2 March 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

REFORMAREA AVOCATURII – Dan Chertes din Baroul Cluj: "Refuzul inscrierii sau radierea din registrul de asistenta judiciara, daca s-a pus in miscare actiunea penala pentru o infractiune intentionata... Abrogarea articolelor care interzic reclama in scopul dobandirii de clientela... Regandirea sistemului de contribuitii la CAA... Contributia se stabilieste procentual prin raportare la venitul lunar brut realizat... Scutirea de la plata contributiei la sistemul de pensii pe perioada stagiaturii"

Scris de: Elena DUMITRACHE | pdf | print

22 February 2016 18:27
Vizualizari: 8022

Congresul Avocatilor din 25-26 martie 2016 se anunta a fi unul furtunos, daca pe masa participantilor isi vor face loc propunerile pentru modificarea legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat pe care Lumeajustitiei.ro le prezinta mai jos. Cu o luna inaintea Congresului UNBR, un avocat din Baroul Cluj a redactat un proiect care isi propune sa modifice fundamental Legea avocaturii, dar si Statutul profesiei de avocat. Daca va trece de Adunarea Generala Ordinara a Avocatilor din Baroul Cluj, care urmeaza sa aiba loc in data de 26 februarie 2016, proiectul ar putea schimba fata avocaturii din Romania. Desigur, pentru aceasta este necesar ca mai marii din UNBR sa se aplece asupra propunerilor chiar inainte de Congresul Avocatilor si asta pentru ca, in forma actuala, legea prevede ca propunerile de acest tip nu pot face obiectul unor discutii in Congres, pana nu sunt dezbatute in Consiliul UNBR.


Tinerii avocati doresc schimbarea legilor avocaturii

Dan Sebastian Chertes (foto) este avocatul din Baroul Cluj, partener in cadrul SCPA Sergiu Bogdan si Asociatii, care a initiat proiectul de lege cu care isi propune sa schimbe modul de organizare si exercitare a avocaturii. Demersul sau este justificat de necesitatea modernizarii legislatiei profesiei de avocat, atat din punct de vedere al drepturilor tinerilor avocati, cat si al clientilor acestora. Din punctul nostru de vedere, modificarile propuse se impun si sunt de bun augur, necesitand o atenta analiza din partea factorilor de decizie. Mai ales ca, propunerile vin ca urmare a unor intalniri avute cu mai multi reprezentati ai avocaturii, dar si ca urmare a cerintelor exprimate de-a lungul ultimilor ani de avocati, fie oficial, fie neoficial.

In acest sens, in expunerea de motive din Proiect, avocatul Dan Chertes propune ca avocatul sa poata obtina direct de la autoritati informatii care privesc clientul pe care il asista, nemaifiind necesar ca avocatul sa obtina documentele doar prin intermediul si la solicitarea unei instante, practica ce a dus pana in prezent la limitarea posibilitatii exercitarii dreptului la aparare.

O alta propunere inedita a avocatului Chertes se refera la dreptul la publicitate al avocatului. Acesta considera ca se impune o modificare a prevederilor care se refera la publicitatea formelor de exercitare a profesiei, in sensul de a se permite aducerea la cunostinta publicului a naturii activitatii avocatilor, a calitatii serviciilor prestate si a activitatii concrete a avocatului in cauzele pe care le manageriaza.

Asta inseamna ca avocatul sa aiba dreptul de a folosi mijloacele de reclama sau de publicitate in scopul dobandirii clientelei. Avocatul Dan Chertes isi exprima convingerea ca "aceasta abrogare fireasca nu creeaza un dezechilibru in materia publicitatii profesiei deoarece ea are 2 elemente care delimiteaza ceea ce poate si ce nu poate face avocatul in cazul unei publicitati pentru obtinerea clientelei: 1) alin. 1 al art. 48 care interzice procedeele incompatibile cu demnitatea profesiei (si consideram ca aici este lesne a se intelege ca referirea tine de netransformarea publicitatii profesiei in publicitate comerciala); 2) alin. 3 al art. 48 ce se propune a fi adaugat in vederea stabilirii tot la nivel de Lege ca mijloacele de publicitate sunt cele strict stabilite de Statut".

Iata cum arata propunerea de modificare a art. 48 alin. 2 din Legea nr.51/1995, privind publicitatea profesiei de avocat:

"Forma propusa:

Publicitatea formelor de exercitare este constituita din orice forma de comunicare publica, indiferent de mijloacele utilizate, care urmareşte sa aduca la cunoştinta publicului informatii asupra naturii activitatii, calitatii serviciilor sau asupra activitatii profesionale propriu-zise desfasurate de avocatii din cadrul formei de exercitare a profesiei.

Forma actuala:

De asemenea, este interzis avocatului sa foloseasca mijloace de reclama sau de publicitate in acelaşi scop. Statutul stabileşte cazurile şi masura in care avocatul poate informa publicul cu privire la exercitarea profesiei sale".

In acelasi timp, referindu-se la drepturile avocatilor, Dan Chertes propune ca fata de avocati sa nu poata fi dispusa nicio metoda speciala de supraveghere sau cercetare prevazuta de Codul de procedura penala, atat in ce priveste activitatea persoana, cat si cea profesinoala, decat in conditiile si cu procedura prevazute de lege.

Iata propunerea:

"Art. 35 alin. 2 se modifica dupa cum urmeaza:

Forma propusa:

Fata de avocat nu va putea fi dispusa niciuna dintre metodele speciale de supraveghere sau cercetare prevazute de Codul de procedura penala, atat in ceea ce priveste activitatea personala, cat si cea profesionala, decat in conditiile şi cu procedura prevazute de lege.

Forma actuala:

Nu vor putea fi ascultate şi inregistrate, cu niciun fel de mijloace tehnice, convorbirile telefonice ale avocatului şi nici nu va putea fi interceptata şi inregistrata corespondenta sa cu caracter profesional, decat in conditiile şi cu procedura prevazute de lege".

Tanarul avocat Dan Chertes considera oportuna si modificarea art. 235 alin. 2 privitoare la taxele si contributiile avocatilor, in asa fel incat contributia catre bugetul asigurarilor sociale sa fie stabilit procentual in raport de venitul lunar brut efectiv realizat, fara a se depasi un prag valoric maximal de cotizare.

Acesta propunere ar veni in ajutorul multor avocati care au ajuns sa fie chiar exclusi din avocatura pentru neplata contributiilor sociale, asta desi nu aveau niciun venit din activitatea de avocat.

Iata propunerea:

"Art. 235 alin. 2 se modifica dupa cum urmeaza:

Forma propusa:

Cuantumul şi termenul de plata a taxelor şi contributiilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin decizie a baroului, respectiv a Consiliului U.N.B.R. şi se aduc la cunoştinta avocatilor inscrişi in tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei in maximum 15 zile de la data adoptarii acestora. Contributia catre bugetul asigurarilor sociale se stabileste procentual prin raportare la venitul lunar brut efectiv realizat, fara a se depasi un prag valoric maximal de cotizare. Pragul valoric maximal si procentul aplicabil venitului lunar brut efectiv realizat se stabileste de Consiliul U.N.B.R.

Forma actuala:

Cuantumul şi termenul de plata a taxelor şi contributiilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin decizie a baroului, respectiv a Consiliului U.N.B.R. şi se aduc la cunoştinta avocatilor inscrişi in tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei in maximum 15 zile de la data adoptarii acestora. Contributiile catre bugetul asigurarilor sociale nu pot fi mai mici decat suma stabilita de Consiliul U.N.B.R., care va tine seama de cerinta acoperirii nevoilor curente de plata ale C.A.A."

Desigur, avocatul Chertes considera ca se impune si modificarea prevederilor referitoare la vechimea pe care trebuie sa o aiba un avocat pentru a deveni consilier, sau decan, ori experienta pe care trebuie sa o detina pentru a putea pleda la ICCJ sau CCR, precum si modul in care se poate face pregatirea profesinoala, ori cum trebui regandit sistemul de contributii al Casei de Asigurari a Avocatilor.

Prezentam pasaje din Proiectul de modificare a Legii 51/1995 si a Statutului profesiei de avocat:

"I. Modificarile propuse pentru Legea nr. 51/1995

a) Pentru a permite avocatilor sa obtina direct de la autoritati informatii care privesc clientul pe care il asista sau reprezinta precum si orice informatie care poate fi folositoare avocatului in apararea acestuia, se propune modificarea art. 4 din Lege prin completarea lui cu alin. 2. Posibilitatea actuala ca multe informatii privind clientul asistat/reprezentat sa fie obtinute doar prin intermediul si la solicitarea unei instante limiteaza posibilitatea exercitarii dreptului la aparare, respectiv posibilitatea avocatului de a presta la standarde ridicate si in mod complet serviciile pe care i le permite Legea.

b) Pentru a largii sfera persoanelor cu drept de a fi alese in organele profesiei si pentru a da posibilitatea tinerilor de a se implica in activitatea de imbunatatire a profesiei, se propune ca pentru consilieri sa se scada varsta de la care exista posibilitatea de a candida la 6 ani de la 8 ani, iar pentru decan la 8 ani de la 10 ani. In acest sens, se propune modificarea art. 52 alin. 2 lit. b) si art. 56 alin. 1 din Lege.

c) Consideram ca 6 ani de experienta (2 ani de stagiatura si 4 ani ca avocat definitiv) sunt suficienti pentru a putea pune concluzii in fata ICCJ si a CCR. Prin urmare, se propune modificarea art. 23 alin. 3 din Lege in sensul reducerii de la 5 la 4 ani a vechimii de la definitivare necesara pentru accesul la aceste doua instante.

d) Necesitatea modificarii art. 23 din Lege are legatura si cu pregatirea profesionala continua a avocatului definitiv. Astfel se propune o modificare de nuanta si una de continut. Sub un prim aspect, textul art. 23 alin. 4 se modifica in sensul ca obligatia de actualizare a pregatirii profesionale se poate face prin oricare dintre modalitatile stabilite de Statut, nu doar prin cele organizate de Barou sau INPPA. In acest sens, pregatirea profesionala continua

este valorificata si prin cercetarea stiintifica individuala din care rezulta publicarea de articole, studii, comentarii de jurisprudenta relevanta in publicatii recunoscute national sau international (de exemplu, publicatii indexate in baze de date nationale sau internationale).

Sub un al doilea aspect, se propune, prin includerea unui nou alineat al art. 23, instituirea ca abatere disciplinara sanctionabila nerespectarea obligatiei de pregatire profesionala continua, avand in vedere ca in reglementarea actuala nerespectarea acestei obligatii nu are nicio sanctiune. De asemenea, complementar, credem ca este oportun inscrierea in tabloul avocatilor, ca o rubrica distincta, numarul de puncte de pregatire profesionala pe care avocatul le-a acumulat in fiecare dintre anii anteriori, precum si pentru anul in curs.

e) Art. 24 alin. 1 si 3 din Lege sunt propuse spre modificare in sensul actualizarii si transmiterii de catre Barouri catre autoritati a tabloului avocatilor lunar, nu anual, ultimul fiind un interval excesiv pentru actualizarea datelor avocatilor.

f) Art. 33 alin. 4 din Lege este completat cu o mentiune esentiala si in acord cu propunerea Baroului Cluj din 8.12.2015 de modificare a Codului fiscal, transmisa catre Consiliul UNBR. Astfel, e necesar a se preciza faptul ca toate cheltuielile cu recuperarea capacitatii de munca sunt deductibile integral.

g) Art. 35 alin. 2 din Lege ar trebui modificat in sensul corelarii sale cu toate metodele speciale de supraveghere si cercetare prevazute de actualul Cod de procedura penala. Textul actual face referire doar la o parte dintre acestea.

h) Art. 38 din Lege face, in forma propusa, o mentiune expresa relativ la spatiile din cadrul instantelor puse la dispozitia Barourilor de catre Ministerul Justitiei. Astfel, se subliniaza obligatia oferirii de spatii necesare garderobei si a altor spatii special amenajate pentru avocati, distincte de cele puse la dispozitie pentru desfasurarea activitatii Serviciului de asistenta judiciara. Consideram precizarea necesara pentru preintampinarea abuzurilor, in sensul asimilarii spatiului retinut la acest articol cu cel obligatoriu a fi oferit pentru asistenta judiciara.

i) Prevederile referitoare la publicitatea profesiei de avocat sunt propuse spre modificare, avand in vedere ca acestea nu mai corespund realitatilor prezente. Astfel, este preluata in art. 48 alin. 2, cu mici modificari, formularea retinuta de Statutul profesiei la art. 243 alin. 2, pentru a definivi la nivel de lege in ce consta publicitatea formelor de exercitare a profesiei. Astfel se pot aduce la cunostinta publicului natura activitatii desfasurate (respectiv ce servicii sunt prestate de catre avocat), calitatea serviciilor prestate (care poate fi individualizata prin exemple concrete) precum si activitatea concreta a avocatului raportat la cauzele pe care le manageriaza.

Dupa cum se poate observa modificarea alin. 2 a art. 48 duce implicit la abrogarea prevederii care interzice avocatului de a folosi mijloacele de reclama sau de publicitate in scopul dobandirii clientelei. Aceasta abrogare fireasca nu creeaza un dezechilibru in materia publicitatii profesiei deoarece ea are 2 elemente care delimiteaza ceea ce poate si ce nu poate face avocatul in cazul unei publicitati pentru obtinerea clientelei: 1) alin. 1 al art. 48 care interzice procedeele incompatibile cu demnitatea profesiei (si consideram ca aici este lesne a se intelege ca referirea tine de netransformarea publicitatii profesiei in publicitate comerciala); 2) alin. 3 al art. 48 ce se propune a fi adaugat in vederea stabilirii tot la nivel de Lege ca mijloacele de publicitate sunt cele strict stabilite de Statut. De asemenea, se stabilesc cu valoare de principiu cele 3 interdictii privind publicitatea: mentiunile autolaudative, comparative sau care incalca secretul profesional.

j) In vederea promovarii principiului unei transparente decizionale totale, se propune completarea art. 49 din Lege cu alin. 4 si 5, care stabilesc ca toate hotararile organelor locale si centrale de conducere precum si procesele-verbale ale sedintelor acestor organe sa fie publicate pe paginile de internet ale acestor organe, in vedere accesibilitatii lor de catre toti avocatii. Pentru a exista o sanctiune a neindeplinirii acestei obligatii in ceea ce priveste hotararile, se propune sanctiunea inopozabilitatii. In acelasi sens, e necesara punerea la dispozitia tuturor avocatilor a modului detaliat in care sau cheltuit si se vor cheltui banii din bugetele locale sau centrale (Barou, UNBR, CAA).

k) Se propune completarea competentei Adunarii Generale a Avocatilor a Baroului in sensul unei mai mari accesibilitati a propunerilor membrilor Baroului spre a fi discutate in cadrul acesteia. Astfel, orice propunere individuala (a decanului, consilierului, avocatului) din Baroul in cauza va fi analizata in cadrul AGA pentru a fi solutionata prin votul majoritatii membrilor prezenti.

l) Art. 53 alin. 2 si art. 63 alin. 1 din Lege urmeaza a fi modificate in varianta propusa pentru actualizarea modului in care convocatoarele AGA ale Baroului, respectiv convocarea Congresului Uniunii urmeaza sa se faca. Se propune astfel renuntarea la forma publicitatii clasice (in ziar local/central – modalitati anacronice) si publicarea convocatorului pe pagina de internet a organelor locale sau centrale, dupa caz, respectiv prin transmiterea acestora pe adresele de e-mail puse la dispozitie de avocati.

m) Modificarea art. 64 alin. 1 lit. d) din Lege are in vedere o completare a atributiilor Congresului avocatilor, pentru o mai mare accesibilitate la acesta a celor decise in cadrul AGA ale oricarui Barou component al UNBR. Astfel, se propune posibilitatea ca modificarea Statutului profesiei si a Statutului CAA sa se faca ori din oficiu, ori la propunerea AGA ale oricarui Barou.

n) Art. 81 alin. 4 lit. b) din Lege se cere modificat pentru o mai corecta exprimare din punct de vedere al notiunilor stabilite de Codul de procedura penala. Astfel se propune ca refuzul inscrierii sau radierea din registrul de asistenta judiciara sa se faca, daca fata de avocat s-a pus in miscare actiunea penala pentru o infractiune intentionata. Aceasta doarece punerea sub invinuire nu mai exista conceptual, neexistand in prezent calitatea de invinuit, iar etapa relevanta dintr-un proces penal este punerea in miscare a actiunii penale, cand persoana suspectata devine inculpat. De asemenea, credem ca restrictionarea accesului in registrul de asistenta judiciara prin raportare la o infractiune fata de care nu se precizeaza forma de vinovatie este excesiva, considerand relevanta doar comiterea unei infractiuni cu intentie sau cu intentie depasita.

o) Se propune regandirea sistemului de contribuitii la CAA sub urmatoarele aspecte:

Contributia se stabilieste procentual prin raportare la venitul lunar brut efectiv realizat, eliminandu-se plafonul minimal si mentinandu-se doar plafonul maximal de contributivitate, pentru a proteja avocatii care realizeaza venituri mici;

Se propune scutirea avocatilor de la plata contributiei la sistemul de pensii pe perioada stagiaturii, cu posibilitatea acestora de a opta totusi pentru plata acestei contributii;

Se prevede ca aceasta scutire sa influenteze vechimea stagiului de cotizare, pentru un echilibru intre elementul protectionist stabilit si beneficiile rezultate din contributia la fondul CAA.

II.Modificarile propuse pentru Statut

Cu titlu general, se propune corelarea tuturor modificarilor propuse a fi aduse Legii cu prevederile din Statut care au legatura cu acestea.

In particular, modificarile care au legatura cu cele aduse asupra Legii sau care sunt strict retinute de Statut ar fi:

a) Se propune reducerea varstei de acces la anumite functii din cadrul organelor de conducere, atat pentru corelare cu prevederile Legii (art. 71 alin. 1; art. 74 alin. 1), cat si pentru prevederile care nu se regasesc in Lege (cenzori – art. 72 alin. 1; membrii din comisia de disciplina a Baroului – art. 269 alin. 2; membrii din comisia centrala de disciplina – art. 272 alin. 3).

b) Se propune modificarea art. 73 alin. 2 in vederea redactarii si publicarii pe pagina de internet a Baroului a proceselor-verbale de sedinta.

c) Se propune modificarea art. 235 alin. 1 si 2 pentru corelarea propunerilor de modificare ale Legii in ceea ce priveste scutirea stagiarilor de la plata contributiilor la CAA.

d) In materia publicitatii profesiei se propune:

abrogarea art. 243 alin. 4 si ale art. 249 ind. 1 alin. 1 care interzic reclama in scopul dobandirii de clientela;

completarea art. 244 alin. 1 cu lit. i) - un nou mijloc de publicitate, respectiv permiterea formelor de exercitare a profesiei de a-si prezenta in cadrul siteurilor specializate in a prezenta preponderent informatii de natura juridica a naturii activitatii, calitatii serviciilor sau activitatii profesionale propriu-zise desfasurate de avocatii din cadrul formei de exercitare a profesiei;

se propune modificarea art. 245 alin. 1 in sensul inlaturarii precizarilor privind dimensiunea de 40 x 60 cm a firmei, in conditiile in care acestea nu mai corespund realitatilor actuale;

se propune modificarea art. 249 ind. 1 alin. 2 prin restrangerea interdictiilor stabilite (abrograrea literelor c) si d), neexistand nicio justificare pentru care avocatilor sa nu le fie permisa publicarea informatiilor acolo retinute).

e)Se propune modificarea art. 292 alin. 2 lit. b) si a art. 299 alin. 2 in sensul obligativitatii unei prezente de 50% nu totale a stagiarului la conferintele de stagiu. Se incearca astfel punerea accentului pe activitatea avocatiala care ar fi neglijata in cazul in care ar fi necesara o prezenta integrala a stagiarului la aceste cursuri. Consideram mai importanta evaluarea finala a acestuia prin examenul de definitivat, decat o prezenta formala, 100% la conferintele de stagiu.

f) Se propune completarea art. 296 alin. 1 in sensul mentiunii exprese a faptului ca neplata stagiarului constituie abatere disciplinara grava, sanctiunea fiind aplicabila intr-o astfel de situatie avocatului indrumator.

g) Se propune completarea art. 316 lit. d) in sensul precizarii exprese a faptului ca notele, articolele sau studiile pe probleme juridice pentru care se vor acorda puncte de pregatire profesionala continua trebuie sa fie publicate in reviste de specialitate, tiparite sau aparute in forma electronica, acreditate de INPPA sau indexate in baze de date nationale sau internationale, pentru a putea controla calitatea stiintifica a acestora.

h) Se propune completarea art. 317 alin. 1 in sensul precizarii exprese a faptului ca nu pot fi acordate puncte de pregatire profesionala pentru participarea la activitati recreative, de genul celor organizate cu ocazia Zilelor Baroului sau a altor evenimente de acest gen sau pentru detinerea oricarei functii de conducere sau de reprezentare in cadrul organelor centrale sau locale ale UNBR sau ale Barourilor, astfel cum acum se acorda (de exemplu, pentru calitatea de consilier in cadrului Baroului).

i) Se propune abrogarea literelor a), b), e), f) ale alin. 1 din art. 337 care permit Barourilor perceperea de taxe pentru: a) inscrierea in tabloul avocatilor a avocatilor primiti in profesie, cu examen sau fara examen in cazul prevazut la art. 17 alin. (5) din Lege; b) acordarea calitatii de avocat definitiv fara sustinerea examenului de definitivare, in cazurile prevazute la art. 20 alin. (5)-(7) din Lege; e) transferul avocatului dintr-un barou in altul, taxa ce va fi perceputa de baroul la care avocatul se transfera; f) infiintarea pe raza baroului a unui sediu secundar sau a unui birou.

Consideram taxarea unor astfel de situatii excesive si inechitabile, pentru urmatoarele motive:

avocatul care a promovat examenul de primire in profesie a achitat anterior o taxa – aceea de participare la examen;

taxarea transferarii dintr-un barou in altul sau de infiintare a unui sediu secundar este inechitabila avand in vedere ca acestea sunt acte firesti de desfasurare a activitatii de avocat in teritoriu."

*Cititi aici propunerile avocatului Dan Chertes de modificare a Legii nr. 51/1995 si a Statutului profesiei de avocat

Sursa foto: clujust.ro

Comentarii

# DODI date 22 February 2016 20:22 +4

Un tânăr care dorește să se lupte cu inerția, tradiția și comoditatea multora dintre avocați (și nu numai!). Consider propunerile pertinente și îi doresc succes. Poate vor ajunge și avocații să fie egalii... procurilor (incorect numiți magistrați).

# ce sa zic... date 22 February 2016 21:03 +4

Logic, un avocat trebuie sa aiba dreptul sa-si faca reclama/publicitate. Altfel, daca e la inceput de cariera, de unde sa aiba clientela?Sa imprumute clienti de la maestru?

# BB date 23 February 2016 09:00 +4

Avocataura este o casta inchisa, asa a dorit flo&co. Din pacate vor sa elimine si profesia de Consilier juridic.

# LEO date 23 February 2016 13:09 +8

A FI AVOCAT IN CADRUL BAROULUI PE AL CARUI TABLOU ESTI INSCRIS,NU-TI ASIGURA NICI O PROTECTIE SAU O FAVOARE,NICI MACAR GARANTIA DREPTURILOR TALE PROFESIONALE.UN AV.NU MAI ESTE DEMULT UN TITLU DE GLORIE.DE MULTE ORI ESTI SUPUS UMILINTELOR DIN PARTEA UNOR MAGISTRATI CARE TE CONSIDERA CA AI DOAR UN ROL DE AI INCURCA,PRIN URMARE NICI NU TE BAGA IN SEAMA!!!!!!

# Felix de la gara date 23 February 2016 14:04 +2

Sa se interzica cumulul de functii, sunt consilieri la Barouri si la Uniune si primesc bani din doua locuri, au constituit un grup inchis inapt la nou, intrarile noi sunt accidentale si stinghere. Pana cand nu se vor controla cheltuielile barourilor si pe ce se cheltuie sumele uriase platite de avocati nu veti face nimic. La sedinte se voteaza descarcarea de gestiune la sfarsit cand mai raman cativa oameni in sala, dezinteresul majoritatii avocatilor permite acest mod de organizare. Plus influenta politica de ne contestat a unor avocati.. etc Daca vei schimba ceva ei vor primii lauri iar initiatorul suturile.

# avocat traditional date 23 February 2016 14:33 -5

Asa-i,mai Felix,ca esti ala franarul?Invata mai intai gramatice si apoi posteaza(de necontestat,vor primi,lipsa virgule,morfoplogia frazei aiourea etc,)Sa stii mai acesta ca nu toti consilierii sunt platiti de barouri (cu b si nu cu majuscula) ori de Uniune.Eu,spre exemplu nu iau niciun ban pentru functiile mele.Si sa mai stii ca descarcarea de gestiune nu se face la sfarsit cand mai raman cativa oameni.Si mai citeste si tu legea noastra privind cvorumul.Ori esti un avocat intrat accidental(si atunci e rau pentru tine,dar si pentru noi) ori esti botist si atunci e de inteles scrisul si continutul postarii.

# Alex date 24 February 2016 11:56 +1

Mai "avi avi" alias "avocat traditional", etc., obsesia ta fata de avocatii UNBR-2004, este incurabila. Nici macar dupa aberanta decizie data in RIL, nu te potolesti. N-ai decat sa urli de bucurie, in fiecare zi, pe motiv ca ai scapat de concurenta noastra. Esti un om rau, mai avi. Inca ceva, inainte de a ne da lectii gramaticale, invata sa scrii( morfoplogia, aiourea, etc).

# BBB date 24 February 2016 10:38 +1

Saracii traditionali, dupa ce ca platesc biruri cu nemiluita, daca ai tupeul sa deschizi gura esti exclus din profesie. Pana cand stati nepasatori?

# Rasturnare date 25 February 2016 18:58 0

S-a intors Ina impotriva lui Boti http://bota.ro/wp-content/uploads/2016/02/CLASARE-BOTA-P-CAP-BUC.pdf. E prea mare coincidenta de nume :eek: . Scrie Ina romane.....daca vrea :D

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 1.03.2024 – Milu si Gluga au zambit pentru poza de grup, dar au stat separati

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva