2 October 2022

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

PRIMARIA LUI NICUSOR NESOCOTESTE HOTARARI JUDECATORESTI – Primaria Capitalei risca sa plateasca 1.000 de lei pe zi din banii bucurestenilor din cauza ca Nicusor Dan refuza sa puna in aplicare doua hotarari judecatoresti definitive. Judecatoria Sectorului 5 a dispus inca din octombrie 2021 executarea silita a primariei, intr-un dosar de despagubiri pentru case nationalizate (Documente)

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

6 February 2022 16:08
Vizualizari: 3047

Apar noi si noi dovezi despre felul in care Primaria Municipiului Bucuresti – condusa de Nicusor Dan (foto) – intelege sa-i trateze pe locuitorii Capitalei. De data aceasta, vorbim despre nerespectarea a doua hotarari judecatoresti definitive.Cazul de fata este cel al unui bucurestean, proprietar a trei apartamente nationalizate de comunisti, situate intr-o zona centrala a Bucurestilor: imobilul din strada Grigore Cobalcescu, numarul 41. Barbatul, pe nume Dumitru Itu, in varsta de aproape 76 de ani, a obtinut inca din septembrie 2020 o hotarare judecatoreasca definitiva prin care Primaria Generala este obligata sa-i acorde despagubiri, din cauza imposibilitatii retrocedarii in natura a celor trei apartamente. Problema este ca de atunci pana in prezent, primaria nu s-a conformat in niciun fel deciziei judecatoresti, chiar daca proprietarul a obtinut intre timp – in octombrie 2021 – si incuviintarea executarii silite. De aceea, Itu s-a vazut acum nevoit sa introduca o noua actiune in instanta, cerand obligarea Primariei Capitalei la plata a o mie de lei penalitati pentru fiecare zi in care intarzie sa puna in aplicare sentinta din luna octombrie a anului trecut.

Totul a inceput in iulie 2017, cand Dumitru Itu a introdus la Tribunalul Bucuresti actiunea prin care cerea obligarea PMB sa emita o dispozitie motivata privind propunerea de acordare de puncte stabilite in temeiul unuia dintre actele normative ce vizeaza casele nationalizate. Este vorba despre Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.


La 21 februarie 2019, prin sentinta nr. 304/2019 din dosarul nr. 25846/3/2017, judecatoarea TMB Ana-Maria Garofil i-a dat dreptate lui Itu:


Respinge cererea formulata in contradictoriu cu parata Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva. Admite exceptia lipsei capacitatii de folosinta a paratei Primaria Municipiului Bucuresti. Respinge cererea formulata in contradictoriu cu parata Primaria Municipiului Bucuresti ca fiind formulata impotriva unei persoane fara capacitate de folosinta.

Admite in parte cererea. Obliga paratul Municipiul Bucuresti sa emita in favoarea reclamantului a unei dispozitii motivate privind propunerea de acordare de masuri compensatorii sub forma de puncte stabilite conform dispozitiilor Legii nr. 165/2013 pentru apartamentele vandute, in baza Legii nr. 112/1995 ce fac obiectul urmatoarelor contracte de vanzare-cumparare: 211/112/1996, 287/112/2000 si N158/1996, situate in imobilul din Bucuresti, str. Grigore Cobalcescu nr. 41, sector 1, imposibil de restituit in natura.

Respinge in rest cererea ca neintemeiata. Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul Bucuresti Sectia a IV-a Civila. Pronuntata azi, 21.02.2019, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei”.


In 7 septembrie 2020, prin decizia nr. 909/2020, judecatoarele Mihaela Glodeanu si Elena Aneta Popa de la Curtea de Apel Bucuresti au mentinut sentinta de mai sus:


Respinge apelul ca nefondat. Definitiva. Pronuntata azi 7.09.2020 prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei”.


In octombrie 2021, Dumitru Itu s-a adresat Judecatoriei Sectorului 5. Aici, la 13 octombrie, a obtinut din partea judecatoarei Elena Miruna Ghica admiterea cererii de executare silita a primariei.


Iata minuta JS5 din cauza nr. 22111/302/2021:


Admite cererea de incuviintare a executarii silite. Incuviinteaza executarea silita in temeiul titlului executoriu, prin toate modalitatile de executare prevazute de lege, simultan sau succesiv, pana la realizarea dreptului rezultat din titlul executoriu, respectiv conform titlului executoriu, precum si a cheltuielilor de executare. Fara cale de atac.

Pronuntata azi, 13.10.2021, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei”.


Peste o luna de nepasare


La doua saptamani de la pronuntarea sentintei Judecatoriei Sector 5, Itu a trimis – prin executorul judecatoresc Lucian Gont – somatie pentru ca in termen de 10 zile primaria sa puna in aplicare sentinta Tribunalului Bucuresti, ramasa definitiva prin decizia Curtii de Apel Bucuresti. Prin aceeasi adresa, proprietarul a somat PMB sa suporte costurile procedurii de executare silita, in cuantum de 2.575,79 de lei (vezi facsimil 1).

Cu toate acestea, Primaria Capitalei nu a catadicsit sa faca nimic in sensul respectarii hotararilor definitive pronuntate de CAB si JS5, motiv pentru care la 29 noiembrie 2021, Dumitru Itu – reprezentat de avocatul Alexandru Cercel – a chemat in judecata PMB la Judecatoria Sectorului 5. Reclamantul vrea ca instanta sa oblige primaria a-i plati proprietarului penalitati de 1.000 de lei pentru fiecare zi in care intarzie punerea in aplicare a sentintei Tribunalului Bucuresti, cu incepere de la 1 noiembrie 2021. Aceasta este data la care a expirat termenului de 10 zile de la comunicarea incheierii JS5 privind incuviintarea executarii silite.

 Iata actiunea depusa la JS5 (vezi facsimil 2):


Va solicitam ca, prin hotararea pe care o veti pronunta, sa dispuneti obligarea Paratei la plata, in favoarea subsemnatului, a unei penalitati in cuantum de 1.000 Lei/zi de intarziere, pentru neexecutarea obligatiei de a face cuprinse in titlul executoriu reprezentat de Sentinta Civila nr. 304 din data de 21.02.2019, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a IV-a Civila in dosarul nr. 25846/3/2017, cu incepere de la data expirarii termenului de 10 zile de la comunicarea Incheierii de incuviintare a executarii silite din data de 13.10.2021 de Judecatoria Sectorul 5 in dosarul nr. 22111/302/2021, respectiv de la data de 01.11.2021 si pana la executarea obligatiei de a face stabilite in sarcina Paratulul prin hotararea sus-mentionata.

De asemenea, in temeiul art. 453 alin. (1) C.proc.civ., va solicitam sa dispuneti obligarea Paratului la plata tuturor cheltuielilor de judecata ocazionate de prezentul demers procesual.

Pentru a dispune in acest sens, rugam Onorata Instanta sa aiba in vedere urmatoarele:


Temeinicia cererii


In ceea ce priveste executarea obligatiei de a face, art. 904 C proc.civ. Prevede:

'Daca debitorul refuza sa indeplineasca o obligatie de a face cuprinsa intr-un titlu executoriu, in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a executarii, creditorul poate fi autorizat de instanta de executare, prin incheiere executorie, data cu citarea partilor, sa o indeplineasca el insusi sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului'.

Cu toate acestea, in situatia in care obligatia de a face implica un fapt personal al debitorului (neputand fi, asadar, indeplinita de catre creditor ori alte persoane, pe cheltuiala debitorului, astfel cum stipuleaza art. 904 C.proc.civ., citat mai sus), devin incidente dispozitiile art. 906 alin. (1)-(3) din CPC, care stipuleaza ca:

'(1) Daca in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a executarii debitorul nu executa obligatia de a face sau de a nu face, care nu poate fi indeplinita prin alta persoana, acesta poate fi constrans la indeplinirea ei, prin aplicarea unor penalitati, de catre instanta de executare.

(2) Cand obligatia nu este evaluabila in bani, instanta sesizata de creditor il poate obliga pe debitor, prin incheiere definitiva data cu citarea partilor, sa plateasca in favoarea creditorului o penalitate de la 100 lei la 1.000 lei, stabilita pe zi de intarziere, pana la executarea obligatiei prevazute in titlul executoriu.

(3) Atunci cand obligatia are un obiect evaluabil in bani, penalitatea prevazuta la alin. (2) poate fi stabilita de instanta intre 0,1% si 1% pe zi de intarziere, procentaj calculat din valoarea obiectului obligatiei'.

Ceea ce diferentiaza in mod substantial executarea silita a obligatiilor de a face sau a nu face ce nu implica un fapt personal al debitorului de obligatia de a face sau a nu face ce implica un fapt personal al debitorului consta in posibilitatea de aplicare a unor penalitati, tocmai in considerarea naturii obligatiei cuprinse in titlul executoriu si a dezideratului de constrangere a debitorului de a o aduce la indeplinire.

Obligatia de a face care implica un fapt personal al debitorului trebuie executata de bunavoie de catre acesta din urma, in caz contrar putand fi adusa la indeplinire prin aplicarea unor penalitati in conditiile art. 906 din C.proc.civ.

Termenul pentru executarea obligatiei de a face de catre debitor este de 10 zile si curge de la comunicarea incheierii de incuviintare a executarii. Astfel, debitorul poate fi obligat de instanta de executare la plata unei penalitati, intr-un cuantum cuprins intre 100 lei si 1.000 lei, daca obligatia nu este evaluabila in banii, ori intr-un procent de 0,1%-1%, calculat prin raportare la valoarea obiectului obligatiei in situatia in care obligatia este evaluabila in bani.

Instanta de executare este rugata sa observe ca in speta sunt indeplinite toate conditiile pentru a se face aplicarea dispozitiilor art. 906 CPC, cu consecinta admiterii prezentei cereri de chemare in justesata, dupe cum vom detalia in cele ce urmeaza.


Prin Sentinta Civila nr. 304 din data de 21 februarie 2019, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a IV-a Civila in dosarul nr. 25846/3/2017, pusa in executare de catre subsemnatul, Paratul a fost obligat la:


'emiterea in favoarea reclamantului a unei dispozitii motivate privind propunerea de acordare de masuri compensatorii sub forma de puncte stabilite conform dispozitilor Legii nr. 165/2013 pentru apartamentele vandute in baza Legii nr. 112/1995, ce fac obiectul urmatoarelor contracte de vanzare-cumparare: 211/112/1996, 287/112/2000 si N158/1996, situate in imobilul din Bucuresti, Str. Grigore Cobalcescu nr. 41, Sector 1, imposibil de restituit in natura'.


Pentru punerea in executare a Sentintei Civile nr. 304 din data de 21 februarie 2019, pronuntate de Tribunalul Bucuresti – Sectia a IV-a Civila in dosarul nr. 25846/3/2017, subsemnatul am la dispozitie procedura speciala reglementata la art. 906 C.proc.civ. (mecanism legal instituit de legiuitor pentru asigurarea executarii obligatiilor de a face stabilite prin cuprinsul unor titluri executorii) care trebuie urmata pentru satisfacerea drepturilor consacrate prin Sentinta.

O prima faza a acestul mecanism consta in a se determina daca, pentru indeplinirea obligatiei de a face, este sau nu necesar faptul personal al debitorului, in scopul stabilini care dintre normele legale isi gasesc aplicabilitatea in vederea executarii obligatiei – fie art. 905, fie art. 906 C.proc.civ.

In acest sens, va rugam sa observati ca din cuprinsul Sentintei reiese, fara echivoc, ca obligatiile de a face care incumba Paratei nu pot fi executate decat de catre aceasta din urma, impllicand faptul personal al acesteia, in calitate de debitor, motiv pentru care, in cauza de fata, sunt incidente prevederile art. 906 CPC.

Intr-o a doua faza, urmeaza a se analiza daca obligatia de a face ce nu poate fi executata de catre alta persoana in afara de debitor este sau nu evaluabila in bani, pentru a se determina daca este aplicabila reglementarea cuprinsa in art. 906 alin (2) C.proc.civ. sau cea de la alin. (3) al aceluiasi text de lege.

Caracterul neevaluabil in bani al unei obligatii de a face se poate determina dupa cum obiectul sau are un caracter patrimonial sau nepatrimonial.

Or, obligatia de a face din speta nu are un continut exprimat baneste, motiv penitru care urmeaza sa observati ca acestea nu sunt evaluable in bani, astfel ca sunt aplicabile dispozitille allin. (2) al art. 906 CPC.

Penalitatile de intarziere reprezinta o sanctiune de drept procesual civil, un mijloc legal pentru a determina pe debitor sa execute el insusi in natura obligatiile prevazute in titlul executoriu.

Asadar, daca debitorul nu executa de bunavoie o obligatie de a face sau de a nu face care implica faptul sau personal, constrangerea debitorului pentru aducerea acesteia la indeplinire se realizeaza prin mijloace de constrangere indirecte.

Intr-adevar, constrangerea neputandu-se realiza direct asupra persoanei debitorului, caci 'nemo ad factum praecise cogi potest' (n.r. 'nimeni nu poate fi constrans la o fapta'), ea se executa prin masuri aplicabile asupra patrimoniului debitorului, determinandu-se astfel indirect actiunea sau abstentiunea acestuia.

Natura juridica a penalitatilor este, prin urmare, aceea de mijloc juridic de constrangere indirecta pentru asigurarea executarii in natura a obligatiilor, acesta putindu-se acorda independent de existenta unui prejudiciu.


In lumina celor aratate, instanta de judecata este rugata sa observe indeplinirea in cauza a conditiilor art. 906 alin. (1) si (2) CPC, nespectiv:


- In sarcina Paratului incumba, in temeiul Sentintei Civile nr. 304 din data de 21 februarie 2019, pronuntate de Tribunalul Bucuresti – Sectia a IV-a Civila in dosarul nr. 25846/3/2017, puse in executare, obligatia de a face: emiterea in favoarea reclamantului a unei dispozitii motivate privind propunerea de acordare de masuri compensatorii sub forma de puncte stabilite conform dispozitilor Legii nr. 165/2013 pentru apartamentele vandute, in baza Legii nr. 112/1995 ce fac obiectul urmatoarelor contracte de vanzare-cumparare: 211/112/1996, 287/112/2000 si N158/1996, situate in imobilul din Bucuresti, Str. Grigore Cobalcescu nr. 41, Sector 1, imposibil de restituit in natura;

- Obligatia de a face detaliata mai sus implica faptul personal al Debitorului-Parat si are un caracter neevaluabil in bani;

- Paratul nu a executat obligatia sus-mentionata, ce revenea in sarcina sa in virtutea titlului executoriu reprezentat de Sentinta, in termenul de 10 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a executarii silite.


Pentru toate aceste motive, urmeaza sa constatati ca cererea de chemare in judecata este intemeiata, impunandu-se obligarea Paratului la plata, catre subsemnat, a penalitatilor de intarziere pentru neexecutarea obligatiei de a face neevaluabile in bani, care implica faptul sau personal, in cuantumul reglementat la alin. (2) al art. 906 C.proc.civ.

Fata de toate considerente de fapt si de drept expuse anterior, va solicitam ca, prin hotararea pe care o veti pronunta, sa dispuneti obligarea Paratei la plata, in favoarea subsemnatului, a unei penalitati in cuantum de 1.000 Lei/zi de intarziere, pentru neexecutarea obligatiei de a face cuprinse in titlul executoriu reprezentat de Sentinta Civila nr. 304 din data de 21 februarie 2019, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a IV-a Civila in dosarul nr. 25846/3/2017, cu incepere de la data expirarii termenulul de 10 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a executarii silite din data de 13.10.2021 de Judecatoria Sectorului 5 in dosarul nr. 22111/302/2021, respectiv de la data de 01.11.2021 si pana la executarea obligatiei de a face stabilite in sarcina Paratului prin hotararea sus-mentionata.

De asemenea, in temeiul art. 453 alin. (1) C.proc.civ., va solicitam sa dispuneti obligarea Paratului la plata tuturor cheltuielilor de judecata ocazionate de prezentul demers procesual.

 


Comentarii

# visu date 6 February 2022 16:30 +88

Ar fi buna si o L a raspunderii votantilor. Sa plateasca si ei pt ă-ngă..

# Roackere , poporul te vrea tuns ! date 7 February 2022 20:36 0

Ce cauti tu in politica , oaie ? :eek: Ai distrus Bucurestiul , nu stiu cum mai ai curaj sa iesi din casa ... Eu cred ca o vei lua in freza la un moment dat . :-*

# Ioana M. date 7 February 2022 22:33 0

O actiune in regres, impotriva functionarului abuziv, respectiv, dom ' primar, nu se poate ? Sa plateasca el , nu contribuabilii.

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 30.09.2022 – Premiu pentru procurorul Nita, palma pentru judecatoarele Panioglu si Gulutanu (Galerie foto)

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva