29 November 2023

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

ABUZIVA CARANTINA – Tribunalul Timis a anulat definitiv amenda primita de revolutionarul Marius Mioc fiindca a protestat cand Timisoara era carantinata. Instanta a constatat ca nu era interzisa iesirea din case, carantina nevizand imobile specifice: „Era instituita carantina-n Timisoara, dar petentul n-a iesit din localitate. N-a existat o decizie de carantina pe cladirea unde locuia petentul... Iesirea din cladirea de domiciliu nu poate fi interpretata ca iesirea dintr-o cladire-carantina”

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

19 September 2022 13:48
Vizualizari: 3445

Carantinarea unei localitati nu inseamna ca locuitorii acelei localitati sunt inchisi in case, avand voie sa paraseasca domiciliul doar pe baza unei declaratii pe proprie raspundere. Pentru o asemenea restrictie, este necesara impunerea carantinei asupra unor imobile specifice, iar nu asupra localitatii, in ansamblul ei.Ideile de mai sus au fost exprimate de catre judecatoarele Gabriela Maria Tifrea si Laura Debelka de la Tribunalul Timis in decizia nr. 2/2022 din dosarul nr. 9255/325/2021, prin care, la 3 ianuarie 2022, i-au anulat definitiv revolutionarului Marius Mioc (foto) amenda de 1.000 de lei primita in 14 martie 2021 pentru ca protestase in centrul orasului impotriva abuzurilor pandemice in timp ce Timisoara era carantinata. Astfel, judecatoarele Tifrea si Debelka au mentinut sentinta nr. 8952/2021, prin care magistrata Simona Maria Andrei de la Judecatoria Timisoara a dispus tot anularea amenzii, dar pentru alte considerente.


Iata minuta sentintei nr. 8952/2021 a Judecatoriei Timisoara:


Admite plangerea contraventionala formulata de petentul MIOC MARIUS REMUS, in contradictoriu cu INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN TIMIS (U.M. 0520 Timisoara), impotriva procesului-verbal de contraventie seria JO nr. 2167280/22.03.2021. Anuleaza procesul-verbal contraventie seria JO nr. 2167280/22.03.2021 incheiat de intimata. Exonereaza petentul de plata amenzii contraventionale in cuantum de 1000 lei.

Obliga intimata la plata catre petent a sumei de 20 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand taxa judiciara de timbru.

Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare. Cererea se depune la Judecatoria Timisoara. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, astazi, 14.07.2021”.


Redam minuta deciziei nr. 2/2022 a Tribunalului Timis:


Respinge apelul formulat de apelantul intimat INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN TIMIS (U.M. 0520 Timisoara), in contradictoriu cu intimatul petent MIOC MARIUS REMUS, impotriva sentintei civile nr. 8952/14.07.2021 pronuntate de Judecatoria Timisoara in dosarul nr. 9255/325/2021, avand ca obiect plangere contraventionala.

Obliga apelantul intimat la plata catre intimatul petent a sumei de 5,95 lei cu titlu de cheltuieli de judecata in apel.

Definitiva. Pronuntata astazi, 03 ianuarie 2022, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei”.


Ne concentram pe argumentele instantei de apel, intrucat, chiar daca se refera doar la situatia din Timisoara, ele au caracter de universalitate, demonstrand caracterul abuziv al restrictiilor pandemice impuse de autoritati in intreaga Romanie.

Mai exact, completul Tifrea-Debelka a facut trimitere la art. 5 alin. 3 lit. c din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (cunoscuta si ca Legea pandemiei).


Iata ce prevede textul legal invocat:


Masurile pentru diminuarea impactului tipului de risc sunt: (...) interzicerea iesirii din zonele stabilite si, dupa caz, in intervalele orare stabilite sau instituirea carantinei asupra unor cladiri, localitati sau zone geografice”.


Or, avand in vedere ca Marius Mioc nu fusese prins parasind localitatea, autoritatile nu aveau niciun motiv sa-l amendeze, a conchis Tribunalul Timis. Remarcam faptul ca, spre deosebire de instanta de fond, cea de apel nici macar nu a mai luat in calcul faptul ca Mioc completase declaratia pe proprie raspundere – fapt ce sugereaza ca instanta a considerat irelevanta o asemenea obligatie in sarcina cetatenilor, cata vreme (repetam) carantina viza doar localitatea, la modul general, nu un imobil anume, astfel incat sa poata fi vorba despre conditionarea parasirii domiciliului de completarea acelei declaratii.


Prezentam principalul pasaj din motivarea Judecatoriei Timisoara:


Analizand probele administrate prin prisma dispozitiilor legale incidente, instanta retine urmatoarele:

In fapt, prin procesul-verbal de contraventie seria JO nr. 2167280 din 14.03.2021 (f. 17), petentul a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 1000 lei, pentru fapta prevazuta de art. 65 lit. o din Legea nr. 55/2020 raportat la art. 3 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021 si sanctionata de art. 66 lit. b din Legea nr. 55/2020.

Astfel, s-a retinut ca la data de 14.03.2021, in jurul orei 16:20, petentul a fost depistat in timp ce se afla in Piata Victoriei din Timisoara, fiind in deplasare pe domeniul public si desi a prezentat o declaratie pe proprie raspundere, acesta nu isi justifica prezenta in acel loc.

Totodata, acesta a stationat in Piata Victoriei pentru aproximativ 30 de minute desi i s-a pus in vedere faptul ca nu respecta prevederile legale.

La rubrica 'alte mentiuni' s-a consemnat faptul ca procesul verbal a fost intocmit la sediul unitatii intimatei, in lipsa contravenientului (f. 17).

Procesul verbal a fost comunicat petentului sub semnatura la data de 22.03.2021, prin scrisoare recomandata (f. 21).

In drept, potrivit 65 lit. o din Legea nr. 55/2020, nerespectarea de catre persoanele fizice a interdictiei de iesire din cladirile, localitatile sau zonele geografice in care a fost instituita carantina potrivit art. 5 alin. (3) lit. c) constituie contraventie, in masura in care nu este savarsita in astfel de conditii incat sa fie considerata potrivit legii penale infractiune, iar potrivit art. 66 lit. a) din acelasi act normativ, se sanctioneaza cu amenda de la 1000 la 5000 lei.

De asemenea, potrivit art. 5 alin. 3 lit. b din Legea nr. 55/2020, interzicerea iesirii din zonele stabilite si, dupa caz, in intervalele orare stabilite sau instituirea carantinei asupra unor cladiri, localitati sau zone geografice.

In speta, prin raportare la data inregistrarii plangerii (02.04.2021) si data comunicarii procesului verbal de contraventie (22.03.2021 - f. 21), instanta retine ca petentul a formulat plangerea in termenul de 15 zile prevazut de lege.

Sub aspectul legalitatii, analizand modul de intocmire a procesului-verbal, instanta constata ca acesta respecta dispozitiile imperative ale legii, nefiind incidenta niciuna dintre cauzele de nulitate absoluta prevazute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001. Astfel, procesul-verbal de contraventie contine mentiunile privitoare la numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, codul numeric personal al acestuia, descrierea faptei savarsite, data comiterii acesteia si semnatura agentului constatator.

In ceea ce priveste motivul de nulitate invocat de petent intrucat in procesul verbal de contraventie nu s-a indicat ocupatia si locul sau de munca, instanta constata ca acesta este neintemeiat. Analizand dispozitiile art. 16-19 din O.G. nr. 2/2001 se constata ca pentru a fi legal incheiat actul de sanctionare nu trebuie sa indice ocupatia si locul de munca al petentului.

Referitor la sustinerile petentului privind incheierea procesului verbal in absenta sa si fara a avea posibilitatea de a formula obiectiuni, instanta retine ca aceste aspecte nu pot conduce, singure, la anularea actului sanctionator, din interpretarea dispozitiilor art. 19 ale O.G. nr. 2/2001.

Neaducerea la cunostinta petentului posibilitatea de a formula obiectiuni ori lipsa obiectiunilor din cuprinsul actului sanctionator sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii relative, astfel incat petentul este tinut sa faca dovada unei vatamari care nu poate fi inlaturata decat prin anularea actului. Or, in cauza, instanta constata ca petentul nu a facut dovada vatamarii suferite, cu atat mai mult cu cat a uzat de dreptul de a formula plangere contraventionala la instanta competenta, verificandu-se legalitatea procesului-verbal contestat.

In ceea ce priveste lipsa semnaturii martorului asistent pe actul de sanctionare, instanta constata ca, in cauza, au fost respectate prevederile legale statuate de art. 19 alin. 2 si 3 din O.G. nr. 2/2001. Din moment ce procesul-verbal a fost incheiat la sediul unitatii intimate, calitatea de martor asistent nu poate fi arogata de catre un alt agent constatator.

Fata de cele expuse mai sus, instanta constata ca procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor in cauza a fost incheiat cu respectarea dispozitiilor prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii.

Referitor la temeinicia procesului-verbal contestat, instanta observa ca acesta a fost incheiat pe baza constatarilor directe (ex propriis sensibus) ale agentului constatator din cadrul institutiei intimatei. Astfel, actul administrativ in discutie se bucura de prezumtia de veridicitate, in sensul ca actul reflecta in mod real ceea ce a stabilit autoritatea emitenta.

Motivul pentru care actele administrative sunt inzestrate cu aceasta caracteristica este increderea ca autoritatea (in aceasta situatie agentul constatator) consemneaza exact faptele pe care le constata, fara a denatura realitatea (cu atat mai mult cu cat, in ipoteza mentionarii intentionate sau chiar din neglijenta a unor imprejurari nereale, agentul constatator este expus unor posibile sanctiuni de natura disciplinara sau penala).

Pe de alta parte, persoana sanctionata contraventional se bucura de prezumtia de nevinovatie pana la pronuntarea unei hotarari irevocabile prin care sa se stabileasca vinovatia sa. Aceasta prezumtie nu neaga, insa, valoarea probatorie a procesului-verbal de contraventie legal intocmit, ci astfel se realizeaza si un echilibru intre interesul general al statului, in reglementarea masurilor privind constatarea contraventiilor si interesul particular.

Imprejurarea ca, in principiu, prezumtia de nevinovatie poarta si asupra sarcinii probei, in sensul ca aceasta ar reveni intimatei, iar indoiala profita persoanei acuzate, nu este de natura sa conduca, automat, la admiterea plangerii formulate si la anularea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

In cauza, petentul a invocat faptul ca s-a deplasat in mai multe scopuri, bifand pe declaratia pe proprie raspundere mai multe motive, aspect necontestat de parti.

Potrivit art. 1 al Ordinului D.S.U. nr. 6578/06.03.2021, se instituie masura de carantina zonala, incepand cu data de 08.03.2021, ora 00:00, pentru o perioada de 14 zile, pana la data de 22.03.2021, ora 00:00, pentru municipiul Timisoara (...).

Conform art. 3 din acest Ordin, circulatia si stationarea in spatiile publice, din interiorul zonei carantinate, a persoanelor sunt interzise, cu exceptia motivelor bine justificate, pe baza declaratiei pe propria raspundere, legitimatiei de serviciu sau a adeverintei eliberate de angajator, iar la art. 4 pct. 3 se dispune ca in intervalul orar 6,0022,00, in interiorul zonei mentionate la art. 1 alin. 2 se interzice circulatia tuturor persoanelor in afara locuintei/gospodariei, cu urmatoarele exceptii: ..., pct. 6 si 7 ale art. 4 din Ordin stabilind ca:

'6. pentru verificarea motivului deplasarii in interes profesional, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu, adeverinta eliberata de angajator, cu precizarea programului de lucru, sau o declaratie pe propria raspundere, cu precizarea intervalului orar necesar desfasurarii activitatii;

7. pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil'.

In cauza de fata, instanta constata ca Ordinul D.S.U. nr. 6578 din data de 06.03.2021 prevede expres si limitativ motivele care justifica prezenta unei persoane fizice pe spatiul public. Astfel, agentii constatatori abilitati de lege au competenta de a verifica daca petentul a prezentat declaratia pe propria raspundere in care erau mentionate motivele prezentei sale in Piata Victoriei din Timisoara la data de 14.03.2021, asa cum sunt prevazute de dispozitiile art. art. 4 alin. 3 din Ordinul aratat mai sus.

Instanta constata ca petentul a prezentat o declaratie pe proprie raspundere, aspect retinut atat in cuprinsul procesului verbal de contraventie, cat si in raportul agentului constatator aflat la fila 18 dosar. Imprejurarea ca in cuprinsul declaratiei au fost bifate mai multe puncte nu are relevanta in cauza intrucat normele legale nu instituie obligativitatea precizarii unui singur motiv.

Totusi, instanta constata ca potrivit art. 4 alin. 6 si 7 din Ordin, agentul constatator are competenta de a verifica motivul deplasarii sub aspectul existentei sale, a bifarii pe declaratie si inscrierea lui printre motivele justificate mentionate expres. Insa, agentul constatator nu are competenta de a verifica realitatea celor consemnate in cuprinsul declaratiei pe proprie raspundere, neavand posibilitatea de a solicita dovezi suplimentare sub acest aspect.

De asemenea, se retine ca dispozitiile art. 66 lit. o din Legea nr. 55/2020 prevad ca natura contraventionala a acestei fapte are caracter subsidiar.

Pentru aceste considerente, constatand netemeinicia procesului-verbal de contraventie, instanta va admite plangerea contraventionala formulata de petentul Mioc Marius Remus in contradictoriu cu intimata Inspectoratul de Jandarmi Judetean Timis (UM 0520 Timisoara) si va anula procesul verbal de contraventie seria JO nr. 2167280/14.03.2021, cu consecinta exonerarii petentului de la plata amenzii contraventionale stabilite in sarcina sa in cuantum de 1000 lei.


Cititi cel mai important fragment din motivarea Tribunalului Timis:


Examinand apelul prin prisma motivelor invocate si in limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a apelat potrivit art. 477 din Codul de procedura civila, dar si din oficiu, pentru motive de ordine publica, conform art. 479 alin. 1 din acelasi Cod, instanta constata ca acesta este neintemeiat, pentru considerentele ce se vor evidentia in cele ce urmeaza.

Prin procesul-verbal de constatare a contraventiei seria JO nr. 2167280 incheiat la data de 14.03.2021, intimatul petent a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 1.000 lei pentru fapta prevazuta de art. 65 lit. o din Legea nr. 55/2020 raportat la art. 3 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021 si sanctionata de art. 66 lit. b din Legea nr. 55/2020.

In procesul-verbal de contraventie s-a retinut ca in data de 14.03.2021, in jurul orei 16:20, intimatul petent a fost depistat in timp ce se afla in Piata Victoriei din Timisoara, fiind in deplasare pe domeniul public si desi a prezentat o declaratie pe proprie raspundere, acesta nu isi justifica prezenta in acel loc. Totodata, acesta a stationat in Piata Victoriei pentru aproximativ 30 de minute desi i s-a pus in vedere faptul ca nu respecta prevederile legale.

Prima instanta a admis plangerea contraventionala si a anulat procesul-verbal de contraventie seria JO nr. 2167280 incheiat la data de 14.03.2021, apreciind ca intimatul petent nu se face vinovat de savarsirea contraventiei retinuta in sarcina sa intrucat a prezentat o declaratie pe proprie raspundere, iar imprejurarea ca in cuprinsul declaratiei au fost bifate mai multe puncte nu are relevanta in cauza intrucat normele legale nu instituie obligativitatea precizarii unui singur motiv. De asemenea a retinut ca potrivit art. 4 alin. 6 si 7 din Ordinul D.S.U. nr. 6578/06.03.2021, agentul constatator are competenta de a verifica motivul deplasarii sub aspectul existentei sale, a bifarii pe declaratie si inscrierea lui printre motivele justificate mentionate expres. Insa, agentul constatator nu are competenta de a verifica realitatea celor consemnate in cuprinsul declaratiei pe proprie raspundere, neavand posibilitatea de a solicita dovezi suplimentare sub acest aspect. A mai retinut ca dispozitiile art. 66 lit. o din Legea nr. 55/2020 prevad ca natura contraventionala a acestei fapte are caracter subsidiar.

Apelantul INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN TIMIS (U.M. 0520 Timisoara) a criticat solutia primei instante, invocand ca s-a bazat pe interpretarea incorecta a dispozitiilor legale si a probatoriului administrat.

Tribunalul constata, contrar celor sustinute de catre apelant, ca prima instanta a pronuntat o solutie temeinica si legala, urmand a respinge apelul formulat in cauza, insa va substitui motivarea primei instante cu urmatoarele considerente:

Prima instanta in mod corect a mentionat ca in sarcina petentului a fost retinuta contraventia prevazuta de art. 65 lit. o) din Legea nr. 55/2020, constand in „nerespectarea de catre persoanele fizice a interdictiei de iesire din cladirile, localitatile sau zonele geografice in care a fost instituita carantina potrivit art. 5 alin. (3) lit. c)”.

Incepand cu data de 08.03.2021, pentru o perioada de 14 zile, prin Ordinul D.S.U. nr. 6578 din 06.03.2021, s-a dispus instituirea masurii de carantina zonala pentru municipiul Timisoara, comuna Mosnita Noua, comuna Ghiroda, comuna Giroc si comuna Dumbravita, judetul Timis, masurile dispuse prin respectivul act normativ fiind mentinute prin Ordinul D.S.U. nr. 6699 din 21.03.2021, cu aplicabilitate incepand cu data de 22.03.2021 ora 0.00, pentru o perioada de 72 de ore, ulterior fiind emis un nou Ordin al D.S.U. (nr. 6743 din 24.03.2021), prelungindu-se, pentru inca 7 zile, masura carantinarii localitatilor mentionate, ordinele respective avand in vedere actele normative de nivel superior, precum si situatia epidemiologiea la nivelul celor cinci unitati administrativ teritoriale, in contextul riscului iminent pentru sanatatea publica cauzat de transmiterea si raspandirea intracomunitara extinsa a virusului Sars-Cov-2.

Desi era instituita carantina in Mun. Timisoara, petentul nu iesit din localitate. In ceea ce priveste iesirea din cladire, conform art. 5 alin. 3 lit. c) nu a existat o decizie de instituire a carantinei care sa aiba ca obiect cladirea in care locuia petentul.

Intrucat dispozitiile Legii nr. 55/2020 sunt restrictive de drepturi, ele trebuie interpretate in mod strict ca si exceptii. Astfel fapta de a iesi din cladirea unde domiciliaza nu poate fi interpretata prin analogie ca fiind fapta de a iesi dintr-o cladire carantina.

Fata de cele aratate mai sus, instanta de apel constata ca fapta retinuta in sarcina intimatului petent a fost incadrata gresit de catre agentul constatator.

Pe cale de consecinta, fata de motivele de fapt si de drept aratate mai sus, instanta de apel va respinge cererea de apel.


* Cititi aici intreaga sentinta a Judecatoriei Timisoara

* Cititi aici decizia integrala a Tribunalului Timis

Comentarii

# VELA GHEORGHE date 19 September 2022 15:18 +55

Felicitări, D-le Marius Mioc pentru reușita dvs.!

# maxtor date 19 September 2022 18:37 +36

1.in alta contestatie dl. Mioc a suferit la judecatorie, in prima instanta: " petentul nu intelege gravitatea faptelor sale " - judecatoarea aia ii punea in carca si catziva saci negri cu cadavre....2." Apelantul INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN TIMIS (U.M. 0520 Timisoara) " pare a fi o agentie imobiliara, e de cercetat.

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 29.11.2023 – Chereches a picat la domnisoara Aida

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva