20 May 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

Luju

TRIBUNALUL A DESCHIS FALIMENTUL CITY INSURANCE – Judecatoarea Andreea Mateescu de la Tribunalul Bucuresti a admis cererea Autoritatii de Supraveghere Financiara privind deschiderea procedurii falimentului societatii City Insurance SA. Presedintele ASF Nicu Marcu: „Autoritatea a actionat drastic in privinta acestei companii care a incalcat reglementarile si nu si-a respectat consumatorii... Am depus toate eforturile sa aducem adevarul la suprafata si sa penalizam incalcarea legislatiei”

Scris de: L.J. | pdf | print

9 February 2022 16:28
Vizualizari: 3825

Lovitura in lumea asigurarilor: a fost deschisa procedura falimentului impotriva liderului pietei, City Insurance SA. Miercuri, 9 februarie 2022, judecatoarea Andreea Alexandra Mateescu de la Tribunalul Bucuresti a admis cererea Autoritatii de Supraveghere Financiara contra societatii de asigurare-reasigurare, dispunand in plus dizolvarea companiei. Chiar daca nu este definitiva, hotararea este executorie.Totodata, magistrata a fixat data de 15 iunie 2022 drept termen pentru analiza stadiului continuarii procedurii.


Iata minuta hotararii din dosarul nr. 27011/3/2021 (vezi facsimil):


In temeiul art. 406 din Codul de procedura civila ia act de renuntarea la judecata a creditoarei reclamante LACATUS LOREDANA GHIZELA.

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active si pe cale de consecinta respinge cererile formulate de urmatorii creditori, ca fiind introduse de persoane fara calitate procesuala activa:

1. BAMPRESS SRL

2. AUTOSHUNN SRL

3. MHS TRRUCK SERVICE SRL

4. AUTOMOBILE SIBIU SRL

5. AUTOSIB SRL

6. SC ROL CAR MOTORS SRL

7. AUTO GUN SRL

8. HERAUTO EXPERT SRL

9. GENERAL AUTO TUDOR SRL

10. AUTONOM SERVICES SRL

11. CASA AUTO SEBES SRL

12. PREMIUM CARS SRL

13. CASA AUTO VALCEA

14. EURIAL INVEST SRL

15. SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI

16. AGENCY AUTOMOBILE S.R.L

17. VILLAGE DEVELOPMENT SRL

18. ASL PERFORMANCE CAR SRL

19. IRIMIES ANA

20. LINGURAR PERSIDA

21. LACATUS VALEAN CONSTANTIN

22. CHERECHES ALINA FLORINA

23. STANDOCOLOR SRL

24. BOB LUCRETIA

25. AUREL TRANS SRL

26. BURZ IULIANA

27. BURZ EMIL PRIN

28. ARISMAT AUTO SERVICE SRL

29. MASTERTUNER GARAGE SRL

30. SAFE DRIVE CONFORT SRL

31. TOP CLASS AUTO SERVICE SRL

32. SELECT & AUTO GARAGE SRL

33. TOP LAC SERVICE COTROCENI SRL

34. PREMIUM AUTO LOGISTIC SRL

35. TOP LAC SERVICE SRL

36. LUCMAR SRL

37. STOIAN LAURENTIU CRISTIAN

38. AUTOGRAND ORADEA SRL

39. RMB CASA AUTO TIMISOARA

40. OLMIRA SERVCOM SRL

41. ALLCARS COM SERVICE SRL

42. AUTOPFLEGE SERVICE S.R.L.

43. DLA PIESE SI ACCESORII AUTO S.R.L

44. NASTASE GEORGIANA

45. LUKACS MARIA

Respinge exceptia inadmisibilitatii, invocata de debitoare, ca neintemeiata.

Respinge contestatia formulata de debitoare, la cererea de deschidere a procedurii formulata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, ca neintemeiata.

Respinge exceptia lipsei calitatii de reprezentant, invocata de petenta Autoritatea de Supraveghere Financiara, ca neintemeiata.

Admite cererea Autoritatea de Supraveghere Financiara si in temeiul art. 250 raportat la art. 262 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, dispune deschiderea procedurii falimentului impotriva debitoarei SOCIETATEA DE ASIGURARE- REASIGURARE CITY INSURANCE S.A.

Califica urmatoarele cereri de deschidere a procedurii ca fiind declaratii de creanta:

1. POLSKIE – POLISH REINSURANCE COMPANY

2. PORSCHE VERSICHERUNGS AG SALZBURG SUCURSALA BUCURESTI

3. INSURANCE RECOVERY SYSTEM SRL

4. GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA

5. SCOR GLOBAL P&C DEUTSCHLAND

6. VIVENDI INTERNATIONAL SRL

7. ALEXANDRU NECULA

8. SC TRANS MAX SIB SRL

9. SABLEROLLE GILBERT

10. AUTO CAR & TRUCKS TECHNOLOGY SRL

11. CABINET DE AVOCAT ROTARU GABRIELA LAURA

In temeiul art. 255 rap la art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, dispune dizolvarea societatii debitoare si ridica administratorilor societatii de asigurare/reasigurare debitoare dreptul de a reprezenta societatea, de a administra bunurile acesteia si de a dispune de ele.

In baza art. 253 din Legea nr. 85/2014, se interzice, sub sanctiunea nulitatii, actionarilor semnificativi ai societatii de asigurare/reasigurare debitoare sau persoanelor care au detinut functii de conducere sa instraineze actiunile detinute la societatea de asigurare/reasigurare debitoare, fara avizul prealabil al Autoritatii de Supraveghere Financiara si fara aprobarea judecatorului-sindic.

In temeiul art. 253 alin. 1 si 2 din Legea nr.85/2014, dispune indisponibilizarea actiunilor detinute de actionarii semnificativi ai societatii de asigurare/reasigurare debitoare sau de persoanele care au detinut functii de conducere, in registrele speciale de evidenta tinute de societatea de asigurare/reasigurare debitoare sau in registrele independente.

Totodata, da dispozitie tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil in conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al judecatorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligatia de instiintare a bancilor revenindu-i lichidatorului judiciar si va dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei, in sarcina lichidatorului judiciar.

In baza art. 252 din Legea nr. 85/2014, pune in vedere lichidatorului judiciar sa comunice, de indata, deschiderea procedurii de faliment partilor interesate, Autoritatii de Supraveghere Financiara, Fondului de garantare, precum si oficiului registrului comertului unde este inregistrata societatea de asigurare/reasigurare debitoare, in vederea efectuarii mentiunii 'societate de asigurare/reasigurare in faliment'.

Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei, in sarcina lichidatorului judiciar.

Pune in vedere debitorului ca este obligat sa depuna in 10 zile de la pronuntarea prezentei hotarari, la dosarul cauzei, actele si informatiile prevazute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. In cazul in care debitoarea nu va depune actele si informatiile aratate devin aplicabile dispozitiile art. 82 alin. 2 din Legea nr. 85/2014.

In baza art. 100 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, fixeaza urmatoarele termene-limita:

a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei – 28.03.2022;

b) termenul de verificare a creantelor, de intocmire si publicare in BPI (n.r. Buletinul Procedurilor de Insolventa) a tabelului preliminar de creante – 18.04.2022;

c) termenul de definitivare a tabelului creantelor – 13.05.2022;

d) data primei sedinte a adunarii generale a creditorilor – 25.04.2022..

In temeiul art. 251 si art. 63 din Legea nr.85/2014 numeste lichidator judiciar provizoriu pe CITR Filiala Cluj SPRL care va indeplini atributiile prevazute de art. 258 lit. l din Legea nr. 85/2014, cu o remuneratie de 10.000 lei din averea debitorului.

Pune in vedere lichidatorului judiciar sa trimita o notificare, in conditiile art. 100 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, privind intrarea debitoarei in procedura falimentului, ridicarea dreptului de administrare si dizolvarea acesteia, tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitoare in conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin 1 lit. c), debitoarei si oficiului registrului comertului sau, dupa caz, registrului societatilor agricole ori registrului asociatiilor si fundatiilor in care debitoarea este inmatriculata, pentru efectuarea mentiunii, instantelor judecatoresti in a caror jurisdictie se afla sediul declarat la registrul comertului si tuturor bancilor unde debitoarea are deschise conturi, in vederea aplicarii prevederilor art. 262 din Legea nr. 85/2014.

Pune in vedere lichidatorului judiciar sa efectueze in 60 de zile de la data pronuntarii prezentei hotarari inventarierea bunurilor debitoarei, sa intocmeasca si sa depuna la dosar, in termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevazut la art. 258 lit. a si art. 263 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa si sa anexeze raspunsurile din partea DITL Sectoarele 1-6, Serviciul de Inmatriculari Auto si la OCPI Bucuresti (cereri scutite de la plata taxelor si tarifelor in baza art. 96 din Legea 85/2014) din care sa rezulte daca debitoarea detine bunuri in patrimoniu.

In temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea de catre debitoare a unui cont la o unitate bancara din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, in termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; in caz de neindeplinire a atributiei, contul va fi deschis de catre lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilitati banesti vor fi pastrate intr-un cont special de depozit bancar.

Pune in vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 85/2014 si dispune indeplinirea formalitatilor privind efectuarea mentiunilor la registrul comertului si pune in vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 261 din Legea nr. 85/2014 privind transmiterea rapoartelor a caror intocmire este obligatorie catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si catre Fondul de garantare.

Pune in vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 262 alin. 2 din Legea nr.85/2014 privind publicarea si comunicarea hotararii si obligatia de a depune lunar la dosar si de a publica in Buletinul procedurilor de insolventa raportul prevazut de art. 258 lit. l din Legea nr. 85/2014.

Pune in vedere lichidatorului judiciar ca notificarile transmise creditorilor sa cuprinda solicitarea de comunicare a declaratiilor de creante, a documentelor justificative, a taxei de timbru:

(i) un exemplar va fi transmis atat in format scriptic (hartie) la grefa Sectiei a VII-a Civila a Tribunalului Bucuresti, cat si in format electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) NUMAI pe adresa de e-mail trb-falimentcity@just.ro;

(ii) exemplarul destinat practicianului in insolventa va fi transmis pe adresa de corespondenta electronica ce va fi indicata de acesta prin notificare.

Fixeaza termen pentru analiza stadiului continuarii procedurii la 15.06.2022, ora. 10.00.

Executorie.

Cu drept de a formula apel in termen de 7 zile de la comunicarea hotararii, ce va fi depus la Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila.

Pronuntata in sedinta publica, azi 09.02.2022, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei”.


Seful ASF: „Am dorit sa readucem echilibrul”


Tot miercuri, ca reactie la sentinta, presedintele ASF, Nicu Marcu (foto), a declarat la Digi 24 ca hotararea TMB confirma corectitudinea deciziei pe care Autoritatea de Supraveghere Financiara a luat-o in sensul retragerii autorizatiei de functionare a companiei City Insurance.

Nicu Marcu a adaugat ca institutia pe care o conduce a actionat drastic in privinta acestei companii: „Subliniez ca actiunea de control la City a fost una extrem de laborioasa si de dificila. Autoritatea a depus indelungi eforturi pentru a reusi sa obtina dovezile care au fundamentat toate deciziile luate de Consiliul ASF in privinta City Insurance”.


Redam declaratia sefului ASF:


Hotararea Tribunalului confirma de fapt corectitudinea deciziei de retragere a autorizatiei de functionare a companiei City Insurance luata de Autoritatea de Supraveghere Financiara la finalul unei asidue activitati de control. Asa cum am declarat in repetate randuri, Autoritatea a actionat drastic in privinta acestei companii care a incalcat reglementarile si nu si-a respectat consumatorii. Subliniez ca actiunea de control la City a fost una extrem de laborioasa si de dificila: Autoritatea a depus indelungi eforturi pentru a reusi sa obtina dovezile care au fundamentat toate deciziile luate de Consiliul ASF in privinta City Insurance.

Prin retragerea autorizatiei de functionare a acestui asigurator, am dorit sa readucem echilibrul intr-o piata afectata de practicile ilegale care au produs dezechilibre semnificative. De la numirea mea ca presedinte al Autoritatii, am mentionat in repetate randuri ca misiunea acestui mandat este sa asigure respectarea legii de catre toate companiile din toate pietele pe care le supravegheaza ASF. Impreuna cu echipa care a coordonat controlul la City am depus toate eforturile sa aducem adevarul la suprafata si sa penalizam incalcarea legislatiei.

 sursa foto: Gandul.ro

Comentarii

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 19.05.2024 – Dosarul 10 august a nimerit la un judecator #rezist

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva