foarte bine Nitu! Problema asta trebuie transata! Indiferent care va fi solutia RIL-ului! Este inacceptabil sa existe mai multe barouri in Romania! Iar daca as accepta varianta Bota care zice ca traditionalii sunt ilegali, atunci ar insemna sa accept ca toate deciziile penale au fost pronuntate fara ca inculpatul sa fii fost asistat de un avocat, respectiv sa poata fi atacate cu contestatie in anulare! Unde s-ar ajunge? S-ar golii inchisorile iar Romania ar fii condamnata la cedo pt fie are caz in parte! O atare solutie, chiar daca ar putea fii sustinuta, este imposibil de acceptat pt ca acesta ar fi comsecinta! 

# Mai bine, ce esti date 10 May 2015 17:51 +5

In unele tari CIVILIZATE cate barouri sunt? ia documenteaza-te pe net si apoi latra aiurea

# @Mai bine, ce esti date 11 May 2015 05:43 +5

In Franta 3, Germania parca tot atat, R Moldova 3.
Citeza pe Mai bine, ce esti
In unele tari CIVILIZATE cate barouri sunt? ia documenteaza-te pe net si apoi latra aiurea

# oarecare date 12 May 2015 10:40 0

Se vede ca esti avocat la Bota, habar nu ai de diferenta dintre barou si UNBR.  In plus, vorbesti dupa ureche ( adica ce va pune Bota sa vorbiti ), ia citeste legea avocaturii din R. Moldova si roaga pe cineva sa iti traduca limbajul juridic din lege, si vezi cate Uniuni ale avocatilor sunt in R. Moldova ( 'tu-i mama aluia de v-a facut "avocati", iar va dau lectii de drept ) : http://unbr.ro/ro/wp-content/uploads/2015/03/lex.justice.md_md_335889.pdf

# Vieri date 12 May 2015 11:56 +1

"oarecare", tie chiar nu ti-e jena sa ne tot plictisesti, de cativa ani, facand aceeasi propaganda ieftina pro-entitatea ilegala-Florea ?! Niciodata nu ne-ai raspuns cand s-a infiintat aceasta entitate. Sau poate te-ai prins, intre timp, (cam tarziu, e adevarat) de faptul ca respectiva entitate n-a dobandit niciodata personalitatea juridica.

# av.BIȚĂ date 3 July 2015 13:07 0

Cred în ÎCCJ din România. CRED în general în JUSTIȚIA din România de după 2013. Din păcate- Procurorul General este părtinitor și acționează la comandă politică sau apără o castă căzută în dizgrație. Mă mir cum de a recunoscut ,,totuși” că prin Legea nr.3/1948 (art. 1) au fost desființate definitiv barourile și uniunea de barouri.    Știe acest tânăr procuror și de ce? Știe oare că pe atunci avocații erau plătiți de stat?!    Corect mai susține  tânărul procuror (general)că prin art. 2 din aceeași Lege 348/1948 s-a dispus înființarea Colegiilor de Avocați și a Uniunii Colegiilor- DAR a uitat  tânărul procuror să citeze integral acest articol! Ar fi observat că aceste colegii nu urma a se înființa prin efectul legii!!!      Mai invocă în susținerea părerilor sale din RIL, că fostele colegii- fără un document juridic de înființare- ar fi fost recunoscute ca fiind legale de Decretul nr. 90/1990!    Ați omis Asociațiile de Avocați care funcționau clandestin, fără  act juridic.     

# Av. B.C date 10 May 2015 20:33 +5

Daca din punctul de vedere al multora, nu este vorba de concurenta, ci de ilegalitatea si neprofesionalismul nostru, asta e o minciuna care nu tine... E vizibil de la o posta ca lupta si interesul vostru este pe clientii care vin la noi, ptr.ca unii dintre noi suntem mai profesionisti si onesti ca alti. Iar fata de ilegalitatea noastra, justitia si-a spus cuvantul prin sutele de hotarari definitive si irevocabile. Eu ca cetatean sunt liber sa-mi aleg profesia si modul in care-mi desfasor activitatea. Daca eu aleg Baroul Constitutional, este strict alegerea mea cum, unde si in cadrul carui Barou sa-mi practic meseria. Nu-mi poate impune nimeni restrictii doar ptr. ca eu nu accept sa cotizez B. Traditional.

# Ghita Bizonu' date 11 May 2015 14:52 0

Da ce te facu daca legea inpune cotizatia? V casa de pensii a avocatilor ...

# av. Vasile Dumitru Tulcea date 10 May 2015 20:43 +16

Concluzia care se desprinde din RIL este urmatoarea:- ICCJ va trebui sa se pronunte printr-o decizie obligatorie prin care sa stabileasca modul unitar de interpretare si aplicare a dispozitiilor legale in conditiile unei jurisprudente majoritare ce motiveaza faptul ca UNBR 2004 s-a infiintat pe fondul unor lacune legislative; posibil ca d-nul procuror general sa doreasca, sa puna capat acestui fenomen ce afecteaza actul de justitie la toate nivelurile si a solicitat sprijinul ICCJ, pentru cei aflati la putere cat si pentru cei din opozitie propunandu-le varianta pe care o vor adica teza nr. I, sens in care putem sa vedem in dumnealui si partea buna a lucrurilor adica faptul ca noi o sa putem dovedii existenta si legalitatea desfasurarii activitatii, ocazie cu care se vor lamurii pentru toadeauna disputele intre cele doua UNBR-uri, sens in care nu putem decat sa-i aducem mii de multumiri, evitandu-se un haos previzibil la nivel national si european ! Cu stima, av. Vasile Dumitru

# unul date 11 May 2015 13:14 +2

În privința previzibilității normei legale practica CEDO a statuat că „îndeplinirea acestei condiții presupune ca dreptul scris sau jurisprudent să aibă suficientă precizie și claritate pentru a permite destinatarilor ei să o înțeleagă și să-și dea seama că li se adresează, iar în cazul în care textul normativ nu este suficient de clar și precis se acceptă că o jurisprudență constantă ce dă o anumită interpretare acelei dispoziții normative poate cenzura această deficiență. „ Principiul de mai sus se coroborează cu principiul „in dubio pro reo”. În acest context ICCJ nu a fost investită cu recunoașterea sau nerecunoașterea înființării Baroului Bota. Față de obiectul RIL instanța ar trebui să se pronunțe în sensul că, atâta timp cât se face dovada deținerii calității de avocat, obținută cu respectarea Legii 51/95 (studii, cetățenie, examen, membru în barou), fapta nu constituie infracțiune.

# alex date 11 May 2015 01:05 +10

stat securist. fara pile nu poti nici sa te prezinti la examen. de asta a aparut avocatura bota.

# santinela date 11 May 2015 08:30 +5

Ai,ai,ai problema a ajuns la MAMA deciziilor si hotaririlor aberante respectiv Livia Stanciu.O sa va cruciti precis ! Prea multi avocati in parlament,guvern,comisii si comitete de forta si ordinul este pornit deja catre Livia Stanciu(asa cum s-a executat si Nitu). Baroul traditional va cistiga fiindca nu credeti ca sluga slugilor(Livia) se pune contra vintului si a directiei primite.

# @santinela date 11 May 2015 08:58 +4

Poate pierdem in tara de cacao in care traim, dar UE nu poate fi partinitoare la asa ceva.

# UE date 11 May 2015 12:17 +1

Nu am incredere nici in UE. In realitate, nu-i intereseaza coruptia din Romania.

# avocat BB 54 date 11 May 2015 09:29 +6

Stimati colegi de la BOTA. Trebuie sa obervam ca acest procuror gen. NITU, fiind din Prahova si  care are grade de rudenie i afinitate  cu cumnatul lui Ponta, asa cum a formulat RIL-il si solicita admiterea in varianta favorabila ptr. traditionali nu dovedeste decat lipsa de democratie, subiectivism fata de traditionali si doreste sa "ne ingroape" definitiv dupa ce unele autoritati ale Statului timp de peste 11 ani ne-au umilit, incalcat dreptul la munca impreuna cu traditionalii si chiar au comis un fel de "genocid" impotriva noastra si a famililor noastre prin faptul ca nu ne-au lasat sa muncim ca avocati sa ne intretinem familiile. Este de neconceput cum s-a aliat, s-a organizat si afiliat la acest grup al avocatilor "traditionali" proc. gen pentru a comite acet "genocid" Unde esti tu TEPES sa vezi ce se intampla in Romania. acest mare cvasi-revolutionar  NITU despre care BASESCU a spus ca a tras la Revolutie sa vina acum si sa extermine o asociatie prof. legal infiintata. 

# avocat BB 54-CONTINUARE date 11 May 2015 09:37 +5

D-nule BOTA si noua conducere a-ti vazut ce a-ti facut daca a-ti stat cu capul intre umeri fara sa actionati/sa actionam pana acum prin proteste, manifestari, actiuni in judecata? Ne-ati terminat 11 ani din viata. Solicit conducerii UNBR 2004 sa actioneze imediat. Normal era ca Tov. NITU sa fi promovat un asemenea RIL dar in care sa fi olicitat sa se admita in varianta a II-a in favoarea avocatilor BOTA care au acte de infiintare si atatea hotarari judecatoresti in fav. lor. Ar mai trebuii conducerea UNBR 2004 sa promoveze actiuni in intanta impotriva procurorului general al institutiei pe care o conduce , sa formuleze plangeri penale daca aceasta conducere au "sange in instalatie" daca nu a "doarma" in continuare ca o sa vada ce se intampla dupa acest aspect. Vor fi ei , conducerea UNBR 2004 chemati in judecata. Sa nu creada aceasta conducere ca noi am pierdut 11 ani din viata si nu vom actiona impotriva lor. Ganditi-va ca sunt 11 ani pierduti sub mai multe aspecte  

# Obiectivul date 11 May 2015 12:16 +3

Am stat 11 ani in UNBR 2004 pt ca asa am vrut nu ca ne-a ''legat '' Bota. Iar saritul la gatul lui Bota e mai la indemana decat sa te lupti cu statul mafiot. Personal cred ca s-a transmis ceva rau mirositor pt traditionali vis a vis de procedura de infrigement - care trebuia sa fie clarificata de prin februarie parca.

# @Obiectivul date 11 May 2015 16:21 +2

Si eu cred. Din februarie trebuia sa se termine procedura. Eu vad asa: 1. Ori s-a provocat ca sa se poata unifica cele doua uniuni. Nu pot disparea traditionalii, acum sa fim realisti. 2. Ori ii e frica lui flo&co de alegeri, ca vor scoate la suprafata nenorocirile pe care le-a facut.

# Mario date 11 May 2015 13:59 +2

av.BB54 .... ai perfecta dreptate...s-ar putea ca cei de la Bota sa fie inlaturati daca nu se demonstreaza ca au dreptate si ca cei de la traditionali nu sunt legal constituiti.Dar..atunci sa nu va lasati, Bota care nu s-a zbatut sa demonstreze realitatea,va trebui sa plateasca cu varf si indesat  :-) daca va avea de unde?!? Cei de la Bota indiferet de RIL trebuie sa ia atitudine.

# avi avi date 11 May 2015 14:21 -2

mai avocat BB 54.Cum stai cu gramatica?sa iti arat:,,a-ti,,,,trebuii,,,,aceasta conducere au...,,vor fi ei,conducere...chemati,,conducerea....impotriva lor,,.Pe de alta parte, RIL-ul este doar o propunere pe care instanta o poate saunu accepta.Asa ca in zadar il tot criticati pe Nitu si il faceti in tot felul.itit ulrimul ainiat su veti vedea ca NItu propune o solutie de unificare a practicii:ori asa,ori asa.

# justitiarul date 11 May 2015 16:08 +3

avi,avi il critici pe BB54 .....fii si tu atent la gramatica....sau nu mai critica :eek: :-) :-)

# ADEVARUL date 11 May 2015 10:59 +4

LASA PRIETENE NITU TEXTELE SI INCEARCA SA OBTII ACTELE DE INFIINTARE ALE BAROULUI FANTOMATIC FLOREA,PACAT CA NU EXISTA UN JUDECATOR ADEVARAT IN TOATA ROMANIA CARE SA CLARIFICE SITUATIA.

# Av. date 11 May 2015 11:20 +3

Nu se poate incalca conform constitutiei, dreptul cetateanului de a-si alege profesia si a se integra in societate ca intelectual, raportat la studile juridice pe care le are si intelectul fiecaruia. Dar de' tara asta dupa ce ca nu-ti ofera nimic, te mai si ingradeste si constrange, apeland la tot felul de tertiputi, doar ca sa te submineze.

# xxx date 11 May 2015 14:41 -1

incearca sa te faci notar sau executor pe acelasi principiu - pe care insasi CEDO il declara ca nefiind absolut si se accepta ingradiri de genul obligatiei de a avea licenta de practica sau de a apartine unor organizatii profesionale. abia astept sa vad daca vreunul dintre voi are curaj sa se faca notar sau executor. avocatura se va inchide pentru toti cei care nu sunt in stare sa obtina nota minima la examen. v-ati furat singuri caciula cu spagile la examen si alte aberatii. au arestat judecatori la ICCJ si voi credeti ca daca spaga la exament este o poveste adevarata nu ar fi intervenit DNA, nu ar fi existat denunturi si alte aspecte de acest gen. sunteti chir dusi cu pluta, orbiti de povestea lui bota incit nu vedeti adevaruri simple si evidente.

# Av. date 11 May 2015 11:29 +3

Iar daca se va ajunge totusi aici, sa ne ingradeasca intelectual, nu ne va ramane decat sa dovedim aceste ilegalitati protestand. Atunci va trebui sa dam dovada ca suntem un grup unit, altfel pe cont propriu v-om esua..parerea mea.. Ramane sa vedem daca intr-adevar suntem un grup uniti, asa cum ar trebui, in frunte cu noua conducere, pe care o dorim mai implicata! Sa vedem ce va fi..

# visu date 11 May 2015 11:50 +1

Un protest cetatenesc, pe fc-bk, la Nitu sau Livia e interzis? Chiar si demersul RIL-ului mi se pare un abuz in serviciu caci este o falsa problema, Nici UNBR Bota si nici avocatii respectivi nu sunt in afara L51 si nici instantele, n-am auzit sa se fi exprimat vreuna in acest sens, asa ca RIL-ul e inutil, apa la moara pentru interpretari predoistice ca-n noile coduri!

# @BB54 date 11 May 2015 12:40 +2

Dle avocat, de acord cu dvoastra. Dar de ce ii lasati mesaje lui Bota aici? Noua conducere  este in permanenta in academiei. Acolo ati incercat?

# strategia date 11 May 2015 12:59 +2

De la inceput, strategia noastra de aparare nu a fost cea mai buna. Tot timpul s-a invocat ca Legea 51/1995 e de organizare si nu de infiintare a barourilor. Asa si este, numai ca astfel si noi am acceptat, in mod eronat, ca legea putea infiinta barouri daca continea si verbul "a infiinta". Or, tocmai aici a fost marea noastra greseala. Ar fi trebuit ca noi sa dovedim ca barourile, persoane juridice de drept privat, NU SE PUTEAU INFIINTA PRIN LEGE, motiv pentru care i-am fi lasat fara replica pe Florea&comp, in sensul ca demonstram faptul ca entitatile acestora nu s-au infiintat legal intrucat le lipseste cu desavarsire PERSONALITATEA JURIDICA,care trebuia dobandita prin procedura specifica de infiintare a persoanelor juridice de drept privat fara scop patrimonial. Aceasta ar fi trebuit sa fie strategia noastra,care e simpla si eficienta.In acest fel s-ar fi spulberat definitiv mitul infiintarii entitatii-Florea prin lege.Din pacate,chiar si in prezent suntem reticenti sub acest aspect

# Aled date 11 May 2015 13:09 0

Ii cam gata cu unbr bota- chiar daca avea o umbra de legalitate n ai cum sa distrugi un sistem mafiot.. Asa ca luati va adio si donatiile inapoi plus dobanzi ca sincer nu stiu cati a ti profesat legal din aceasts structura! Faceti un calcul , vreo 5000x 2000 lei plus legitimatii, carduri etc...cam tare bota nu credeti ?  Nu am nimic personal cu el, ii bun afacerist ca avocat nu cred.. Nu crec ca nicio televiziune nu il sustine sau macar sa arate despre ce este vorba..daca ar fi fost legal dormea pe scari la televiziune si demonstra, dar lui ii plac donatiile !!!!!!!! Nu mai fiti creduli si gasiti-va alta meserie ! 

# Maria date 11 May 2015 13:14 +2

Bota sta pe net ia ip uri si posteaza pe site uri..sincer uitati va ce site are.. Asa arata un site de barou? Cu asemenea limbaj de mahala ?  Numa cu jigniri si etc? Crede ca el o inventat avocatira in romania ?  Are o armata de avocati traditionali in spate pe care ii plateste bine ca are de unde !  Niciodata nu vor fi legali si sa poata intra in sali, o facit bani precum diaconescu speculand prostia la romani !!!!!!!!!  El da afara pe cine are chef, numeste pe cine are chef, nu exista decani , barouri in toata tara etc.. Nu stiu ce ii in capul vostru sincer! Si eu am crezit in aceasta structura dar pana la un punct, nu sunt prostul lui bota ! Mi sila in ce tara traiesc ! 

# @Maria date 11 May 2015 14:13 +1

Gramatica!!!!!!!!!!

# @BOTA date 11 May 2015 13:15 +1

La atac -le  Bota!Mafia nu ne lasa sa muncim!Va  PLACE??!!!Cum sa traim? Sa cerem azil in Suedia, sau sa mergem la cersit acolo?tIGANII CERSETORI  castiga mai mult ca noi!!!!!! :o :o :o :o :o :cry: :cry: :cry: :cry: 8) 8) 8) 8) 8) :P :P :P :P :P :P

# Bota şi-a dat seama... date 11 May 2015 13:56 +1

În fine, Bota şi-a dat seama că nu Neagu şi Nimerincu sunt duşmanii structurii sale ci Procurorul General Tiberiu Niţu. prin promovarea RIL-ului. Pentru acest motiv a postat ştirea cu privire la acest RIL pe site-urile sale personale www.bota.ro şi www.unbr.eu unde nimeni nu-l poate contrazice indiferent ce prostii scrie.

# fost judecator-avocat UNBR BOTA date 11 May 2015 13:58 +7

Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si juridice este un act normativ al Statului Comunist, stat desfiintat prin Revolutia din 1989, prin urmare decretul a fost abrogat tacit, UNBR FLOREA este o entitate nelegal constituita, cum poate acest procuror-general sa sustina un asemenea demers in fata organelor judiciare, art. 28 lit. a se refera la persoanele juridice din regimul comunist prevazute la art. 2 din Decretul 31/1954, incredibil, cum la asemenea nivel al parchetului se poate stabili o asemenea motivare;este bine sa se statueze asupra legitimitatii UNBR BOTA, dar nu cu argumente de lege abrogata in favoarea UNBR FLOREA.ICCJ nu va impartasi opinia PICCJ.

# Ghita Bizonu' date 11 May 2015 14:55 -2

Acelsi stat desfint6at prin revolutia din 89 a dat si niste legi .. prin care intericera violul sau portul de arme. Sa inteleg ca si astea au fots abrogate de revolutie?1

# pt. fost judecator-av.UNBR BOTA date 11 May 2015 15:19 +6

Aveti dreptate, insa nu putem avea incredere in Livia Stanciu, cea care, de obicei, executa "ordinele" procurorilor. In plus, cineva din uniunea noastra ar trebui sa combata punct cu punct aberantul RIL, aspect pe care ICCJ sa-l aiba in vedere.

# Cine e in spatele recursului :)) date 11 May 2015 14:27 +2

A postat si florica&co pe site recursul. Pai pe cone recunoaste lg 51? "în ipoteza exercitării activităţilor specifice profesiei de avocat de către persoane care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr.51/1995, republicată" 

# avocat UNBR-2004 date 11 May 2015 15:07 +5

Din pacate, cu pres. ICCJ, Livia Stanciu(sluga procurorilor), UNBR-2004 nu va avea nicio sansa. Pe aceasta individa(fost procuror comunist) nu o intreseaza, catusi de putin, realitatea juridica. Aceasta s-a obisnuit sa execute ordine, fie ca provin de la Basescu sau Kovesi, iar acum de la Nitu, individul care protejeaza mafia avocaturii cutumiare.

# Ghita Bizonu' date 11 May 2015 16:12 -3

Cf textului republicat în M.Of. nr. 113/6 mar. 2001 al legii nr.51/ 1995 Art. 1. (2) , Art. 11, Art. 12, Art. 16, Art. 17, avocatul este primit in profesie numai de catre un barou deja existent. Adica daca nu exista vre-un barou un absolvent de derept - de exemplu Pompoiul Bota - nu avea cum deveni avocat.... CF aceluisi text Art. 48. - (1) "Baroul este constituit din toţi avocaţii dintr-un judeţ sau din municipiul Bucureşti." " Mai rau Art. 47 (2) "Alegerea organelor de conducere ale profesiei de avocat se face numai prin vot secret" . Adica legea 51/95 presupune existenta unor avocati "cu acte in regula" care urmau sa constituie barourile ..A se vedea si Art. 53. (1) .. E si sa venim la tzurcanele noastre cele juridice. Deci inginerul Pompiliu Bota absolvit Facultateaa de Drept din cadrul Universitatii din Oradea in 2002. Tot in 2002 au aparut Barourile "Constitutionale" si Pompiliu Bota s-a intitulat "decan".

# Ghita Bizonu' date 11 May 2015 16:16 -4

Dar ia sa vedem : Art. 47. - (2) "Alegerea organelor de conducere ale profesiei de avocat se face numai prin vot secret." Hm parca autointitularea nu este egala cu alegerea si votu secret, nu? Si mai rau .. decan al unui barou ar presupune ca respectivuls a fioe avocat. Insa Bota a absolvit dreptul in anul 2002 iar Art. 17. - (1) "La începutul exercitării profesiei avocatul efectuează în mod obligatoriu un stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, timp în care are calitatea de avocat stagiar" (4) "După efectuarea stagiului avocatul stagiar va susţine examenul de definitivare" (5) "Avocatul stagiar respins de două ori la examenul de definitivare va fi exclus din profesie." Scuze dar cf legii nr.51/ 1995 Bota nu putea fi avocat .. neputbnad fi avocat nu putea fi decan ... Si aici este vorba de nulitate!!! Absoluta nu relativa. De fapt totul nu a fots altceva decat o "privatizare"

# Fost judecator-av.UNBR BOTA date 11 May 2015 16:46 +7

Eu personal am incredere in ICCJ, oricum nu se poate face nimic, participarea altor persoane decat a Procurorului General sau a procurorului desemnat conform art. 516 alin.10 NCPC, nu este posibila. Completul de judecata este constituit conform art. 516 NCPC.Parerea mea este ca la Raport trebuie sa existe si problema specialistilor consultati, eu personal din oficiu voi intocmi un referat care sa fie anexat Raportului, avand in vedere ca sunt doctorand in drept international public, am fost judecator 14 ani si trebuie sa se regasesca o opinie relevanta din jurisprudenta CEDO, avand in vedere ca domnul Procuror-General a invocat o hotarare CEDO nerelevanta pentru solutionarea RIL-ului. Este de buna-credinta intocmirea unui referat pentru Raportul pentru care se va cere si opinia conform art. 516 NCPC.

# Coco date 11 May 2015 19:14 +3

Pentru Fost judecator-av.UNBR BOTA Sunt de accord cu dvs. cum as putea sa va contactez. pentru mai multe detalii.

# Fost judecator-av. UNBR BOTA date 11 May 2015 20:44 +1

http://bota.ro/wp-content/uploads/2009/02/tablou-avocati90.pdf -pozitia 688 din Tablou-

# BERCEA MONDIAL : e manevra lu frații miei,, date 11 May 2015 21:38 -3

Pentru Fost judecator-av.UNBR BOTA: nea doctore în drept și avocat, vezi bre că este vorba despre RECURSUL PREVĂZUT DE ART. 471-477 CPP.

# Fost judeactor-av. UNBR BOTA date 11 May 2015 23:24 +1

Nu conteaza ca s-a scris din eroare art. 516-517 NCPC in loc de art. 473 NCPP, dispozitiile sunt identice, conteaza posibilitatea participarii la Raport. Ca doar tu  crezi ca as putea confunda eu  penalul cu civilul. Si las-o mai usor cu NEA ca  stiu de 14 ani ce va poate mintea  la UNBR Florea, concluziilie voastre nu m-au uimit niciodata.nici pledanti, nici consultanti.

# jurist date 11 May 2015 18:42 +4

Un aspect pe care il aduc in atentia dvs. ICCJ a dat deja 3 solutii favorabile in civil si vreo 6 solutii in penal.  Credeti ca RIL-ul aberant a lui Nitu va face ca ICCJ sa-si schimbe optica? Credeti ca noi suntem cultivatori de pepeni si vine Nitu sa ne spuna ca baroul lui florea e infiintat prin lg 51? Vine Nitu sa ne spuna povesti  dupa cum intelege el ca e cu persoana de drept public si de drept privat? Dca ar fi citit un pic NCC prin jurul art 190 si urm. ar fi observat ca e rusinos ce sustine. In fine, Nitu crede ca 1100 de judecatori si procurori sunt prosti, inclusiv cei de la ICCJ care deja s-au pronuntat de 9 ori pina acum ca sunt legali cei de la Bota. Si apoi RIL-ul lui Nitu poate sa aiba eventual efect in penal, nu vad cum poate acest RIL sa desfiinteze o hotarare judecatoreasca.  Ce spuneti domnu fost judecator , e admisibil ca un procuror general sa scrie asemenea ineptii care sfideaza notiuni elementare de drept?

# Neica date 11 May 2015 18:55 -1

Mai Nitule, unde scrie in Legea nr. 51/1995 ca se infiinteaza barourile traditionale si UNBR in baza legii enuntate?.... Vezi si art. 14 din Decretul nr. 90/1990 ce scrie acolo?.... Sunt Decizii ale Curtii Constitutionale care mentin constitutionalitatea tuturor legilor dupa 1990 inclusiv a Decretului mentionat anterior. Nu s-a respectat legea de traditionali si asta este clar ori iesti si tu avocet la ei?..... N-o mai cocolosi cu preziceri!.....

# oarecare date 12 May 2015 11:12 +1

Cauta in decizia CEDO Bota contra Romania si vezi ce spune CEDO referitor la infiintarea prin lege a UNBR si a Barourilor, lasa vrajela lui Bota ! Invatati, invatati si iar invatati ! ( sau macar cititi ce zice CEDO si chemati pe cineva sa traduca in limbajul vostru ).

# Avocat date 11 May 2015 19:35 +4

Conducerea, chiar interimară, a UNBR-Bota ar trebui să organizeze o acţiune de protest la Parchetul General împotriva lui Tiberiu Niţu pentru RIL-ul promovat. Asta în condiţiile în care "tradiţionalii" nu au acte de înfiinţare. Să ne spună dl. Niţu cine i-a redactat RIL-ul. "Tradiţionalii"?

# Fost judecator-av. UNBR BOTA date 11 May 2015 22:57 +4

Art. 18 din Legea 71/2011 pentru  punerea  in aplicare a NCC prevede ca dispozitiile CCiv privitoare la regimul juridic general aplicabil persoanelor juridice se aplica si persoanelor juridice in fiinta la data intrarii sale in vigoare, insa numai in masura in care prin legile aplicabile fiecarei persoane juridice nu se prevede altfel. Prin urmare ambelor UNBR-uri le poate fi aplicabil art. 191 alin. 1 si alin. 2 deopotriva. Prin urmare, domnul Procuror-General abereaza cu art. 28 lit. a din D.31/1954, iar Curtea Constitutionala abereaza prima cu constitutionalitatea art. 2 din D.31/1954, spunand ca in lipsa sintagmei "unitati socialiste",legea nu incalca Constitutia.Dar, domnilor judecatori constitutionali, norma era edictata pentru unitati socialiste, desfiintate si dvs. nu scoateti sintagme din context  la interpretarea legii, ci era vadita incalcarea Constitutiei.Numai ca s-a facut o interpretare cu abuz de putere cum face si Procurorul General.G.Antoniu-Vinovatia,cititi doctrina.

# @Fost judecator-av. UNBR BOTA date 12 May 2015 08:52 +1

Sa va alaturati grupului nostru de pe facebook UNBR-legal constituit.

# Av Bita date 3 July 2015 14:00 0

 Da domnule fost judecător. Mă alătur și vă susțin în claritatea de idei profesional expuse.

# @Avocat date 11 May 2015 23:43 +2

Acest RIL nu are cum sa fie redactat de un avocat. Cred ca femeia de serviciu s-a uitat la comentariile lui avi avi si i-a facut o farsa lui Nitu.  :D

# Av. B. C. date 12 May 2015 10:43 +7

Sunt incantat si onorat, de faptul ca un fost judecator este membru al Unbr 2004, asta denota categoric legalitatea si temeinicia noastra, a celor care profeseaza in cadrul Baroului nostru, si un motiv in plus ca sa fim mai uniti si sa luptam impreuna impotriva acestui sistem, care din pacate vor  ilegal sa ne excluda. Trebuie sa ne folosim si noi armele care le avem la indemana. Felicitari dlui judecator ptr. ca luptati alaturi de noi ca sa demonstram si ilegalitatea acestui Ril.

# FELICITARI DOMNULUI JUDECATOR !!! date 12 May 2015 12:33 +2

FELICITARI DOMNULUI JUDECATOR PT CA S-A INSCRIS IN LEGALA UNBR BOTA SI PT CA LUPTA ALATURI DE NOI PT DREPTATE SI ADEVAR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

# Fost jude-UNBR Bota date 12 May 2015 11:47 +5

Doamnelor si domnilor colegi, ceea ce face legiuitorul in legea avocaturii modificand-o este o veritabila NOVATIO, adica o obligatie noua pentru viitor.UNBR are exclusiv un scop de tutela, apartenenta la ea este o cauza justificata de inlaturarea vinovatiei.Noi avem un comportament de rol al aparatorului, dar suntem si o realitate naturala, de diligenta, nu numai o constructie artificiala de drepturi si obligatii. Din moment ce se apara drepturile, libertatile si obligatiile cetateanului in mod rational si profesional este o micime sa se gandeasca numai formal, legal, dreptul este  o intepretare a faptelor, care acorda personalitatea profesionala, de aceea trebuie lamurita latura subiectiva si din punct de vedere consuetudinar, nu numai legal, sau formal.Dar si formal, in conformitate cu art. 18 din L71/2011, UNBR Bota este o entitate profesionala creata inainte de novarea legii avocaturii, prin urmare, legala conform art. 191 alin. 2 teza finala din NCC.

# @Fost jude-UNBR Bota date 12 May 2015 13:10 0

Aveti probleme in instanta? Stiti care mai sunt stirile?

# fost jude-av.Baroul Bota date 12 May 2015 14:11 +5

Da, anormal, fostii mei colegi, care acum stau pe scaunul meu, nu-mi permit exercitarea profesiei de avocat, prin urmare le-am facut plangere la parchetul curtii de apel pentru abuz in serviciu prin ingradirea unor drepturi, cauza s-a clasat si am atacat solutia la procurorul general al curtii de apel, pana acum nu am primit solutia.In consecinta, judecatorii s-au mai potolit, grefierul ma apeleaza cu domnul avocat, circ, uneori nu spun nimic si spun ca pot sa stau langa parte sa o sfatuiesc juridic in mod public, anarhie, alteori imputernicirea se converteste in fata judecatorului, verbal de catre parte, in mandat, lume-lume; am depus plangere la PICCJ impotriva judecatorilor CSM care au dat circulara pentru verificarea unilaterala a Tabloului, pentru abuz in serviciu prin ingradirea unor drepturi, doamna procuror la PICCJ, diplomata si respectuasa la audierea mea a dat solutie de clasare, nu este vinovata, mi s-a parut o femeie echilibrata, dar nu se rupe de contextul general si se conformeaza tacit, ca solutie poate fi si asa si asa, cand ai teama de sistem.Acum trebuie sa platesc impozitul pe venit si salariul secretarei, decizia de la finante a sosit la posta...adica Ministerul Finantelor Publice ma debiteaza si Procurorul General ma face infractor prin RIL...ridicol...cred ca accept invitatia sa plec la Chicago...

# @fost jude-av.Baroul Bota date 12 May 2015 14:26 +4

Sunt de parere ca MF ar trebui sa intervina in aces RIL si sa le zica domnilor de la ICCJ ca sunt mii de avocati care contribuie la buget. Acest MF daca a permis inscrierea la ANAF, inseamna ca avocatii UNBR2004 sunt intr-un fel recunoscuti.

# avocatel pt ,,Fost jude-UNBR Bota'' date 12 May 2015 13:21 +5

Bravo Domnule! in sfarsit o analiza juridica, logica si pertinenta. Ca de aberatii si dezinformari, nu vorbesc de limbajul de mahala, ne-am saturat! astfel de oameni trebuie in UNBR 2004.Hahalerele si lichelele sa se abtina.

# jurist date 12 May 2015 13:41 +6

e rusinos pentru un procuror general ca nu a citit NOUL COD CIVIL.  eu nu am dorit sa -i dau mura-n gura textul de lege, l-am trimis sa citeasca "in jurul" art.190. noroc ca au fost inventate sorbonelele -facultatitile de X si 0 si progeniturile oamenilor cu bani si-au cumparat cartoanele si robele. fraierii sunt amagiti cu examenele. cind ii iei la bani marunti vezi ca sunt tabula rasa, majoritatea au intrat pe usa din dos, ba cu doctorate false, ba cu scutiri de examen ca sunt parlamentari si consilieri locali, judeteni etc. numai aberatii, ai functie politica esti avocat, nu ai ...stai acasa.

# avi avi date 12 May 2015 15:59 -3

mai juristule ,zis si altfel,noroc ca s-a inventat invatamantul privat la Lugoj,ca altfel vanzator de tigari ramaneai.iar acel fost jude,avocat botist,ar trebui sa isi revada activitatea de judec ator.dacaz ar fi corect(dar nu este-stiu cine-i smecherul) ar tacea si nu ar mai posta aberatii pe net.

# jurist date 13 May 2015 15:27 +3

este sub demnitatea mea ca sa intru in polemica cu un necioplit, mai avi-stule !!

# fost jude-unbr bota date 13 May 2015 09:13 +3

Postac cu radacina de pseudonim AVI, probabil de la AVICOLA, ferma de pasari comunista, tu asa spui la profesionisti, SMECHERI? , raspunde la ce am pus in discutie, daca te tine definitivatul... nu ai fost pe podium, nu stii cum e...ai ceva articole, studii, recenzii, conferinte internationale, teze ? de aceea unii sunt profesionisti,nu smecheri, ca au fost candva pe podium si reprezentau Romania la conferinte de drept international public, arbitraj international, forumuri economice  mondiale si erau luati parteneri la Academia Romana...

# antena date 13 May 2015 23:05 0

Cine este domnul Nitu? La antena 3 s-a spus ca domnul Nitu este cel care l-a scos basma curata pe baselu. Acum o intoarce ca la ploiesti si ii redeschide dosar lui base. In ce tara traim  si ce caracter dubios are acest individ. 

# Leo date 13 May 2015 23:23 +3

RIL-ul ar trebui respins cu mentiunea ca   ambele baroruri pot functiona potrivit prevederilor legii nr.51/1995,modificata si actualizata. In veci.Amin

# @Leo date 14 May 2015 06:11 +1

Cam asa va fi.
Citeza pe Leo
RIL-ul ar trebui respins cu mentiunea ca   ambele baroruri pot functiona potrivit prevederilor legii nr.51/1995,modificata si actualizata. In veci.Amin

# Fenechiu date 14 May 2015 06:34 0

Ete cum pierde Fenechiu. Ce nasoale sunt loviturile pentru traditionali :P . JS3 - http://www.unbr.eu/

# cucuveaua firoscoasa date 15 May 2015 14:59 +2

RIL-ul lui Nitu e de fapt o gluma la adresa ICCJ, prin care vrea sa-i faca de cacao. In primul rind Nitu trimite spre examinare doua variante intr-o interpretare de doi bani, care in ambele variante ar urma sa-i linseze pe cei din baroul Bota. Pe de alta parte daca ICCJ musca galusca ar rezulta ca cele 9 solutii date pina in prezenta au fost date de niste judecatori care nu stiu carte si a venit marele mega Nitu, dottore in drept care sa le dea lectii. Si cei invata Nitu pe judecatorii ICCJ?? ca legea 51/1995  a infiintat barouri  :D :D :D . Efectiv eu cred: a) ca Nitu isi bate joc de judecatorii ICCJ si b) ca cel care i-a facut RIL-ul lui Nitu a mizat ca acesta va semna placinta ca "primarul" pe principiul semnezi dar nu stii si nu intelegi ce semnezi. Chiar sunt curios, stiu ca la Curtea Constitutionala avem C.A.P.-isti, dar la ICCJ ??

# @cucuveaua firoscoasa date 15 May 2015 16:18 +2

Din pacate, la ICCJ, avem judecatori corupti.

# cucuveau firoscoasa date 15 May 2015 18:23 0

crezi ca sunt atit de fraieri incat sa  isi dea singuri la gioale si sa interpreteze legea in stil manelistic? pai daca ei interpreteaza ca baroul lui iordachel e infiintat de lg.51/1995 si eludeaza legea 3/1948, ajung de risul curcilor. dupa mintea traditionalilor comunisti eu cred ca trebuia sa treaca in lege si adresa unbr traditional si numele lui nea florea. 

# Teocom date 5 June 2015 02:15 0

O sa fie facuta o propunere pentru o alianta tip:PNL-PDL ffindca cei ilegali sunt la guvernare si sun interesati pentru un loc de refugiu profesional in viitorul apropiat. Acest RIL este admisibil contrar parerilor rechinilor din avocatura care nu stiu sa interptreteze acte normative..?!..

# alexandru ionita date 2 July 2015 09:58 +1

Haideti cati mai multi cu cererile aici : http://bota.ro/wp-content/uploads/2015/07/RIL-UL-SE-CLATINA.pdf

# av. Biță date 3 July 2015 13:27 0

  Asociația Avocaților din România, a funcționat  clandestin, ca o entitate tolerată, dar necesară de ochii lumii, pentru că oricum,  procesele se judecau după ,,indicațiile structurilor pcr”. Spun  acest lucru, pentru că personal în anii  1978-1979 am vrut personal a accede în acea structură. Deci la 1990, nu mai erau Colegiile! Sau rămăsese undeva pierdute în ,,cutumă”! Aveau aceste ultime structuri un document de înființare recunoscut de lege? Dacă ,,da”, UNDE ESTE?    Știu că Barourile Constituționale, s-au organizat în UNIUNEA BAROURILOR din ROMÂNIA, imediat ce a apărut Legea nr. 255/2004 prin care s-a  modificat fosta Lege nr. 51/1995, adică, pe 17-18 iunie 2004 și tot atunci s-a făcut cerere la OSIM pentru rezervarea de nume privind sigla, denumirea și ROBA!   Cu privire la ,,robă”  documentul de la OSIM a fost dat  în anul 2011 de un coleg din Iași domnului Adrian Mogoș- pe atunci decanul Baroului Clasic din Iași și vicepreședinte  pe țară, ca să fie admis ca avocat.   

# av. Biță date 3 July 2015 13:41 +1

  După ,,furtul documentelor de la OSIM” , mai mulți colegi de la Baroul Constituțional, au fost admiși imediat la Baroul Clasic, din dorința de a destabiliza UNBR -Bota. La Iași, s-a atras și fostul decan prof. Dumitru Popa, din  dorința de a distruge din interior noua structură-care era și este perfect legală. D-l Nimerinco,  a contribuit apoi la disipări și așa se va distruge o cucerire revoluționară care a dărâmat o castă învechită și ermetic închisă. Se pare că unii sunt mai avocați decât alții sau mai juriști decât juriștii! PĂCAT. Justiția s-a reformat cât de cât,  DNA-ul este deschizătorul de drum nou, de ce avocatura să se facă numai cu ochii la judecători , sau pe alte căi neortodoxe?

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 3.03.2024 – Avertismentul DIICOT: copiii au devenit tinte

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva