17 July 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

UNBR-BOTA DE UTILITATE PUBLICA – Curtea de Apel Bucuresti a decis irevocabil ca barourile avocatului Pompiliu Bota sunt legale: “Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (Baroul Bota) fiind infiintata printr-o hotarare judecatoreasca cele statuate in cuprinsul sau se impun a fi respectate... persoanei juridice de interes public astfel create, neputandu-se introduce o cerere in cadrul careia sa se pretinda stabilirea contrariului a ceea ce s-a statuat anterior judecatoreste” (Decizia)

Scris de: L.J. | pdf | print

6 March 2017 17:12
Vizualizari: 31867

Decizia irevocabila a Curtii de Apel Bucuresti nr. 62 din 22 februarie 2017 (Dosar nr. 54430/299/2012) a consfintit fara echivoc decizia civila din 19.12.2014 a judecatoarelor Camelia Maria Pop si Monica Nica de la Tribunalului Bucuresti, care a statuat ca: “UNBR Bota a fost infiintata prin hotarare judecatoreasca... nu poate fi introdusa o actiune care sa constate nulitatea acestei institutii fara a se aduce atingere hotararii judecatoresti care a infiintat-o”. Din hotararea judecatoreasca devenita irevocabila reiese ca UNBR – Bota este persoana juridica de utilitate publica, care se organizeaza conform Legii 51/1995, lege care nu prevede nici infiintarea, nici desfiintarea barourilor si UNBR.


Amintim ca in aceasta cauza, o societate comerciala a solicitat sa se constate nulitatea persoanei juridice UNBR, infiintata printr-o asociatie a avocatului Pompiliu Bota (foto) insa verdictul final, irevocabil, arata in esenta urmatoarele:

-"reclamanta a solicitat instantei sa constate nulitatea Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (Baroul Bota) si, pe cale de consecinta sa dispuna dizolvarea si lichidarea acestei parate.” (fila 2 a deciziei tribunalului);

-"intre regula generala, pe de o parte, si regula speciala instituita de Legea nr. 51/1995 in cazul organizarii si exercitarii profesiei de avocat, pe de alta parte, exista un raport care cade sub incidenta regulii: generalia specialibus non derogant si, respectiv, specialia generalibus derogant.” (fila 18 a deciziei);

-"Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (Baroul Bota) fiind infiintata printr-o hotarare judecatoreasca cele statuate in cuprinsul sau se impune a fi respectate si nu pot fi modificate decat prin exercitarea cailor de atac prevazute de lege si nicidecum printr-o actiune in constatarea nulitatii persoanei juridice de interes public astfel create, neputandu-se introduce o cerere in cadrul careia sa se pretinda stabilirea contrariului a ceea ce s-a statuat anterior judecatoreste.” (fila 16 a deciziei tribunalului);

-"Din moment ce nu s-a dovedit si desfiintarea ulterioara a incheierii pronuntata la data de 30 iulie 2003, de catre Judecatoria Targu-Jiu in dosarul nr. 79/PJ/2003, prin care s-a autorizat functionarea unei asociatii avand drept scop infiintarea de barouri, argumentul primei instante este pe deplin valabil si nu se impune a fi reformat.” (fila 17 a deciziei tribunalului)

In decizia Tribunalului Bucuresti din dosarul 54430/299/2012 se mai precizeaza ca hotararea in baza caruia s-a infiintat UNBR – Bota nu poate fi desfiintata si pentru urmatoarele considerente:

Prin cererea de chemare in judecata, astfel cum a fost completata si precizata, reclamanta a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa constate inexistenta calitatii de avocat a paratului Ion Tudoran Alexandru, in sensul si in conformitate cu Legea nr. 51/1995, sa constate si sa dispuna nulitatea Cabinetului Individual de Avocat Ion Tudoran Alexandru si, pe cale de consecinta sa dispuna dizolvarea si lichidarea acestuia, constatarea nulitatii codului de identificare fiscala nr. 27145178 atribuit Cabinetului Individual de Avocat Ion Tudoran Alexandru, sa constate nulitatea Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (Baroul Bota) si, pe cale de consecinta sa dispuna dizolvarea si lichidarea acestei parate... (…) Fata de solicitarea formulata de catre reclamanta de pronuntare a nulitatii "Cabinetului Individual de Avocat "Ion Tudoran Alexandru" si a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (Baroul Bota), in temeiul art. 1 alin. (3) din Legea nr. 51/1995» solutia de respingere a acestor petite ca inadmisibile este legala si temeinica, in textul invocat drept cauza juridica a pretentiilor sale indicandu-se ca doar actele de constituire si de inregistrare a acestora sunt lovite de nulitate, nefiind deschisa aceasta cale si pentru cabinetul individual ori barou.

De altfel, dupa cum a sustinut insasi apelanta, Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (Baroul Bota) fiind infiintata printr-o hotarare judecatoreasca cele statuate in cuprinsul sau se impune a fi respectate si nu pot fi modificate decat prin exercitarea cailor de atac prevazute de lege si nicidecum printr-o actiune in constatarea nulitatii persoanei juridice de interes public astfel create, neputandu-se introduce o cerere in cadrul careia sa se pretinda stabilirea contrariului a ceea ce s-a statuat anterior judecatoreste.

Apelanta a invederat ca actul prin care se presupune ca a fost infiintata U.N.B.R. (Baroul Bota) a fost desfiintat in caile de atac, hotararea primei instante fiind si din acest punct de vedere criticabila.

Din inscrisurile prezentate rezulta ca in perioada 2002 -2003 au fost admise de catre instantele judecatoresti cererile de inscriere a trei asociatii in statutul carora se mentioneaza printre obiectivele enumerate si infiintarea de barouri, respectiv:

1.prin incheierea pronuntata in Camera de Consiliu, la data de 23 august 2002, de catre Judecatoria Alba Iulia, in dosarul nr. 5325/2002, s-a dispus inscrierea asociatiei "Figaro Potra" in registrul aflat la grefa instantei;

2.prin incheierea nr. 31 A pronuntata la data de 5 august 2002, decatre Judecatoria Deva, in dosarul nr. 5234/2002, s-a dispus inscrierea asociatiei de binefacere "Bonis Potra" in registrul aflat la grefa instantei;

3.prin incheierea pronuntata la data de 30 iulie 2003, de catreJudecatoria Targu-Jiu, in dosarul nr. 79/PJ/2003, s-a dispus inscrierea Filialei Balesti Gorj a Asociatei "Figaro Potra" in registrul aflat la grefa instantei;

Iar apelanta a probat desfiintarea ulterioara doar a incheierilorpronuntate in dosarele nr. 5325/2002 al Judecatoriei Alba Iulia si nr.5234/2002 al Judecatoriei Deva, prin deciziile nr. 6618 si 6619pronuntate in cele doua dosare amintite la data de 26.11.2004, de catreSectia Civila si de Proprietate Intelectuala a inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Din moment ce nu s-a dovedit si desfiintarea ulterioara a incheierii pronuntata la data de 30 iulie 2003, de catre Judecatoria Targu-Jiu in dosarul nr. 79/PJ/2003, prin care s-a autorizat functionarea unei asociatii avand drept scop infiintarea de barouri, argumentul primei instante este pe deplin valabil si nu se impune a fi reformat...(…)

Apreciem ca in stabilirea regimului juridic al nulitatii acestui organ de conducere al profesiei de avocat, raman incidente dispozitiile din Legea nr. 51/1995, textul de lege invocat initial de catre apelanta-reclamanta in justificarea pretentiilor sale nefiind golit de continut prin aparitia noilor reglementari. Acest,aspect rezulta cu certitudine din art. 18 din Legea nr. 71/2011 unde se specifica ca dispozitiile Codului civil privitoare la regimul juridic general aplicabil persoanelor juridice se aplica si persoanelor juridice in fiinta la data intrarii sale in vigoare, insa numai in masura in care prin legile aplicabile fiecarei persoane juridice nu se prevede altfel.

Or, dupa cum s-a observat anterior, in Legea nr.51/1995 sunt cuprinse dispozitii speciale in materia supusa analizei in ceea ce priveste organele de conducere ale profesiei de avocat, astfel incat, prin eliminare se ajunge la concluzia ca restul situatiilor sunt avute de legiuitor in redactarea noului cod civil.

Se impune astfel a fi stabilit continutul corelatiei dintre regula generala si regulile speciale.

In determinarea continutului acestei corelatii trebuie sa pornim de la faptul ca norma inscrisa in art. 196 din NCC, care instituie regula generala privind posibilitatea anularii persoanelor juridice, este o norma generala, iar normele care reglementeaza regimul juridic aplicabil Uniunii Nationale a Barourilor din Romania si Barourilor si care instituie conditiile in care se poate solicita constatarea nulitatii acestor organe de conducere, sunt norme speciale.

Plecand de la aceasta premisa, este lesne de inteles ca intre regula generala, pe de o parte, si regula speciala instituita de Legea nr. 51/1995 in cazul organizarii si exercitarii profesiei de avocat, pe de alta parte, exista un raport care cade sub incidenta regulii: generalia specialibus non derogant si, respectiv, specialia generalibus derogant.

Prin urmare aceasta regula speciala trebuie aplicata cu prioritate pentru ipoteza pentru care a fost instituita, chiar daca art. 196 din NCC prevede ca poate fi dispusa nulitatea persoanei juridice... (…)

Potrivit articolului 72 din Ordonanta nr. 92/2003 orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal se inregistreaza fiscal primind un cod de identificare fiscala. Codul de identificare fiscala este, pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, atribuit de organul fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pe baza declaratiei de inregistrare fiscala depuse de aceste persoane sau entitati.

Or, din definitiile prezentate decurge ca acest cod de identificare fiscala nu reprezinta un act juridic pentru ca masura nulitatii sa poata fi dispusa de catre instanta, ci o operatiune materiala intreprinsa de organul fiscal in scopul inregistrarii si evidentierii contabile si fiscale a contribuabililor.

Asadar, in mod intemeiat a retinut prima instanta ca nu se poate solicita distinct nulitatea acestui numar de identificare, ci numai a certificatului de inregistrare fiscala in cuprinsul caruia se inscrie obligatoriu codul de identificare fiscala, iar potrivit art. 77 din Ordonanta nr. 92/2003, la incetarea conditiilor care au generat inregistrarea fiscala, contribuabilii au obligatia de a preda organelor fiscale, in vederea anularii, certificatul de inregistrare fiscala, odata cu depunerea declaratiei de mentiuni. Prin urmare, nici dreptul comun si nici dispozitiile speciale cuprinse in legea fiscala nu recunosc posibilitatea anularii directe a codului de identificare fiscala. (…)

PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DECIDE:

Respinge apelul formulat de apelanta TERRADOX SOLUTIONS S.R.L., cu sediul ales la S.C.A.” Dojana si Asociatii” din Bucuresti, impotriva sentintei civile nr. 23582/05.12.2013 pronuntata de Judecatoria sectorului 1 Bucuresti in dosarul nr.54430/299/2013, in contradictoriu cu intimatii ION TUDORAN ALEXANDRU, cu CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT „ION TUDORAN ALEXANDRU" (...) AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA, cu sediul in Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sector 5 si UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA (BAROUL) cu sediul in Bucuresti, str. Academiei nr. 4-6, sc. B, ap. 31, sector 3, ca nefondat.”

* Cititi aici integral decizia Tribunalului Bucuresti

Comentarii

# DODI date 6 March 2017 17:19 +14

Unde-i lege nu-i tocmeală. Chiar dacă era necesară o BOTĂ la un car de oale. Ca și în viață: cioburile aduc noroc. La mai mare!

# Cetateanul date 6 March 2017 19:25 -3

Acum este topic-ul potrivit pentru ca avocatii traditionali si netraditionali sa se "porcaie". Va rog purcedeti! Si sa nu va mai "bateti" cu asta pe la alte articole. Multumesc

# Floreo date 6 March 2017 17:24 +9

Floreo, cand ne arati actele de infiintare, statutul, actul constitutiv, hot de infiintare ?

# gogu date 6 March 2017 17:39 +8

Un mare fas. Instantele din tara dau condamnari pe banda rulanta. Ultima la CA Cluj, inculpatul scapand pe baza prescriptiei dar trebuind sa plateasca daune morale baroului lui flocea. Cum se impaca sentinta asta cu RIL dat de ICCJ ? Care se va lua in consideratie ? E de cascadorii rasului justitia din tara asta bananiera.

# Nițu date 6 March 2017 17:53 +7

RIL -ul nu spune nimic concret, decizia Curtii de Apel Bucuresti spune totul !

# gogu date 6 March 2017 19:52 +4

Adevarat graiesti, in cuprinsul RIL nu scrie nicaieri de vreo structura de avocati sau de Bota. Insa judecatorii si parchetarii desi citesc una, interpreteaza alta. Daca pui hotararea asta vs. RIL, ar trebui sa se completeze una pe alta. Numai ca, asa cum spuneam mai sus, unii interpreteaza cum vor, sau cum li se sugereaza de la guru florea. CEDO va raspunde fie echivoc, fie nu va raspunde nimic, va lasa sa putrezeasca dosarele acolo. Numai in tara asta corupta instantele pot emite hotarari contradictorii 100 %. Una zice ca-i alba, alta zice ca-i negru. Adevarul unde este oameni buni ??

# gogu date 6 March 2017 19:59 +3

Nu inteleg de ce Bota nu ii cere Avocatului Poporului sa dezlege problema asta. Desi, daca analizam persoana ciorbea, care este membru la florea, nu poti avea mari asteptari. Dar merita incercat, poate manifesta onestitate fata de adevar prin prisma functiei. Sau tot prin intermediul AP, dar si al presedintilor camerelor Parlamentului, sa sesizeze CCR privind conflictul dintre hotararile judecatoresti si nerespectarea lor in cazul celor favorabile lui Bota. Cred ca trebuie incercate toate metodele legale iar ca sprijin media cred ca LUJU ar fi dispus sa se implice, mediatizarea fiind un mare atu fiindca altfel mori in anonimat.

# gugăl date 6 March 2017 22:31 +2

Pentru simplul motiv că avocatul poporului abia dacă ține minte drumul spre casă, darămite să mai și gândească chestii grele.

# Criscr date 7 March 2017 21:05 +1

Pentru că avocatul poporului este și avocat la tradiționali!

# ciorbaila date 10 March 2017 15:24 +4

avocatul poporului stie drept cat baba de la sapa. sa fim seriosi, l-a vazut cineva pe ciorbea in instanta? sunt multi care au cartoane si se impopotaneaza cu titlu de avocat. toti alesii si realesii, soferi, tractoristi cu diplome spiru haret au cumparat robe la gramada de la florea. de ce credeti ca s-a infiintat spiru haret? a fost facultatea facuta pentru militieni si alte genii care nu reuseau sa -si faca studii ca sa primeasca grade. la academie si la facultatile serioase de drept acesti mici indivizi fara minime cunostinte de cultura generala, dadeau examene pe dolari si apoi pe euro. asa si-au tras cartoane din bazar si florea i-a primit cu bratele deschise pentru ca avea nevoie de ticalosi in razboiul cu barourile legale.

# buburuza date 6 March 2017 18:01 +3

Din pacate nu te poti pune cu RIL-ul. Pana la urma vedem ce zice si CEDO, dar la ce manarii se fac, cam greu ca se rezolva ceva. Pacat de colegii condamnati...

# florin date 6 March 2017 23:25 0

Daca nu ma insel a mai existat un caz contradictoriu privind RIL data de ICCJ in materie penala. Era pe vechiul cod penal si prin RIL ICCJ a dezincriminat denigrarea ca fapta penala. Pana a venit CCR si a dat de pamant cu ICCJ pentru ca si-a permis sa legifereze prin RIL. O mie de avocati si nu s-a gasit unul sa ridice o exceptie de neconstitutionalitate a legii in intrepretarea RIL in cauza.........

# ALFA date 7 March 2017 07:25 0

se va ridica acea exceptie de neconstitutionalitate

# Omega date 12 March 2017 18:08 0

Cam cand se va ridica neicusorule ?

# manifest date 7 March 2017 12:33 0

A fost invocată excepția de neconstituționalitate a temeiului de drept pentru RIL.

# florin date 7 March 2017 14:39 0

Ok. Important este daca CCR s-a pronuntat pe aceasta exceptie. Binenteles daca s-a admis si sesizarea CCR.....

# ALFA date 8 March 2017 13:54 0

unde a fost invocata exceptia de neconstitutionalitate a temeiului de drept pentru RIL ?

# avi avi date 8 March 2017 21:32 0

Exceptie de neconstitutionalitate? Glumesti in asteptarea unui raspuns favorabil?Mai ,manifest,nu te potolesti?Ai o varsta la care ar trebui sa fii mai serios si mai intelept.Dar nu cred ca IQ iti permite sa fii intelept. :lol: :lol: :lol:

# manifest date 7 March 2017 18:49 +3

Hotărârea Judecătoriei din Bonn dă de pământ cu toată prostia și abuzul din România, nu avocații din Baroul înființat de Bota au o problemă, fapta de exercitare fără drept a profesiei de avocat nu a putut fi dovedită de parchet în cazul colegului din Bonn. Problema e a legalității celor două barouri în fiecare județ, organele penale și instanțele trebuie să verifice care este îndreptățit să acorde calitatea de avocat, aspect ce poate fi tranșat în cadrul unui litigiu cu acest obiect. Justiția română trebuie să se reformeze începând cu legalitatea barourilor și mai apoi cu sancționarea judecătorilor care sunt răspunzători de orice lege și drept încălcate în România. RIL- ul din 2015 stabilește că este îndreptățit să acorde calitatea de avocat baroul care funcționează în mod legal, pentru că legal nu se puteau înființa două barouri în România.

# avi avi date 8 March 2017 21:43 -5

Si daca,per absurdum.baroul de crasma sateasca ar fi legal,cum ar aqcorda calitatea de avocat unor nestiutori de carte?Si cine sa o acorde pentru ca nu aveti niciun avocat dupa lege si stiinta de carte.

# la avi s-a stins lumina juridica:) date 20 May 2017 11:53 +1

Cum poate sa nu fie legal un avocat dintr-un barou legal?:)) La tine s-a stins traditional logica odata cu lumina juridica tov avi(cola) :)))

# alex date 6 March 2017 18:01 +2

Avocatule Tudorel Toader, avocat stagiar in Romania se ajunge doar cu pile si e neconstitutional, stii bine asta, dar te faci ca ploua.

# Cam tactic date 6 March 2017 18:33 0

Procurorul Bujorean ce spune?

# Ultimul Charlot date 6 March 2017 20:33 +4

Spune ca se asteapta la macar 7 ani cu executare. Si mai sune ca e vai mama lui ca avocat. e foame mare :-)

# ALFA date 6 March 2017 18:53 +7

UNBR BOTA NU VA FI INVINSA NICIODATA !!! DRAGI AVOCATI DIN UNBR BOTA, INTRATI FARA FRICA IN INSTANTE !!! UNBR FLOREA VA SUCOMBA !!!

# xx date 9 March 2017 19:00 0

intrarea la instante - ptr botisti - este prin parchet via puscarie. Botomei va poate arata drumul, il cunoaste. de la pronuntarea RIL nu s-a mai vazut nici o decizie de achitare :P

# O GROAZA date 9 March 2017 22:45 +2

49. Curtea de Apel Craiova (dos. nr. 5741/311/2012 ) - Decizia penală definitivă de achitare nr. 1514/2015 din 19 noiembrie 2015 50. Judecătoria Cluj-Napoca (6033/211/2015) - Sentința penală de achitare nr. 551 din 1 aprilie 2016 51. Curtea de Apel Alba Iulia (dos. nr. 616/176/2015) - Decizia penală definitivă de achitare nr. 387 din 21 aprilie 2016 52. Curtea de Apel Ploieşti (dos. nr. 7079/233/2015) - Decizia penală definitivă nr. 1307 din 9 noiembrie 2016 53. Judecătoria Piatra Neamț (dos. nr. 1949/279/2015) – Sentința de achitare nr. 916 din 30 decembrie 2016 54. Judecătoria Piatra Neamț (dos. nr. 5310/279/2014) – Sentința de achitare nr. 4 din 5 ianuarie 2017 55. Curtea de Apel Cluj (dos. nr. 6033/211/2015) - Decizia penală definitivă de achitare nr. 241/2017 din 17 februarie 2017

# Cornel date 6 March 2017 19:23 +1

Intră și apoi pățești ca Stătulescu și Vasile Dumitru. Jucați-vă cu focul.

# Bonitailor date 8 March 2017 18:00 0

Da, dar baietii astia s-ar putea imbogati pe viata pe imbecilitatea de a fi condamnati pe 'practicarea fara drept'.

# Botulisme date 6 March 2017 20:03 -5

OK. Eu propun lui Aleluia ca in loc sa plateasca sculptor pentru a-i face pompilului statuie in fata sediului, mai bine il impaiaza pe pompil si-l pune in vitrina.

# pol date 15 March 2017 13:58 0

Bai juristii lui peste....mai lasati prafurile, ca va face sa halucinati! incet, dar sigur, dispar judecatorii aserviti si raman ceri care stiu carte si apreciaza legea si hotararile judecatoresti....o sa vedem atunci pe unde scoateti camasa parchetarilor!

# Juristilor date 6 March 2017 20:18 -6

Faptul ca bota srl nu poate fi desfiintata nu inseamna ca poate lua sub aripa ei avocati..ce naiba sunteti grei de cap?de la.ril exista un singur barou....al lui Florea..aia care si pledeaza de altfel

# gogu date 6 March 2017 20:28 0

Dar ceva argumente juridice ai ?

# gata cutumiari, s-a terminat date 6 March 2017 22:33 0

N-are, dar ii place șaorma cu dă toate. Să molfăie...

# ALFA date 6 March 2017 20:50 0

te inseli ............... amarnic ............ vei vedea .........

# justo date 6 March 2017 21:53 +3

cu judecatori ca aliduta popa si cu procurori gen nitu justitia e o mare cacealma. acesti ilustri reprezentanti ne-au demonstrat ca dreptul predat in scoala de profesori emeriti este fix zero cu dreptul impus de baroul florea. acolo unde interesele sunt mai presus de lege, inventam barouri care nu trebuie sa se infiinteze, care desi au fost desfiintate exista ca sunt infiintate de legea 51/1995, etc. etc. asa ca nu mai frecventati degeaba cursurile facultatilor de drept, mai bine invatati dreptul de la lautari, manelisti, hoti, smenari etc. nu aveti nevoie de carte si experienta, e suficient sa aveti pile politice si ajungeti orice va doriti in tara asta, generali, procurori generali, ministri etc. important sa aveti bacul si diploma la spiru haret obligatoriu!

# @justo date 7 March 2017 00:07 -2

Nu ai castigat nimic cu aceasta hotarare.Trebuie sa respecti legea avocaturii.Voi nu aveti nimic,nu faceti nimic si nici nu o sa faceti ceva in instante.Nu o sa aveti acces iar daca,totusi,aveti curaj si veti fi lasati,va veti face de minune.Cu invatamant la ff la Oradea nu prea inveti drept.Grupul nostru abia asteapta sa te prindem in instanta.Va fi de gaga.

# @justo justo date 7 March 2017 10:38 +3

Mai Justo ce inteligent esti tu. E mostenire de familie? Nu ti-e rusine neinfiintatule? Pe cine sa prinzi? Alearga cineva de ceva? Sistem plin de corupti, securisti si lingai. A se vedea Serban Nicolae, fost sofer, acual avocat. HUA!

# avi avi date 8 March 2017 21:35 0

Pai Justo ,pe bune,.nu este inteligent/.ca dovada ca nu stier cum sa raspunda-adica @justo justo trebuiam sa fie @@justo.Jalnic esti,mai manifest.

# florea date 7 March 2017 07:37 +3

Tu trebuie sa inveti drept: pentru a te organiza pe Legea 51 trebuie sa te infiintezi prima data, sa te nasti !

# ady date 7 March 2017 09:44 +2

S.C.A.” Dojana si Asociatii” din Bucuresti desteptii care au ninitiat aceasataberatie juridica sunt pfraf profesional. UNBR nu se poate desfiinta niciodata , avocatii acestei structuri etern vor fiinta insa din pacate in tara aceasta corupta vor fi discriminati mulkta vreme.......intr o tara de lumea a 3 a statul de drept nu exista .....analizati guvernarea hotilor de azi.....spune totul

# cristi date 7 March 2017 09:50 +1

In Romania degeaba ai dreptate si castigi in justitie drepturi ca degeaba.......Bota i a infrant NO K si cu ce il ajuta? Plecati din Romania fratilor si lucrati in tari civilizate ....aici muriti cu dreptatea in mana.

# Monte Cristo date 7 March 2017 14:18 +2

Baroul ,,Bota'' a aparut la momentul respectiv datorita unor lacune legislative care au existat la momentul acela in legislatia avocaturii. Pentru a acoperi aceasta lacuna a aparut baroul Bota, care nu poate fi desfiintat. mai clar de atat, ce se mai poate? in plus legislatia a permis la momentul respectiv aparitia lui. A.... faptul ca nu este agreat de catre structura de avocati ,,inexistenta'' de jure, asta este alta problema ( a aparut concurenta, cozonacul e mic si multe altele) Dar asta va exploda in scurt timp, in capul structurii tolerate doar, momentan de institutiile Statului ( nu are acte! e strigator la CER! unde sa mai auzit o asemenea stare juridica paradoxala si haotica? in ce stat de drept?) Baroul Bota are acte conferite si girate de catre STAT! este si de utilitate PUBLICA!

# gogu date 7 March 2017 16:34 +1

Uite ca mai spun si altii de treaba asta, desi, corect, citeaza LUJU. Este demn de remarcat ca au mentionat aceasta stire, altadata nu exista tema ptr. unii. http://www.evz.ro/sentinta-definitiva-care-schimba-din-temelii-justitia-din-romania.html

# pentru cutumiari date 7 March 2017 17:16 +2

Bre cutumeriilor, cand v-am zis sa mereti la scoala ca sa invatati cum se citesc legile, v-ati intrecut in misto-uri. Na, ete, v-am zis sa stati pe-aproape ca nici nu stiti ce pierdeti? Mereti la tarabostele taica florea si plangeti-va, faceti plangeri penale ca e treaba simpla si altceva nici nu prea stiti ce sa faceti in materia Dreptului, dati-va cu capul de pereti ca face bine la nervi. Hai pa, ne vedem in instante ;-)

# justo date 7 March 2017 17:24 +3

acum as vrea sa-i vad pe cei 27 de judecatori in frunte cu marele procuror Nitu cum o scalda cu minciuna promovata in RIL ca baroul lui florea ar fi infiintat prin lege si restul sunt inafara legii. acum e acum, sa vedem ce au de spus procurorii DNA despre minciuna publicata in Monitorul Oficial al Romaniei??? am ajuns sa ne batem joc in ultimul hal de lege si de adevarul juridic de parca toti am fi absolventi de tumbe si canto. :D :D :D

# xx date 8 March 2017 00:08 0

o sa-i vezi la tv din camera de penitenciar. alaturi de Botomei si restul amaritilor care inca se cred avocati. chiar in ultimul nr din revista Buletinul Curtilor de Apel s-a publicat o decizie de condamnare a unui botanist; pronuntata de CA Timisoara in noiembrie. Succes la Jilava :P

# @xx date 9 March 2017 12:06 +1

Pentru exercitarea fara drept a profesiei? :D Sigur nu era de-al vostru? :lol: Mai pune mana pe carte... :eek:

# Ion date 7 March 2017 17:33 0

Din pacate adevarul este altul. Banii de taxa au fost sifonati si de aici au inceput sa apara problemele. Nu vor fi rezolvate niciodata, oricate dezbateri juridice vor fi aici si in alta parte. Nu erau banii uniunii, apartineau altei institutii. Da, mori cu dreptatea in mana, dar asta e realitatea!

# just date 7 March 2017 18:20 0

Oare dupa aceasta hotarare irevocabila o sa avem dreptul de a profesa nestingheriti cum se putea inainte de Ril?

# @just date 7 March 2017 22:58 -1

Niciodata,prietene,niciodata.Daca aveti barou,nu aveti avocati.Asa ca tot noi vom fi pe val.Ce faceti cu rilul?vdeniti cu revizuiri?Oare cu dreptul la ff ,stiti cu ce se mananca o revizuire? Indoi-m-as

# xx date 9 March 2017 18:58 0

da, poti profesa. La jilava in cadrul programelor de reabilitare :P

# ce bine ar fi.. date 7 March 2017 19:38 +2

ce bine ar fi daca impostorii cu scoli la spiru haret si cu parinti potenti financiar ar disparea. baroul zis traditional colcaie de beizadele comunistoide. acusi veti vedea ca apare pe site latraul cu mii de porecle care stie de toate inafara de drept. avi trezireeaaa, drepti ca a venit laptareasa! :P :P

# CORNELIA date 7 March 2017 20:30 +2

Pana nu se da legea raspunderii magistratilor murim cu dreptatea in mana. Judecatorii fac ce vor cu legile, ne condamna pe capete, ascuzandu-se dupa RIL. Dar daca ar raspunde de faptele lor pecuniar , sa vezi cum nu ar mai exista cei care dau mita si cei care iau. In urma hotararilor de la CEDO ,judecatorii sa platasca statului roman.... atunci cred ca s-ar judeca cu legea in mana... Atunci cred ca o sa ajungem un stat de drept.. Acum suntem de"' rasul lumii "'. Pacat!!!

# manifest date 8 March 2017 08:31 +1

Sunt două decizii ale Curții Constituționale în care se reține că, magistrații nu răspund pentru abuzurile lor deoarece Statul Român și-a asumat răspunderea pentru ei când au fost investiți în funcție. Uimitor, Ministerul Finanțelor reprezintă statul în cauzele în care este chemat statul în judecată pentru abuzurile magistraților și cauza este soluționată de magistrați. Cum o să dea dreptate justițiabilului când se judecă cu cel care răspunde pentru ei?

# avi avi date 8 March 2017 21:39 0

Pe langa deciziile CCR si unele ale CEDO (dar nu cele antibota) mai stii ceva drept?Cu ff las oradeda nu te poti considera jurist(adica nici avocat).Astept injuraturi si limbaj de derbedeu.

# cornelia date 8 March 2017 16:48 0

ETTTTE ... atunci sa inteleg ca nu are rost sa se mai dea aceasta hotarare pt. ca sunt protejati de stat, in ceea ce reprezinta finantele, raspunde ministerul finantelor si pana la urma tot poporul acopera banii care ar trebui sa-i plateasca cei care gresesc. Mai dar toti parlamentarii sunt destepti? De la distanta nu par dar totusi... Judecatorii dau niste decizii..... Ce sa spun? Cerc vicios!!!! Si totusi legea este mai presus ca decizia!!! Trebuie sa se termine cu chestiile astea la doua capete!!!

# statulescu nicoleta date 8 March 2017 18:00 0

PENTRU CORNEL SI PENTRU CEI LASI.STATULESCU V-A OBTINE ACHITARE

# @statulescu nicoleta date 8 March 2017 19:18 +1

"VA" actiune in viitor....

# xx alias @justo date 8 March 2017 22:25 +2

degeaba schimbi poreclele avi. ai aceeasi exprimare stereotipa de om mic, slab, fara pregatire, frustrat, macinat de ura si invidie. te temi de concurenta si ca nu mai poti scurge bani traind parazitar de pe urma colegilor. avi e timpul ca cei ca tine sa mearga la munca cimpului, e primavara, poti sapa, grebla ca asta e usor. dreptul iti cade greu, te sufoca. vine timpul cind mincinosii din justitie vor da socoteala pentru toate faradelegile si abuzurile savarsite. tine minte,totul se plateste!

# avi avi date 9 March 2017 14:22 0

Da,se plateste totul,inclusiv atestatele pentru italieni.Pe de alta parte nu e rusionos sa lucrezi.Uite,de exemplu,am o casa la tara(pe aici ,pe undeva) si imi place sa lucrez gradina si livada.Tu,mare avocat botist,ai asa ceva?Ai o obsesie cu scolile mele?iar nu ti-ai luat medicamentele.PS Cat despre xxalis@justo iar ai dat cu bota in balta.Adica :lol: :lol: :lol:

# avi avi date 9 March 2017 00:16 0

recunosc - nu am terminat scoala generala si am o obsesie: Bota !

# @avi date 9 March 2017 14:11 +1

Draga avi iti aduc la cunostinta ca plingerile voastre evolueaza bine la parchete. Dupa cum merge treaba se pare ca nu veti fi colegi cu noi. Instantele s-au lamurit Bota a infiintat BAROURILE.  Cele de la nea florea nu exista desi RIL-ul mincinos incerca sa denatureze adevarul. In consecinta drumul vostru ca avocati se cam incheie, nu sunteti infiintati inseamna ca nu sunteti avocati. Asa ca avi poti sa faci spune pe luju.

# avi avi date 9 March 2017 22:07 -2

In mod sigur nu vom fi colegi cu voi.Dar care voi?Doi/trei din gasca de pe Academiei?Cat drept poti tu cunoaste de zici ca RIL-iul este mincinos?Daca nu ai fi facut dreptul la ff,ti-as fi povestit ceva despre acel principiu privind,,accesorium ...........Asa ca te las sa pui mana pe carte sa afli (daca stii unde sa cauti).Vorbind despre analfabeti,citeste ce ai postat

# Av. Claudia Nedelcu date 10 March 2017 09:56 0

chiar asa, RIL-ul nu e mincinos, pentru ca e doar o voma, iar voma e cliseul la ce ai mancat, TIL-ul e cliseul la ce e astazi justitia romana, nici aceast monument superb al CAB si judec 1, aceasta statuie a libertatii, nu e numai despre UNBR BOTA ci despre cum nu au fost neinfiintati neinfiintatii, deci, conf C.Civ, art 196, 1, a si 198, 1, cum se ajunge la nulitatea... sa nu mai zic ca or sa fuga toti neinfiintatii la capsuni mai rau decat doamnele de unde se agata harta in cui!

# Av. Claudia Nedelcu date 10 March 2017 12:19 0

Asa ca D-nul Florea ar trebui sa convoace un congres, la care fiecare av sa vina cu o rezolvare viabila, cum poti tu ca av care ti-ai infiintat un cabinet individual sau o ditamai societate de av sa poti practica avocatura in mod legal, intr-un barou neinfiintatt!Deci, trebuie cumparat un nou RIL, fiindca asa mai pot profesa pe burta un an, doi, pana si cei de rea credinta sa dumiresc ca n-au acte!

# justo date 10 March 2017 15:34 +10

avi dreptul pentru tine e ca si carnea de porc, greu de inghitit si de digerat.legea din 1948 te-a desfiintat. unde ai vazut tu verbul a infiinta in legile de dupa 1948? cred ca nu stii ce inseamna a infiinta. nu -ti explic principiul simetriei ca ce se desfiinteaza trebuie neaparat reinfiintat. dupa mintea ta copilul nu are nevoie de certificat de nastere pentru ca a avut intr-o viata anterioara. voi sunteti de aia carora gura florea v-a indoctrinat ideea ca v-ati reincarnat. daca mergem dupa RIL-ul lui Nitu v-ati reincarnat direct avocati. nici macar nu era necesar sa mai faceti facultatea, va luati titlul din oficiu ca asa e intr-un stat mafiot,nu se dau examen ci doar spagi grase la niste sarlatani care au invatat niste trucuri de la securisti.

# avi avi date 15 March 2017 15:31 0

Citeste mai (nici nu stiu cum sa iti mai zic) legea 3 si te vei lamuri.Reciteste rilul si ,poate,vei intelege.Nu vezi ca te lupti de unul singur cu un sistem traditional bine pus la punct si functional in spiritul legii si al intereselor avocatilor.Vine primavara,ia-ti slapii si mars la terasa.Acolo te pricepi,ce si cum.

# avi avi date 10 March 2017 16:50 0

Aveti dreptate. Eu nu am absolvit liceul si nu sunt jurist. Ma enerveaza Bota si atat !

# aviaru date 10 March 2017 19:15 +1

avi cutumiarul cu miros de coliva nu scrie atat de bine dpdv ortografic. Cine stie ce zic, stie.

# jon bon jovi date 14 March 2017 16:09 +3

draga avi eu merg linistit in dosare si nu am treaba cu nimeni. problema este ca s-a rarit clientela, colegii tai admisi fara examen umbla in adidasi rupti si pun cate 3-4 la o cafea de 1 leu. tu poti scrie cat doresti despre dragul tau florica si ce mari avocati sunteti. eu imi vad de treaba ca nu am timp sa comentez pe site-uri. sa ai o zi buna fara cosmaruri din partea concurentei. cu stima unul dintre prietenii tai mai tineri dar cu multa minte spre deosebire de tine.

# ALFA date 14 March 2017 23:01 0

si eu intru fara probleme si nu-mi zice nimeni nimic. traditionalii sunt disperati ca le luam painea de la gura ! dragi colegi de la unbr bota, intrati in instante fara frica, nu mai e mult si traditionalii pica ! ca sa nu mai vorbim ca nu vor avea pensii ! are dreptate anghelus traditionalul ! cititi postarile acestuia !

# @alfa date 15 March 2017 06:24 0

Unde intri tu fara probleme?

# obama date 15 March 2017 10:41 +1

Intra in instante dar nu drept avocat ci cu imputernicire notariala. Normal ca asa nu-i zice nimeni ceva. Insa nu poate recupera clientului asa-zisul onorariu, in cazul in care castiga cauza.

# avi avi date 14 March 2017 23:33 0

Ce vorbesti ,soro?Adidasi rupti?3-4 la o cafea de un leu?Sa-ti spun eu,ceva,mai lege 3:da,s-a rarit clientela(nu pentru toti),dar macar traditionalii au dreptul de a face avocatura.Voi nu aveti.Voi nu o sa ne luati painea de la gura inmca 100 de ani.Instiga tu mai alfa(alias justo,manifest etc) pe ,,avocatii,, tai sa intre in instante.Vei obtine ce meriti.Mai bine in adidasi(dar nu rupti) decat in slapi la o terasa de lumpeni.Esti jalnic.

# BB date 14 March 2017 17:30 +2

Este de apreciat ce fac cei de la LUJU pentru UNBR 2004, dar cred ca se poate un pic mai mult, in sensul de a ajuta cu o emisiune TV.

# AV traditional :)) date 15 March 2017 09:43 +2

Luati de aici traditionalilor https://www.juridice.ro/499232/proiectul-regulamentului-creantelor-contributive-ale-avocatilor-riscuri-si-derapaje-anaf-izarea-barourilor.html. Se pare ca va duceti pe apa sambetei cu casa voastra de pensii. Auzi, profesie liberala si sa fi obligat sa achiti contributie unde vor sacalii :lol: . Se pare ca se mai trezesc unii.....

# Hehe date 17 March 2017 14:45 +3

Stai! stai! sa mai adaug ca pe langa biruri si contributii solicitate si impuse nefondat( de jure- deoarece nu au acte) unii, astia mai tari de clont, mai trebuie sa-si recupereze si spaga uriasa data la intrarea in structura ,,unica'' inexistenta ,,dejure" SIC! acu-i-acu, cozonacu' e mic-din ce in ce mai mic, iar cum minciuna are picioare scurte, cam vine sfarsitul.

# Av Traditional date 11 April 2017 14:07 0

Ce le dai sa citeasca?? Cand habar nu au ca iti trebuie minim 50.000 de cotizanti ca sa poti infiinta casa de pensii, dar de ei sunt avocati :D

# avi date 15 March 2017 15:58 +1

Ma dau batut, ma inscriu la liceu si apoi la facultate sa nu mai va radeti de mine !

# milosul date 11 April 2017 21:33 +1

draga avi avi, vin sarbatorile. ai ce pune pe masa? cum facem sa te omenim cu un pol si cu o sarma. stim ca foamea e mare pe la baroul ala al vostru, cotizatii mari, sefi multi, fraieri putini. ne-am gindit sa-ti platim si inscrierea la scoala pregatitoare daca esti cuminte si iei tratamentul prescris de veterinar! :P

# avi avi date 12 April 2017 00:51 0

De o sarma tot am eu ceva bani.daca nu din avocatura,macar de la facultate.Si daca nu oi avea ce pune pe masa,imi iau slapii si merg la fast-food,la terasa.

# Telegan date 19 April 2017 18:50 0

Doresc sa stiu daca,avem colegi care detin Birou personal cu activitate juridica in Bucuresti.Sunt interesat de o colaborare pe termen lung intr-o activitate juridica de succes.

# veronica sima date 20 April 2017 12:04 0

Avocat la BOTA acuzat de inselaciune !!! Nr. unic (nr. format vechi) : 22605/300/2016 Data inregistrarii 06.10.2016 Data ultimei modificari: 14.04.2017 Sectie: Judecatoria sect 3 Materie: Penal Obiect: înşelăciunea (art.244 NCP) Stadiu procesual: Fond Părţi Nume Calitate parte GÎNDAC AURELIAN Inculpat Foculescu Niculina Parte civilă GÎNDAC AURELIAN-cu sediul procesual ales la Cab.Av.,,Anca Inculpat

# GANDAC date 20 April 2017 13:29 -1

E o acuzatie penibila si nu are nimic cu avocatura.

# veronica sima date 7 November 2017 11:44 0

Acuzatia de INSELACIUNE este dovedita din moment ce a trecut de camera preliminara.Este inselaciune in forma continuata. Dvs cum argumentati ca este acuzatie penibila ?? acest individ Gindac a fist condamnat pe timpul lui Ceausescu la 7 ani cu executare si acum are nenumarate procese fiind acuzat de : escrocherie, inselaciune, debitor de rea credinta...etc..

# Si ce? date 21 April 2017 14:28 0

http://bota.ro/wp-content/uploads/2017/04/CURTEA-DE-APEL-CLUJ-EXONERARE-DE-RASPUNDERE-PENAL%C4%82.pdf ca tot nu se profeseaza.

# De ce intrebi? date 3 May 2017 12:58 0

Profesam sau ce?

# iti raspund date 3 May 2017 16:28 -2

....sau ce? In vecii vecilor nu veti profesa.

# Crucea crucii UNBR2004 date 14 June 2017 14:21 0

:D Punct - Hot. nr. 9 - Congresul avocatilor - 13.06.2017 "înfiin țarea unui grup de lucru care să aibă ca obiect elaborarea unei metodologii privind întreprindere a demersurilor legale de către U.N.B.R. pentru dizolvarea, lichidarea și radierea tuturor entităților juridice înființate în temeiul O.G. nr. 26/2000, care au în statutul propriu atribu ții cu privire la organizarea și exercitarea (fără drept) a profesiei de avocat" :D :D :D :D

# ion caraion date 28 July 2017 14:19 0

Pai ,daca sunt atat de mari avocati ,cei mai buni aparatori si cunoscatori ai legii, specialistii specialistilor ,cum de nu au reusit din 2004 si pana cum sa rezolve aceasta problema care este pentru ei ca un ghimpe in coasta si tot fac comisii si comitete, demersuri pe langa lege, ar inventa si retroactivitatea legii civile daca ar putea !

# avi date 28 July 2017 16:10 0

Hotararea nr. 10 a Congresului: Hot. nr. 9 nu exista !

# iti dau raspuns date 14 June 2017 18:03 0

Dute si fati tu cruce si inaite de toate si testament.

# Ruli date 25 October 2017 14:55 0

A iesit cruce crucii?

# Marmol date 20 November 2017 20:03 0

Legiuitorul a inteles sa precizeze ca faptul juridic al inmatricularii marcii de ordine care vor fi inscriptionate pe orice document care emana de la o entitatea juridica nu este altceva decat un regim procedural administrativ de autorizare, confirmare oficiala data printr-un document eliberat in conditiile legii sa ateste capacitatea detinatorului de a desfasura activitatile mentionate in acel document.

# Uduru date 28 November 2017 16:32 0

Ce avocati sunteti daca va comndamna pentru exercitare fara drept.Bota va inseala in cont propriu.

# olaru ghiorghe date 19 December 2017 20:21 0

Sunt absolvent al Facultatii de Stiinte Juridice la Universitatea Spiru Haret si am obtinut licenta la Facultatea de Drept la Universitatea Bucuresti . Nu sunt de acord cu unele catalogari. Ma intreb oare cei trei crai care sunt promotorii legilor justitiei in Parlament sunt oare absolventi la Sorbona sau altundeva ?

# Irinel date 29 December 2017 17:35 0

Barourile lui bota nu au existenta legala.Pana in prezent cel putin sapte persoane fizice, in diferite judete dintara, sunt condamnate penal pentru exercitarea profesiei fara drept si pot spune despre ce au patit ei cu acele acte false emise de bota.

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 17.07.2024 – Fost judecator, actual secretar de stat in MJ, la sueta cu un inculpat

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva