24 June 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

STOINA A DOSIT INTERCEPTARILE – Exclusiv. Procurorul Eugen Stoina a fost trimis in judecata disciplinara pe motiv ca a pus la pastrare interceptarile din doua dosare solutionate. Inspectia Judiciara: „A tergiversat solutionarea a 160 dosare penale... A pastrat notele de redare interceptari in doua dosare solutionate, cu incalcarea dispozitiilor din Codul de procedura penala referitoare la manipularea, inregistrarea si conservarea materialelor rezultate din supravegherea tehnica”

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

31 October 2021 11:56
Vizualizari: 8065

Dosar disciplinar pentru vestitul procuror Eugen Stoina (foto), fost sef al DNA Bucuresti (structura desfiintata de Laura Kovesi la inceputul anului 2014, din cauza ineficientei) si actualmente procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu. Speta este una cat se poate de spectaculoasa, dupa cum veti citi mai jos.Stoina a fost trimis in judecata disciplinara pentru nu mai putin de trei abateri disciplinare (prevazute de art. 99 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor):


- lit. h): „nerespectarea in mod repetat si din motive imputabile a dispozitiilor legale privitoare la solutionarea cu celeritate a cauzelor ori intarzierea repetata in efectuarea lucrarilor, din motive imputabile”;

- lit. m) teza a II-a: „nerespectarea in mod nejustificat a altor obligatii cu caracter administrativ prevazute de lege sau regulamente”;

- lit. t) teza a II-a: „exercitarea functiei cu grava neglijenta”.


Conform informatiilor oferite de Inspectia Judiciara intr-un raspuns acordat Lumea Justitiei, Eugen Stoina a fost trimis in judecata disciplinara la Sectia pentru procurori in materie disciplinara din CSM, pe motiv ca, printre altele, ar fi tergiversat solutionarea a 160 de dosare penale si ca ar fi pastrat notele de redare a unor interceptari din doua dosare solutionate, incalcand astfel Codul de procedura penala.


Iata mai principalul pasaj din raspunsul Inspectiei Judiciare (vezi facsimil):


La data de 19 august 2021 Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de domnul Stoina Eugen, procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu. (...)

Inspectorul judiciar a retinut faptul ca procurorul a tergiversat solutionarea unui numar de 160 dosare penale ce-i fusesera repartizate, a primit un dosar cu propunere de solutionare direct de la politistul care avea atributii de a preda corespondenta la parchet, fara ca acesta sa-i fie repartizat in acest scop de catre prim-procurorul parchetului si fara a fi inregistrat in evidentele parchetului cu aceste mentiuni, si a pastrat notele de redare interceptari in doua dosare solutionate, cu incalcarea dispozitiilor din Codul de procedura penala referitoare la manipularea, inregistrarea si conservarea materialelor rezultate din supravegherea tehnica.

 Redam prevederile din CPP care reglementeaza interceptarile:


Articolul 142

Punerea in executare a mandatului de supraveghere tehnica

(1) Procurorul pune in executare supravegherea tehnica ori poate dispune ca aceasta sa fie efectuata de organul de cercetare penala sau de lucratori specializati din cadrul politiei.

(1^1) Pentru realizarea activitatilor prevazute la art. 138 alin. (1) lit. a)-d), procurorul, organele de cercetare penala sau lucratorii specializati din cadrul politiei folosesc nemijlocit sistemele tehnice si proceduri adecvate, de natura sa asigure integritatea si confidentialitatea datelor si informatiilor colectate.

(2) Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau de orice tip de comunicare sunt obligati sa colaboreze cu procurorul, organele de cercetare penala sau lucratorii specializati din cadrul politiei, in limitele competentelor acestora, pentru punerea in executare a mandatului de supraveghere tehnica.

(3) Persoanele care sunt chemate sa dea concurs tehnic la executarea masurilor de supraveghere au obligatia sa pastreze secretul operatiunii efectuate, sub sanctiunea legii penale.

(4) Procurorul are obligatia de a inceta imediat supravegherea tehnica inainte de expirarea duratei mandatului daca nu mai exista temeiurile care au justificat masura, informand de indata despre aceasta judecatorul care a emis mandatul.

(5) Datele rezultate din masurile de supraveghere tehnica pot fi folosite si in alta cauza penala daca din cuprinsul acestora rezulta date sau informatii concludente si utile privitoare la pregatirea ori savarsirea unei alte infractiuni dintre cele prevazute la art. 139 alin. (2).

(6) Datele rezultate din masurile de supraveghere care nu privesc fapta ce formeaza obiectul cercetarii sau care nu contribuie la identificarea ori localizarea persoanelor, daca nu sunt folosite in alte cauze penale potrivit alin. (5), se arhiveaza la sediul parchetului, in locuri speciale, cu asigurarea confidentialitatii. Din oficiu sau la solicitarea partilor, judecatorul ori completul investit poate solicita datele sigilate daca exista noi probe din care rezulta ca totusi o parte dintre acestea privesc fapta ce formeaza obiectul cercetarii. Dupa un an de la solutionarea definitiva a cauzei, acestea sunt distruse de catre procuror, care intocmeste un proces-verbal in acest sens.


Articolul 142^1

(1) Orice persoana autorizata care realizeaza activitati de supraveghere tehnica, in baza prezentei legi, are posibilitatea de a asigura semnarea electronica a datelor rezultate din activitatile de supraveghere tehnica, utilizand o semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

(2) Orice persoana autorizata care transmite date rezultate din activitatile de supraveghere tehnica, in baza prezentei legi, are posibilitatea sa semneze datele transmise, utilizand si o semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat si care permite identificarea neambigua a persoanei autorizate, aceasta asumandu-si astfel responsabilitatea in ceea ce priveste integritatea datelor transmise.

(3) Orice persoana autorizata care primeste date rezultate din activitatile de supraveghere tehnica, in baza prezentei legi, are posibilitatea sa verifice integritatea datelor primite si sa certifice aceasta integritate prin semnarea datelor, utilizand o semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat si care permite identificarea neambigua a persoanei autorizate.

(4) Fiecare persoana care certifica datele sub semnatura electronica raspunde potrivit legii pentru securitatea si integritatea acestor date.


Articolul 143

Consemnarea activitatilor de supraveghere tehnica

(1) Procurorul sau organul de cercetare penala intocmeste un proces-verbal pentru fiecare activitate de supraveghere tehnica, in care sunt consemnate rezultatele activitatilor efectuate care privesc fapta ce formeaza obiectul cercetarii sau contribuie la identificarea ori localizarea persoanelor, datele de identificare ale suportului care contine rezultatul activitatilor de supraveghere tehnica, numele persoanelor la care se refera, daca sunt cunoscute, sau alte date de identificare, precum si, dupa caz, data si ora la care a inceput activitatea de supraveghere si data si ora la care s-a incheiat.

(2) La procesul-verbal se ataseaza, in plic sigilat, o copie a suportului care contine rezultatul activitatilor de supraveghere tehnica. Suportul sau o copie certificata a acestuia se pastreaza la sediul parchetului, in locuri speciale, in plic sigilat si va fi pus la dispozitia instantei, la solicitarea acesteia. Dupa sesizarea instantei, copia suportului care contine activitatile de supraveghere tehnica si copii de pe procesele-verbale se pastreaza la grefa instantei, in locuri speciale, in plic sigilat, la dispozitia exclusiva a judecatorului sau completului investit cu solutionarea cauzei.

(2^1) Orice persoana autorizata care realizeaza copii ale unui suport de stocare a datelor informatice care contine rezultatul activitatilor de supraveghere tehnica are posibilitatea sa verifice integritatea datelor incluse in suportul original si, dupa efectuarea copiei, sa semneze datele incluse in aceasta, utilizand o semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat si care permite identificarea neambigua a persoanei autorizate, aceasta asumandu-si astfel responsabilitatea in ceea ce priveste integritatea datelor.

(3) Convorbirile, comunicarile sau conversatiile purtate intr-o alta limba decat cea romana sunt transcrise in limba romana, prin intermediul unui interpret, care are obligatia de a pastra confidentialitatea.

(4) Convorbirile, comunicarile sau conversatiile interceptate si inregistrate, care privesc fapta ce formeaza obiectul cercetarii ori contribuie la identificarea ori localizarea persoanelor, sunt redate de catre procuror sau organul de cercetare penala intr-un proces-verbal in care se mentioneaza mandatul emis pentru efectuarea acestora, numerele posturilor telefonice, datele de identificare ale sistemelor informatice ori ale punctelor de acces, numele persoanelor ce au efectuat comunicarile, daca sunt cunoscute, data si ora fiecarei convorbiri sau comunicari. Procesul-verbal este certificat pentru autenticitate de catre procuror.

(5) Dupa incetarea masurii de supraveghere, procurorul informeaza judecatorul de drepturi si libertati despre activitatile efectuate.


Articolul 144

Prelungirea masurii supravegherii tehnice

(1) Masura supravegherii tehnice poate fi prelungita, pentru motive temeinic justificate, de catre judecatorul de drepturi si libertati de la instanta competenta, la cererea motivata a procurorului, in cazul in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 139, fiecare prelungire neputand depasi 30 de zile.

(2) Judecatorul de drepturi si libertati se pronunta in camera de consiliu, fara citarea partilor, prin incheiere care nu este supusa cailor de atac. Intocmirea minutei este obligatorie.

(3) Durata totala a masurilor de supraveghere tehnica, cu privire la aceeasi persoana si aceeasi fapta, nu poate depasi, in aceeasi cauza, 6 luni, cu exceptia masurii de supraveghere video, audio sau prin fotografiere in spatii private, care nu poate depasi 120 de zile.


Articolul 145

Informarea persoanei supravegheate

(1) Dupa incetarea masurii de supraveghere tehnica, procurorul informeaza, in scris, in cel mult 10 zile, pe fiecare subiect al unui mandat despre masura de supraveghere tehnica ce a fost luata in privinta sa.

(2) Dupa momentul informarii, persoana supravegheata are dreptul de a lua cunostinta, la cerere, de continutul proceselor-verbale in care sunt consemnate activitatile de supraveghere tehnica efectuate. De asemenea, procurorul trebuie sa asigure, la cerere, ascultarea convorbirilor, comunicarilor sau conversatiilor ori vizionarea imaginilor rezultate din activitatea de supraveghere tehnica.

(3) Termenul de formulare a cererii este de 20 de zile de la data comunicarii informarii scrise prevazute la alin. (1).

(4) Procurorul poate sa amane motivat efectuarea informarii sau a prezentarii suporturilor pe care sunt stocate activitatile de supraveghere tehnica ori a proceselor-verbale de redare, daca aceasta ar putea conduce la:

a) perturbarea sau periclitarea bunei desfasurari a urmaririi penale in cauza;

b) punerea in pericol a sigurantei victimei, a martorilor sau a membrilor familiilor acestora;

c) dificultati in supravegherea tehnica asupra altor persoane implicate in cauza.

(5) Amanarea prevazuta la alin. (4) se poate dispune cel mai tarziu pana la terminarea urmaririi penale sau pana la clasarea cauzei.


Articolul 146

Conservarea materialelor rezultate din supravegherea tehnica

(1) Daca in cauza s-a dispus o solutie de clasare, impotriva careia nu a fost formulata plangere in termenul legal prevazut la art. 340 sau plangerea a fost respinsa, procurorul instiinteaza de indata despre aceasta pe judecatorul de drepturi si libertati.

(2) Judecatorul de drepturi si libertati dispune conservarea suportului material sau a copiei certificate a acestuia, prin arhivare la sediul instantei in locuri speciale, in plic sigilat, cu asigurarea confidentialitatii.

(3) Daca in cauza instanta a pronuntat o hotarare de condamnare, de renuntare la aplicarea pedepsei sau de amanare a aplicarii pedepsei, de achitare ori incetare a procesului penal, ramasa definitiva, suportul material sau copia acestuia se conserva prin arhivare odata cu dosarul cauzei la sediul instantei, in locuri speciale, cu asigurarea confidentialitatii”.

Comentarii

# Parerea mea date 31 October 2021 12:11 +226

Asta trebuie exclus din magistratura si bagat la puscarie. Mateescuule, pe asta nu il vezi? Ai razbunarile tale personale de rezolvat? Iei spaga pentru delegarile in functie de conducere in CSM? Cand te ia si pe tine DNA-ul?

# Mos Craciun date 31 October 2021 14:42 +225

Pe 25 decembrie 2021, Mos Craciun o sa vina in CSM ca sa incarce in sacul lui toti penalii din Consiliu. Si sunt multi.... :-x

# Nu ma pricep date 1 November 2021 21:02 +2

Deci 160 de sibieni sunt “clientii” acestui betiv!?

# cetateanul date 1 November 2021 22:56 +1

Pai ăsta are meteahna interceptărilor de pe vremea când activa la DNA, pt un om țintă se cerea interceptare, aprobate fără excepții de Ionut MATEI!!. Betivul impreună cu Tudor Raimond transcriau cum iși doreau ei, că doar lucrați cu dedicație, si uite âst bețiv a rămas cu setea de ascultare, dar ce să vezi, nu mai folosea interceptările, le dosea, ca oricum erau cerute ”ca sa arate că face si el ceva pt cei 15.000 lei incasati lunar!!!” Și uite....ghinion.... la prins șefa lui, căci fosta sefă supremă ..Kovesi cerea rezultate pt a ajunge la Parchetul European.

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 23.06.2024 – Prinsa in scandalul Coldea, Kovesi si-a reactivat propagandistii

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva