18 octombrie 2021

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

RAZBOIUL DNA-CSM – Sentinta pe abuzurile DNA comise impotriva magistratilor. Parchetul anticoruptie si-a rupt dintii la Curtea de Apel Bucuresti. DNA nu a reusit sa anuleze Hotararea CSM si Raportul Inspectiei Judiciare care i-au devoalat uriasa operatiune de monitorizare si intimidare a judecatorilor si procurorilor prin fabricarea de dosare penale si plasarea sub mandate de interceptare si supraveghere: “Termenul de prescriptie a fost depasit cu 2 luni” (Document)

Scris de: George TARATA | pdf | print

8 august 2021 17:39
Vizualizari: 4917

 

DNA a incercat fara succes sa ascunda de ochii lumii abuzurile pe care le-a comis impotriva magistratilor. Ne referim la dosarele fabricate in perioada 1 ianuarie 2014-31 iulie 2018 impotriva a 3.000 de magistrati, multi dintre pusi inclusiv sub masuri de supraveghere, totul cu scopul de a-i santaja, intimida si presa sa pronunte solutiile dorite de parchetul anticoruptie. Aspecte constatate de un raport al Inspectiei Judiciare si de o hotarare a Plenului CSM a caror anulare DNA a fortat-o la Curtea de Apel Bucuresti.


 

Lumea Justitiei prezinta in exclusivitate sentinta nr. 570 din 9 aprilie 2021, pronuntata in dosarul 7433/2/2020, de judecatoarea Doina Visan de la Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti prin care a fost respinsa actiunea DNA de anulare a Hotararii Plenului CSM nr. 225 din 15 octombrie 2019 si a Raportului Inspectiei Judiciare 5488/IJ/2501/DIJ/1365/DIP/2018 care au constatat abuzurile parchetului anticoruptie impotriva magiostratilor. Mai exact, este vorba despre hotararea Plenului CSM (click aici pentru a citi) prin care s-a aprobat Raportul Inspectiei Judiciare privind “Respectarea principiilor generale care guverneaza activitatea Autoritatii Judecatoresti in cauzele de competenta Directiei Nationale Anticoruptie vizand magistratii sau in legatura cu acestea(click aici pentru a citi).

Interesant este ca DNA-ul condus azi de Crin Nicu Bologa (foto) si-a dat din nou masura competentei sale, asa cum a facut-o in dosarele in care a incasat mii de achitari. Concret, judecatoarea Doina Visan a admis o exceptie invocata de Consiliul Superior al Magistraturii (parat in dosar) privind prescriptia dreptului material la actiune. In acest sens, judecatoarea Visan a constatat ca termenul de 6 luni pentru introducerea actiunii privind anularea hotararii CSM si a raportului Inspectiei Judiciare a inceput sa curga la data de 21 februarie 2020 si s-a implinit la 23 octombrie 2020. Or, cererea de chemare in judecata formulate de DNA a fost inregistrata pe rolul Curtii de Apel la 21 decembrie 2020, deci la doua luni dupa interventia prescriptiei dreptului material la actiune.


Prezentam fragmente din sentinta Curtii de Apel Bucuresti, documentul fiind atasat integral la finalul articolului:


“Analizandu-se actele si lucrarile dosarului, Curtea retine urmatoarea situatie de fapt:

Prin Ordinul Inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare nr. 81/30.07.2018 s-a dispus efectuarea, in comun, de catre inspectori de la directiile de inspectie judiciara pentru procurori si pentru judecatori, a unui control tematic vizand 'Respectarea principiilor generale care guverneaza activitatea Autoritatii Judecatoresti in cauzele de competenta Directiei Nationale Anticoruptie vizand magistrati sau in legatura cu acestea'.

Prin ordinele nr. 102/01.10.2018 si nr. 28/06.02.2019 Inspectorul-sef al Inspectiei Judiciare a dispus extinderea perioadei de efectuare a verificarilor. In urma efectuarii controlului, a fost intocmit un Raport cuprinzand doua sectiuni: cea referitoare la activitatea de urmarire penala, corespunzator verificarilor efectuate de Directia Inspectiei pentru Procurori, si cea referitoare la activitatea de judecata, corespunzator verificarilor efectuate de Directia Inspectiei pentru Judecatori. Prin raportul mentionat au fost formulate numai 3 propuneri care vizeaza activitatea Ministerului Public si 5 propuneri care vizeaza activitatea instantelor.

La data de 08.01.2020, pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii a fost publicata Hotararea Plenului C.S.M. nr. 225/15.10.2019 prin care, cu majoritate de voturi (10 voturi pentru, 8 voturi impotriva si 1 vot nul), s-a aprobat Raportul Inspectiei Judiciare nr. 5488/IJ/2501/DIJ/1365/DIP/2018 privind 'respectarea principiilor generale care guverneaza activitatea autoritatii judecatoresti in cauzele de competenta Directiei Nationale Anticoruptie vizand magistrati sau in legatura cu acestea'.

Propunerile Raportului Inspectiei Judiciare nr. 5488/IJ/2510/DIJ/1365/DIP/2018, filele 618-725, vol. III dosar, vizeaza urmatoarele masuri:

'1. Comunicarea raportului catre Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, pentru a fi avut in vedere in instrumentarea dosarelor de urmarire penala.

2. Luarea de catre organele si persoanele competente din cadrul DNA a masurilor care se impun, in vederea arhivarii suportilor optici vizand masuri speciale de supraveghere tehnica.

3. Discutarea in cadrul sedintelor de invatamant profesional descentralizat, la nivelul DNA - Structura Centrala si Structurile Teritoriale, a aspectelor retinute in raport, cu privire la respectarea dispozitiilor procesual penale ce guverneaza activitatea de urmarire penala'.

Prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.225/2019, filele 554-617, vol. III dosar, s-a aprobat raportul Inspectiei Judiciare nr. 5488/IJ/2510/DIJ/1365/DIP/2018 privind 'respectarea principiilor generale care guverneaza activitatea Autoritatii Judecatoresti in cauzele de competenta Directiei Nationale Anticoruptie vizand magistrati sau in legatura cu acestea'.

Prin adresa nr. 1265 din 6.01.2021 emisa de paratul A________ A_______ A_ A____________ fila 496, vol. III dosar, a fost adus la cunostinta reclamantului ca, 'urmare plangerii prealabile inregistrata la A________ A_______ A_ A____________ sub nr. 1265/2020, prin care Directia Nationala Anticoruptie a solicitat revocarea Hotararii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 225/2019, prin care s-a aprobat raportul Inspectiei Judiciare nr. 5488/IJ/2510/DIJ/1365/DIP/2018 'respectarea principiilor generale care guverneaza activitatea Autoritatii Judecatoresti in cauzele de competenta Directiei Nationale Anticoruptie vizand magistrati sau in legatura cu acestea, in sedinta din data de 15.12.2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins plangerea prealabila formulata de Directia Natinala Anticoruptie'.

Examinand cu prioritate, in conformitate cu prevederile art. 248 Cod pr. civ., exceptiile invocate de parat, Curtea a retinut urmatoarele:

Cu privire la exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, invocata de paratul A________ A_______ A_ A____________, instanta retine ca este intemeiata, urmand a o admite, pentru urmatoarele considerente:

Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 225/15.10.2019 a fost publicata pe site-ul institutiei la data de 08.01.2020. Directia Nationala Anticoruptie a formulat plangere prealabila in termen, la data de 20.01.2020.

Potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile ulterioare, referitor la termenul de introducere a actiunii, '(1) Cererile prin care se solicita anularea recunoasterea dreptului pretins si repararea pagubei cauzate se pot introduce in termen de 6 luni de la:

a) data comunicarii raspunsului ia plangerea prealabila;

b) data comunicarii refuzului nejustificat de solutionare a cererii;

c) data expirarii termenului de solutionare a plangerii prealabile, respectiv data expirarii termenului legai de solutionare a cererii;

d) data expirarii termenului prevazut la art. 2 alin. (l) lit. h), calculat de la comunicarea actului administrativ emis in solutionarea favorabila a cererii sau, dupa caz, a plangerii prealabile.

(2) Pentru motive temeinice, in cazul actului administrativ individual, cererea poate fi introdusa si peste termenul prevazut la alin. (1), dar nu mai tarziu de un an de la data comunicarii actului, data luarii la cunostinta, data introducerii cererii sau data incheierii procesului-verbal de conciliere, dupa caz.

(2 indice 1) in cazul suspendarii, potrivit legii speciale, a procedurii de solutionare a plangerii prealabile, termenul prevazut la alin. (1) curge dupa reluarea procedurii, de la momentul finalizarii acesteia sau de la data expirarii termenului legal de solutionare, dupa caz, daca a expirat termenul prevazut la alin. (2).

(3) In cazul actiunilor formulate de prefect, Avocatul Poporului, B_________ B_____ sau Agentia Nationala a Functionarilor Publici, termenul curge de la data cand s-a cunoscut existenta actului nelegal, fiind aplicabile in mod corespunzator prevederile alin. (2).

(4) Ordonantele sau dispozitiile din ordonante care se considera a fi neconstitutionale, precum si actele administrative cu caracter normativ care se considera a fi nelegale pot fi atacate oricand.

(5) Termenul prevazut la alin. (1) este termen de prescriptie, iar termenul prevazut la alin. (2) este termen de decadere.'

Din interpretarea prevederilor art. 7 alin. (4) si art. 2 alin. (1) lit. h) din aceeasi lege, reiese ca plangerea prealabila formulata se solutioneaza de catre autoritatea publica in termen de 30 de zile, termenul de solutionare a plangerii prealabile expirand in cauza la data de 20.02.2020.

Avandu-se in vedere dispozitiile legale de mai sus, rezulta ca, termenul de 6 luni prevazut de art. 11 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 a inceput sa curga de la data de 21.02.2020.

In speta, cererea de chemare in judecata a fost formulata si inregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti la data de 21.12.2020.

Prin Decretul nr. 195/2020 al Presedintelui Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 212/16.03.2020, Partea I, a fost instituita starea de urgenta pe intreg teritoriul tarii pe o perioada de 30 de zile, incepand cu data publicarii acestuia - 16.03.2020. Starea de urgenta a fost prelungita ulterior cu inca 30 de zile potrivit Decretului nr. 240/2020, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 311/14.04.2020, Partea I.

Art. 41 din Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei prevede: 'Prescriptiile si termenele de decadere de orice fel nu incep sa curga, iar, daca au inceput sa curga, se suspenda pe toata durata starii de urgenta instituite potrivit prezentului decret', iar art. 62 din Anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei prevede: 'Prescriptiile, uzucapiunile si termenele de decadere de orice fel, altele decat cele prevazute la art. 63 alin. (12), nu incep sa curga, iar, daca au inceput sa curgi, se suspenda pe toata durata starii de urgenta'.

Instanta constata ca, starea de urgenta ce a fost instituita pe teritoriul Romaniei a incetat incepand cu data de 15.05.2020.

Contrar apararilor reclamantului, avand in vedere cele retinute anterior, instanta constata ca, in raport de prevederile art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004, termenul de 6 luni pentru introducerea actiunii, termen ce a inceput sa curga la data de 21.02.2020 si a fost suspendat pe perioada starii de urgenta (16.03._______________20 inclusiv), s-a implinit la data de 23.10.2020, aceasta fiind ultima zi in care se putea introduce prezenta actiune impotriva Hotararii nr. 225/15.10.2019 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Asa fiind, reiese ca, termenul de prescriptie de 6 luni a fost depasit cu 2 luni, reclamantul putand introduce cererea de chemare in judecata pana la data de 23.10.2020.

Concluzionand, avand in vedere prevederile art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, instanta va admite exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, si drept urmare va respinge capetele de cererea privind anulare Hotarare Plen CSM nr. 225/15.10.2019 si anulare Raport Inspectie Judiciara nr. 5488/IJ/2501/DIJ/1365/DIP/2018 ca fiind prescrise.

Cu privire la exceptia inadmisibilitatii vizand capatul de cerere, asa cum a fost precizat de catre reclamant, referitor la anularea raspunsului paratului CSM la plangerea prealabila, inregistrat sub nr. 1265/2020 din 6.01.2021, instanta retine ca este intemeiata, urmand a o admite, avand in vedere urmatoarele considerente:

Prin adresa nr. 1265 din 6.01.2021 emisa de paratul A________ A_______ A_ A____________ fila 496, vol. III dosar, a fost adus la cunostinta reclamantului ca, 'urmare plangerii prealabile inregistrata la A________ A_______ A_ A____________ sub nr. 1265/2020, prin care Directia Nationala Anticoruptie a solicitat revocarea Hotararii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 225/2019, prin care s-a aprobat raportul Inspectiei Judiciare nr. 5488/IJ/2510/DIJ/1365/DIP/2018 privind 'respectarea principiilor generale care guverneaza activitatea Autoritatii Judecatoresti in cauzele de competenta Directiei Nationale Anticoruptie vizand magistrati sau in legatura cu acestea', in sedinta din data de 15.12.2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins plangerea prealabila formulata de Directia Natinala Anticoruptie'.

Potrivit art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004:

'act administrativ - actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publica, in regim de putere publica, in vederea organizarii executarii legii sau a executarii in concret a legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice'.

Asadar, pentru ca un act sa fie considerat act administrativ, trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ conditiile prevazute de lege, respectiv sa fie vorba despre un act unilateral, emis de o autoritate publica, in regim de putere publica, in vederea organizarii executarii legii sau a executarii in concret a legii, in scopul de a da nastere, a modifica sau stinge drepturi si obligatii.

Instanta retine ca, adresei nr. 1265 din 6.01.2021 emisa de paratul A________ A_______ A_ A____________, a carei anulare se cere de catre reclamant, ii lipseste dimensiunea de a da nastere, a modifica sau a stinge raporturi juridice, cu alte cuvinte, de a produce prin ea insasi efecte juridice.

in analiza naturii juridice a unui act administrativ, sunt esentiale efectele juridice pe care acesta le produce, natura masurilor dispuse in continutul sau, iar nu forma sau denumirea.

Actul administrativ trebuie delimitat de adresele, precizarile sau circularele, care nu fac decat sa expuna o opinie, un punct de vedere, fara a modifica ceva in ordinea juridica existenta, sau sa aduca la cunostinta destinatarilor un fapt sau o decizie administrativa.

Asa fiind, avandu-se in vedere considerentele de fapt si de drept invederate mai sus, instanta va retine, raportat la natura juridica a acestei adrese - raspuns, care nu este un act administrativ in sensul legii, ca exceptia inadmisibilitatii este intemeiata, astfel ca o va admite si va respinge capatul de cerere, asa cum a fost precizat, referitor la anularea raspunsului paratului CSM la plangerea prealabila, inregistrat sub nr. 1265/2020 din 6.01.2021, ca inadmisibil”.


* Cititi aici integral sentinta Curtii de Apel Bucuresti

Comentarii

# nae din dealul feleacului date 8 august 2021 19:06 +33

Bologa,de la tuica de Zalau,buna dimineata,vodca taie greata!Stai jos nota 4 la purtare,ca la stiinte juridice nu ti se poate nota ca nu-i de unde si de niciunele!

# Coman date 9 august 2021 11:38 +37

Întrebare: Câți din cei care au au contribuit la elaborarea textului de chemare în judecată au diplome de doctori în drept ? Întreb și eu ca să aflu care este nivelul lor profesional și dacă se mai poate repara ceva.

# vettel date 9 august 2021 21:54 0

Bai bologa, vezi ca ti-ai uitat pe sub haine prosopul de la hotel.

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 17.10.2021 – Casatorie doar cu certificat de vaccinare. Arafat s-a radicalizat (Video)

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva