28 septembrie 2021

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

UN INCOMPETENT LA CCR – Asociatia Magistratilor din Romania cere Curtii de Apel Bucuresti sa anuleze in contencios-administrativ decretul prezidential prin care Traian Basescu l-a numit pe valetul sau Daniel Morar in functia de judecator al Curtii Constitutionale. AMR demonstreaza ca Daniel Morar nu indeplineste conditia legala de „inalta competenta profesionala”, intrucat este autorul facaturilor judiciare din dosarele Liviu Ciupe, Viorel Burzo si Corneliu Birsan (Actiunea)

Scris de: Adina A. STANCU - Razvan SAVALIUC | pdf | print

25 noiembrie 2013 16:30
Vizualizari: 13979

 Actiune fara precedent in Justitie, care demonstreaza ca magistratii din aceasta tara stiu sa apere interesele generale ale societatii in fata unor politicieni care incearca prin orice mijloace sa controleze Justitia, plantandu-si oameni servili in posturi cheie. Asociatia Magistratilor din Romania a depus la Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a de contencios-administrativ o cerere de chemare in judecata a Presedintelui Romaniei, Traian Basescu si Administratia Prezidentiala prin care a cerut anularea Decretului nr. 326/2013 prin care Daniel Marius Morar (foto) fost sef al DNA si fost consilier al presedintei CSM Oana Haineala, a fost numit in functia de judecator la Curtea Constitutionala pentru un mandat de 9 ani. AMR demonstreaza ca decretul prezidential este nul de drept, intrucat numirea lui Daniel Morar la CCR a incalcat Art. 143 din Constitutie si art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind functionarea Curtii Constitutionale, care stabilesc trei conditii de legalitate pentru numirea unei persoane in functia de judecator al Curtii Constitutionale: pregatirea juridica superioara; inalta competenta profesionala; o vechime de cel putin 18 ani in activitatea juridica ori in invatamantul juridic superior. AMR acuza faptul ca fostul procuror Daniel Morar nu indeplineste conditia de „inalta competenta profesionala”, deoarece acesta este autorul a trei grave facaturi judiciare:

1 - arestarea si trimiterea nejustificata in judecata a lui Liviu Ciupe - „eroare judiciara” pentru care statul roman a fost obligat in final sa plateasca daune de 1,308 miliarde lei vechi fostului senator Liviu Ciupe (fiu de judecator de Curte Suprema), fost director al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Cluj si fost vicepresedinte al PNTCD;

2 - arestarea si interceptarea ambientala a fostului judecator Viorel Burzo, fapte pentru care Romania a fost condamnata de CEDO de la Strasbourg in august 2005;

3 - negarea imunitatii si transmiterea de informatii false catre CEDO de la Strasbourg in cazul Corneliu Birsan. In acest caz DNA a efectuat in octombrie 2012 o perchezitie abuziva la domiciliul judecatoarei ICCJ Gabriela Birsan si a sotului acesteia Corneliu Birsan, judecator roman la CEDO. Judecatorii europeni au sanctionat Romania in noiembrie 2012, retinand ca DNA condus de Daniel Morar a incalcat imunitatea judecatorului CEDO;

In legatura cu aceste facaturi judiciare, AMR a concluzionat: Aceste esecuri profesionale si abuzuri grave ale domnului Daniel Marius Morar dovedesc grava necunoastere a normelor juridice internationale conventionale direct aplicabile in dreptul intern roman si a Constitutiei Romaniei, prin urmare domnia sa nu indeplineste conditia de legalitate a numirii sale ca judecator la Curtea Constitutionala, constand in inalta competenta profesionala. In concluzie, actul administrativ atacat este fundamental nelegal, violand conditia constitutionala si legala de numire in functia de judecator al Curtii Constitutionale a unei persoane cu o inalta competenta profesionala”.

Dosarul a fost inregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti la 19.11.2013 sub nr. 7652/2/2013, neprimind inca termen de judecata.

Amintim ca Daniel Morar a fost numit judecator la CCR de Traian Basescu, dupa ce acesta nu l-a mai putut propune in nicio functie cheie la PICCJ – DNA, Morar fiind cel care a inventat imunitatea prezidentiala si a tras pe linie moarta Dosarul Flota in care era inculpat Traian Basescu. Cititi in continuare cererea de chemare in judecata:

DOAMNA PRESEDINTA CU DELEGATIE

Subscrisa, ASOCIATIA MAGISTRATILOR DIN ROMANIA (AMR), persoana juridica de drept privat - asociatie, de utilitate publica, organizatie neguvernamentala, apolitica, nationala si profesionala a judecatorilor si procurorilor, cu sediul in bd. Regina Elisabeta, nr. 53, sector 5, Bucuresti, tel./fax. 021.4076286, email [email protected] cod de inregistrare fiscala 11760036, cont bancar RON IBAN RO37RNCB0090000508620001, deschis la banca BCR Sucursala Lipscani, reprezentata legal de judecator conf.univ.dr. Dan Spanu, avand functia de presedinte, in calitate de reclamanta,

CHMEMAM IN JUDECATA

pe paratii

1. PRESEDINTELE ROMANIEI, autoritate publica unipersonala cu statut constitutional, cu sediul in Palatul Cotroceni, bd. Geniului, nr. 1-3, sector 6, Bucuresti, cod postal 060116, tel. 021.410.05.81., fax, email, cod de identificare fiscala si cont bancar necunoscute de reclamanta si

2. ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA, institutie publica cu personalitate juridica reprezentand serviciile publice aflate la dispozitia Presedintelui Romaniei pentru indeplinirea atributiilor sale, cu sediul in Palatul Cotroceni, bd. Geniului, nr. 1-3, sector 6, Bucuresti, cod postal 060116, tel. 021.410.05.81. interior 363, fax 021.410.38.58., email [email protected], cod de identificare fiscala si cont bancar necunoscute de reclamanta,

Pentru ca, prin hotararea pe care o veti pronunta:

1. Sa anulati in tot Decretul Presedintelui Romaniei nr. 326 din 25.03.2013 privind numirea unui judecator la Curtea Constitutionala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 159 din 25.03.2013;

2. Sa obligati solidar paratii CSM la plata cheltuielilor de judecata.

Motivele actiunii:

In fapt:

Prin Decretul nr. 326/2013, domnul Daniel Marius Morar a fost numit in functia de judecator la Curtea Constitutionala. Impotriva acestui act administrativ reclamanta AMR a formulat plangerea administrativa prealabila nr. 115/23.04.2013, in temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, inregistrata la parata Administratia Prezidentiala sub nr. 4394/23.04.2013, prin care s-a solicitat revocarea in tot a acestuia.

Prin adresa nr. DRA2/9213/21.05.2013, parata Administratia Prezidentiala a comunicat reclamantei AMR refuzul revocarii actului administrativ.

In drept:

Cu privire la admisibilitatea actiunii:

Prezenta actiune in contencios administrativ indeplineste toate conditiile legale, prevazute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ si de Codul de procedura civila: se ataca un act administrativ; emitentul este o autoritate publica; actul atacat este ilegal si vatamator; reclamanta justifica un interes legitim, decurgand din statutul sau de asociatie profesionala de utilitate publica; a fost parcursa procedura administrativa prealabila; este respectat termenul de introducere a actiunii; nu exista o alta cale judiciara pentru anularea actului; nu exista nici un fine de neprimire in contencios administrativ.

Cu privire la natura de act administrativ a actului atacat, aratam ca acesta este un act administrativ individual, fiind emis de o autoritate publica, in regim de putere publica, dand nastere unui raport juridic de numire intr-o functie publica. Actul de numire intr-o functie publica este un act administrativ individual tipic.

Ca act administrativ individual, un decret al Presedintelui Romaniei de numire intr-o functie publica este, indiscutabil, cenzurabil pe calea contenciosului administrativ. Validitatea (constitutionalitatea) legilor si hotararilor Parlamentului se verifica pe calea contenciosului constitutional, validitatea (constitutionalitatea) ordonantelor Guvernului pe aceeasi cale, iar validitatea (legalitatea) hotararilor Guvernului pe calea contenciosului administrativ. Prin urmare, toate actele juridice ale Parlamentului si Guvernului sunt susceptibile de control jurisdictional (constitutional ori judiciar), pentru verificarea validitatii lor, din perspectiva respectarii normelor juridice cu forta superioara. Actele (decretele) Presedintelui Romaniei nu pot fi exceptate unui control de validitate si, in caz de neconformitate, pot fi invalidate (anulate), deoarece Romania este stat de drept, bazat pe separatia si controlul reciproc al puterilor, in care respectarea Constitutiei si a legii este obligatorie, iar nimeni nu este mai presus de lege (art. 1 alin. 3, 4 si 5 si art. 16 alin. 2 din Constitutie).

Cu privire la fondul cauzei:

Actul administrativ atacat este contrar art. 143 din Constitutie si art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, care stabilesc trei conditii de legalitate pentru numirea unei persoane in functia de judecator al Curtii Constitutionale: pregatirea juridica superioara; inalta competenta profesionala; o vechime de cel putin 18 ani in activitatea juridica ori in invatamantul juridic superior.

Aceste trei conditii sunt conditii de legalitate, iar nu de oportunitate, care sa fie lasate la puterea de apreciere a organului care decide numirea. Astfel, spre exemplu, numirea ca judecator al Curtii Constitutionale a unei persoane care nu are studii juridice superioare ori nu are o activitate juridica sau in invatamantul juridic superior de cel putin 18 ani este nula. Ca un alt exemplu, ar fi nula numirea ca judecator al Curtii Constitutionale a unei persoane care nu are cetatenia romana, care este minor sau care nu are exercitiul drepturilor civile. Numai daca o persoana indeplineste conditiile de legalitate pentru numire, atunci este vorba de puterea de apreciere in vederea numirii in functie. Nerespectarea conditiilor de legalitate se sanctioneaza cu nulitatea, iar in cazul refuzului autoritatii emitente de revocare in tot a actului administrativ competenta de anulare apartine instantei de contencios administrativ.

In concret, domnul Daniel Marius Morar nu indeplineste conditia de legalitate a inaltei competente profesionale. Sunt astfel de notorietate publica trei cazuri in care domnia sa, ca procuror, a incalcat grav normele juridice internationale conventionale (care sunt direct aplicabile in ordinea juridica nationala) si, prin aceasta, dispozitiile constitutionale referitoare la raporturile dintre dreptul national si dreptul international. Avem in vedere cauza Liviu CIUPE (arestat si trimis in judecata nelegal, fiind ulterior achitat si obtinand despagubiri de la instantele nationale), cauza Viorel BURZO (arestat si interceptat ambiental ilegal, aspecte constatate printr-o hotarare a Curtii Europene a Drepturilor Omului) si cauza Corneliu BIRSAN (caruia i-a fost negata imunitatea si fata de care s-au trimis informatii false in actele adresate Curtii Europene a Drepturilor Omului si semnate de domnul Daniel Marius Morar, aspecte constatate in decizia Curtii Europene a Drepturilor Omului si in scrisoarea transmisa sefului Misiunii permanente a Romaniei pe langa Consiliul Europei).

Aceste esecuri profesionale si abuzuri grave ale domnului Daniel Marius Morar dovedesc grava necunoastere a normelor juridice internationale conventionale direct aplicabile in dreptul intern roman si a Constitutiei Romaniei, prin urmare domnia sa nu indeplineste conditia de legalitate a numirii sale ca judecator la Curtea Constitutionala, constand in inalta competenta profesionala.

In concluzie, actul administrativ atacat este fundamental nelegal, violand conditia constitutionala si legala de numire in functia de judecator al Curtii Constitutionale a unei persoane cu o inalta competenta profesionala.

Mijloace de proba:

Reclamanta AMR solicita administrarea probelor cu inscrisuri, expertiza si martori.

Sub aspectul probei cu inscrisuri, reclamanta AMR depune alaturat, in trei exemplare, fotocopii certificate pentru conformitate cu originalul dupa urmatoarele inscrisuri:

- Decretul Presedintelui Romaniei nr. 326 din 25.03.2013 privind numirea unui judecator la Curtea Constitutionala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 159 din 25.03.2013;

- plangerea administrativa prealabila a reclamantei AMR nr. 115/23.04.2013, inregistrata la parata Administratia Prezidentiala sub nr. 4394/23.04.2013;

- adresa nr. DRA2/9213/21.05.2013 a paratei Administratia Prezidentiala de raspuns la plangerea prealabila;

- Decizia din 29.11.2011 a Adunarii Plenare a Curtii Europene a Drepturilor Omului (in traducere autorizata).

Constituie de asemenea inscris mijloc de proba, in conditiile art. 252 alin. (1) C.proc.civ. raportat la art. 20 din Constitutie si la jurisprudenta constanta si de principiu a Curtii Constitutionale si a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului din 30.06.2009, cauza Viorel Burzo c. Romania, cererile nr. 75109/01 si 12639/02, accesibila pe site-ul internet oficial www.echr.coe.int, inclusiv in traducere in limba romana.

In temeiul art. 13 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ si al art. 293 alin. (1) C.proc.civ., reclamanta AMR solicita instantei sa ceara paratilor sa depuna la dosarul cauzei intreaga documentatie care a stat la baza emiterii actului administrativ atacat.

In temeiul art. 298 C.proc.civ., reclamanta AMR solicita instantei sa dispuna ca autoritatile care se afla in posesia unor inscrisuri sa le depuna la dosar in copie certificata, astfel:

- mandatele de arestare preventiva semnate de domnul procuror Daniel Marius Morar, rechizitoriul si hotararile judecatoresti penale pe fond in toate etapele procesuale in cauza penala privindu-l pe domnul Liviu Ciupe (Dosar nr. 7903/1999 al Tribunalului Cluj - Sectia penala si Dosar nr. 68/2001 al Tribunalului Bihor - Sectia penala), pe care va solicitam sa le cereti de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj Napoca, Tribunalul Cluj, Tribunalul Bihor, Curtea de Apel Oradea si Inalta Curte de Casatie si Justitie;

- hotararile judecatoresti civile pe fond in toate etapele procesuale in cauza civila privind despagubirile obtinute de domnul Liviu Ciupe pentru luarea pe nedrept a masurilor preventive (Dosarul nr. 5057/2002 al Tribunalului Bistrita-Nasaud - Sectia civila, in care a fost pronuntata s.c. nr. 25/02.02.2004; Dosarul nr.6883/2004 al Curtii de apel Cluj - Sectia civila in care a fost pronuntata dec. civ. nr.1713/A/ 28.06.2004; Dosarul nr.15815/2005 al Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala in care a fost pronuntata dec. civ. nr.10355/09.12.2005), pe care va solicitam sa le cereti la Tribunalul Bistrita-Nasaud, Curtea de Apel Cluj si Inalta Curte de Casatie si Justitie;

- ordonantele si mandatele de arestare preventiva si de interceptari ambientale si telefonice semnate de domnul procuror Daniel Marius Morar, rechizitoriul si hotararile judecatoresti penale pe fond in toate etapele procesuale in cauza penala privindu-l pe domnul Viorel Burzo (Dosarul nr. 611/2001 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia penala si Dosarul nr. 119/2001 al Curtii Supreme de Justitie - Completul de 9 judecatori), pe care va solicitam sa le cereti de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si la Inalta Curte de Casatie si Justitie;

- scrisorile Curtii Europene a Drepturilor Omului catre Misiunea Permanenta a Romaniei pe langa Consiliul Europei din 14.10.2011, 21.10.2011 si 25.11.2011, scrisorile semnate de procurorul sef DNA Daniel Marius Morar catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului nr. 1580/C/2011 din 19.10.2011, 16.11.2011 (versiunile in limba romana si in limba engleza) si 23.11.2011 si scrisoarea Ministerului Afacerilor Externe nr. H2/4013/15.11.2011 catre DNA, toate privind chestiunea imunitatii judecatorului CEDO, domnul Corneliu Birsan, pe care va solicitam sa le cereti de la Directia Nationala Anticoruptie si de la Ministerul Afacerilor Externe.

Demersurile facute direct de reclamanta AMR pentru obtinerea acestor inscrisuri nu au fost incununate de succes, depunand in acest sens fotocopii certificate pentru conformitate cu originalul, in 3 exemplare, dupa urmatoarele inscrisuri: adresa nr. 14/BIRP/3900/17/A/2013/23.08.2013 a Tribunalului Bihor; adresa din 23.09.2013 a Tribunalului Cluj; adresa nr. 24303/23.09.2013 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie; adresa nr. 46/L/30.09.2013 a inaltei Curti de Casatie si Justitie

Sub aspectul probei cu expertiza, in temeiul art. 330 alin. (3) C.proc.civ., solicitam efectuarea unei expertize lingvistice romana-engleza, de Facultatea de Limbi Straine a Universitatii din Bucuresti, pe versiunile romana si engleza ale scrisorii semnate de procurorul sef al DNA Daniel Marius Morar catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului din 16.11.2011, pentru compararea parag. 1 de sus pag. 4 a versiunii in limba romana cu parag. ultim de jos pag. 3 a versiunii in limba engleza, pentru a se stabili natura si gravitatea "erorii" de traducere.

Sub aspectul probei cu martori, solicitam audierea ca martor a numitului Daniel Marius Morar, pentru care indicam, in vederea citarii, locul sau de munca: Curtea Constitutionala, Palatul parlamentului, intrarea B1, Calea 13 Septembrie, nr. 2, sector 5, Bucuresti, cod postal 050725.

Aspecte de procedura:

Procedura prealabila a plangerii administrative a fost parcursa cu respectarea art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ si a art. 193 C.proc.civ.

Achitat taxa judiciara de timbru in cuantumul prevazut de lege.

In caz de neprezentare reclamanta AMR solicita judecarea cauzei in lipsa, in temeiul art. 411 alin. (1) pct. 2 teza finala C.proc.civ.

Prezenta cerere de chemare in judecata este redactata de av. Corneliu-Liviu POPESCU, avocat in Barourile Bucuresti si Paris, si este depusa, in trei exemplare, din care unul pentru instanta si doua pentru comunicare paratilor, impreuna cu inscrisurile mijloace de proba in fotocopie certificata in doua exemplare si cu dovada in original al achitarii taxei judiciare de timbru, la Curtea de apel Bucuresti - Sectia a VIII-a Contencios administrativ si fiscal, astazi, 19.11.2013”. - Presedintele Asociatiei Magistratilor din Romania, judecator, conf. univ. dr. Dan Spanu

* Cititi aici cererea de chemare in judecata formulata de AMR, in forma originala

* Cititi aici plangerea administrativa prealabila formulata de AMR la Administratia Prezidentiala

 

Comentarii

# unul din lumea cea mare date 25 noiembrie 2013 16:47 +37

sa fiu in locul ONORABILEI PIVNICERU nici nu as sta linga rahatul ala urit mirositor la,,moara,,cauia s/a macinat doar rahat de cotroceni.wowwwwww si amr/ul pina acum ce a facut?sau amr/ul este vre/un club select de retardati care judeca cu intirziere(delay ca in franceza/i retard)ce ati facut bai retardatilor pina acum?cit dracului v/a trebuit sa va ginditi?daca si eu as reactiona asa de intirziat citi morti as face!!!!!!numai voi nu aveti rapiditate in luare de decizi si tot in vieti de oameni nenorociti se traduce!!!!!!!!!!!!!!!

# dosar nepenal date 25 noiembrie 2013 17:22 -22

Anularea in temeiul Legii nr. 554/2004 a Decretului nr. 326/2013 prin care Daniel Marius Morar a fost promovat este o glumă.  Dovada procedurii prealabile conform art. 7 din Legea nr. 554/2004 este ????? (terțul vătămat prin comunicarea actului altuia)       Termenul prev. de art. 11 din Legea nr. 554/2004 a fost respectat ?????    

# avocat traditional date 25 noiembrie 2013 18:20 +3

Lasati-l domnilor la CCR.Daca este dat afara,Luluta il va primi la DNA,Basescu il va pune vreun sef de sectie si iarasi abuzuri peste abuzuri,incompetente peste incompetente.Macar la CCR nu face nimic de capul lui.Il mai trage Mona de maneca.

# avo-carnat traditional date 25 noiembrie 2013 20:51 -22

Bai labatrista, de unde stii tu ca i se spune \"Luluta\"? Nu cumva esti lingaul care se atarna de toate comment-urile de pe forum? Ba da, chiar ala esti. Lingaul.

# finutascoalaP date 25 noiembrie 2013 21:13 +12

am si eu o mare rugaminte ptr luluta matale ! sa.i lase pe dulai s.o prinda pe finutaluilenuta ! ce ziceti internautilor ? vad ca jud mcs lucreaza ..ia greu..ptr afaceristul el radulica SSS! tataie se pensioneaza, sta prost cu tensiunea !! coana vopsita inca face jocurile la curte , momentan , se aude ca are multi cocosei in conturile unor interpusi din america ! asa sa fie ? deci matalica impreuna cu tapu poate faceti ceva cu finuta ! ca oricum se ajunge la nasa si la nasu ! 

# mocofan traditional date 25 noiembrie 2013 23:04 +4

De la ce vine P? :o Nu va ambalati. Vine si vremea ei...a asa zisei procoroare tulburator de tuta. :-x

# mircea date 25 noiembrie 2013 22:19 -24

Asa e , locul lui Mona nu e in CCR, e in masina lui Nastase. 

# Badia date 26 noiembrie 2013 10:39 +11

Mai Mirciulica esti tot mai penibil. Acu iti casuna pe singurul judecator profesionist din CCR? Ce daca s0a urcat in acea masina? A judecat ea vreun dosar a lui Nastase? Nu de \"facaturile\" de dosare s0a ocupat Morar personal cu locotenetii lui (adica mafia din procuratura), iar de judecat a judecat madam Stanciu, fost procuror comunist, ajuns presedinte al ICCJ. Femeia habar nu avea cand a urcat in masina a cui era. A fost o provocare ordinara pusa la cale de servicii. Da tu? Portar la Cotroceni sau te-a pus tante Emolica de serviciu? Faci si ore suplimentare?

# mircea date 26 noiembrie 2013 11:51 -3

no comment 

# Salvamar date 26 noiembrie 2013 14:41 0

Merci...Nici nu era de comentat. Tante Emilica ar trebui sa gaseasca niste comentatori mai bine pregatiti si nu atat de vizibila provenienta lor. Poate chiar ar trebui sa renunte la asta....ca mai sunt NUMAI 54 de saptamani si poate se reuseste curatirea serviciilor de lichele si punerea serviciilor NUMAI in slujba tarii si a dreptatii.

# mircea date 26 noiembrie 2013 16:15 -4

\"No comment\" pentru ca mi-am dat seama ca imi pierdeam timpul sa contracarez roaba de sloganuri si convingeri personale ale Badiei.  Cat despre AMR-ul vostru penibil si inutil, ce ar mai fi de zis, in afara de faptul ca e ceea ce se cheama \" imbatare cu apa rece \". E ca si cum as numara orele pana iese maine soarele. Nu i-a iesit lui Felix schema cu suspendarea si acum a lansat petarda asta cu AMR.  Nu mai poate Basesc ca stau unii cu ochii injectati proptiti in calendar ( si eventual abac ). 

# BERCEA MONDIAL: ,, e manevra lu frații miei.............,, date 25 noiembrie 2013 17:17 +26

,,Înalta competenta profesionala,, ?????? art. 143 Constituție. Părerea mea este că el nu a fost numit de ,,PREȘEDINTELE ROMÂNIEI,, cum spune art. 142(3), acesta fiind suspendat, atunci DECRETUL DE NUMIRE ESTE LOVIT DE NULITATE ?????    El a fost promovat pentru ,,ÎNALTĂ SLUGĂRNICIE ȘI VASALITATE FAȚĂ DE PIRATUL DE LA COTROCENI,,.   El reprezintă ,,TENTACULUL,, CARACATIȚEI DE LA GRĂDINA BOTANICĂ.     Concluzia: ,,lulutza,, conduce România.

# PRO BERCEA MONDIAL date 25 noiembrie 2013 17:26 +24

,ÎNALTĂ SLUGĂRNICIE ȘI VASALITATE FAȚĂ DE PIRATUL DE LA COTROCENI,, este asimilată ,Înaltei competente profesionale,,

# pentru BERCEA date 25 noiembrie 2013 17:32 +12

Cererea a fost  depusă in termen cu îndeplinirea procedurii prealabile. Mai erau 3 zile pentru a aprecia ca tardivă cererea.    Stie ,,PUP=ALINA,, ce relații are la CAB și cum va fi soluționată cererea    

# Marinela date 25 noiembrie 2013 17:24 +26

As vrea sa vad judecatorii curajosi de a anula decretul Baselului Traian... Dar sper din tot sufletul sa nu-l mai vad pe omul care ne-a mai pus in carca si alte datorii, prin incompetenta Morarului...

# Apel catre lichele.... date 25 noiembrie 2013 17:28 +9

Peste 4000 de avocati solicitam AMR sa dea dovada de cultura juridica, de lipsa de servilism si sa intervina pentru a transa problema avocaturii din Romania, a celor doua structuri. CSM mai mult a incurcat ( ca de regula ) mai multa confuzie a facut cu circularele prin care nu spune nimic nou. Solicitam AMR un punct de vedere concis din care sa se inteleaga expres pozitia intitutiei fat de acest aspect. 

# AVOCAT TRADITIONAL date 25 noiembrie 2013 18:14 +3

mai acesta care postezi in numele a 4000 de asa zis avocati,vezi ca AMR nu este o institutie,asa ca nu are ce sa zica.O  opinie ar putea scoate pe taraba dar nu are valoare juridica.Singura autoritate in domeniu este Parlamentul.

# tot eu cu un PS date 25 noiembrie 2013 18:17 +2

Chiar daca ai avut un ton adecvat,tot derbedeu ramaii.De ce? pentru ca te adresezi AMR,deci unor magistratyi,cu,,apel catre lichele,,.Sau ai vrut sa ne areti ca ai mai citit ceva la viata ta?Sau ai vrut sa te dai intelectual?

# avo-prostanac traditional date 25 noiembrie 2013 20:53 +3

Ba da, prostul satului, AMR este chiar o institutie, dar tu, de dobitoc ce esti, cum sa stii ce conotatii are termenul \"institutie\"? Manaci rahat din lipsa de ocupatie.

# avocat traditional date 26 noiembrie 2013 08:22 +1

Mai fecior al lui Pigus,iarasi de semnezi asa cum esti,mai putin chestia aia cu ,,traditional,,O sa te mancam cat de curand.

# pe bune ? date 26 noiembrie 2013 10:34 -1

incepand de la c.u.r., ha,ha...

# avi-avi date 26 noiembrie 2013 16:53 +1

Tot derbedeu si mitocan ai ramas mai legea 3/48.Ti s-a mai prezis niste chestiuni si s-au adeverit.O sa te manance trqaditionalii  dar nu cum zici tu.Vai de c... tau,jeg ordinar.

# aviatoare date 26 noiembrie 2013 17:09 -1

avi analfabetule, iar ne convingi ca esti retardat ? ,,Ti s-a prezis niste chestiuni,, ,, trqaditionalii,, 

# aci-avi date 26 noiembrie 2013 18:51 -1

De ce nu ma faci analfabet ca pe av.trad.?Mai ()vorba alauia) feciorul lui Ăigus,decat prostalau batran si cu parul vopsit,fara drept de a practiva avocatura.mai bine tanar,retardat dar cu clientela serioasa si cu bani munciti,nu ca in cazul tau cu donatii si alte miscari italienesti.Si ca sa dormi mai bine la noapte,lșuipsa acordului sesizat de cel de langa tine,este urmarea unei greseli de scris.daca ma crezi e bine,daca nu ma crezi e si mai bine.Iti faci seara frumoasa.Cu o singura conditie:sa iti iei pastilele prescrise de psihiatru.

# avi-avi date 26 noiembrie 2013 19:45 -1

avocat traditional, iti uram multa...ue. 

# sluga morar un infractor la curte-lingau date 25 noiembrie 2013 17:44 +18

:P morar spalatorul 8) dosarul flota a mosierului hapsanul de pamant,case,vile,conturii in paradisul unde se spala $$$$$ furati de tortionarul chelios cu ajutorul dna-kövedy,ccr-morar,labaroiu,zegrean,motoc lungana dusa cu pluta rau cu astia conduce el afacerile,securistii,ani-nany,inalta curte zis plutonul de executie a lui carpacul fasole frecata care ne da gaze la ora 18 cucu :lol: cu indicatii pretioase vorbeste cu macacu,mamaria,matiganca cu telefonul furat deschis si la inregistrat :lol: sati fie rusine patricuuu cu copilul lovit sa jurat stranb banditul pedeapsa pe chelia lui dupa ce cade dela masa verde cu udrea si clica lui pdl,piticul boc,videanu,blaga,berceanu ,papici,haineala securista ,macovei betiva,dorim sal verifice berbeceanu cel drept ,arestat de mafia lor de infractorii vizati si anregistratii :D

# gabriel date 25 noiembrie 2013 18:22 +10

L-au trimis pe morar sa-i tina de urat juristului muscat de oaie.Alt prea competent pus sa voteze dupa dictare... :lol:

# decretu date 25 noiembrie 2013 19:50 -13

Cum sa anulatzi decretu\'? Daca anulatzi decretu de promulgare a legii ce se intampla? Facetzi si voi ceva mai serios, nu copilarii d\'astea. :-*

# Rocambole date 25 noiembrie 2013 20:31 +17

Deci Basescu poate sa dispuna orice ilegalitate prin decret, ca nu se poate anula? Bai, de cand e prezidentul izvor de lege? 

# mircea date 25 noiembrie 2013 22:16 -5

De cand zice legea ca numeste judecatori la CCR. 

# ciocu mic date 27 noiembrie 2013 01:45 0

Legea nu zice ca numeste ci Legea zice ca numeste in conditiile legii . Fara conditiile legii - Legea nu mai zice ca numeste pe nimeni la CCR Minim una din Conditiile legii nu e respectata .

# TITULESCU date 25 noiembrie 2013 20:42 +5

Mona Pivniceru e mai desteapta decat Daniel Morar?

# ghita ciobanu date 25 noiembrie 2013 20:56 +7

Da. Sluga aia de morales NU are ce cauta in CCR. Sa-l pupe pe bashescu si in cur, adanc, pentru cadou.

# pol date 26 noiembrie 2013 09:46 +4

Pai nu l-a pupat destul? In ce alta tara ar fi ocupat Morar, Kovesi , Haineala, Ghica si alti incompetenit, posture atat de importante, avand in vedere incultura si incompetentele lor?! Doar in Romania si Somalia se poate asa ceva! Si imi e teama ca ma insel in cepriveste Somalia!

# ADEVARUL date 25 noiembrie 2013 21:05 +5

FAPTUL CA LUJU SE PREOCUPA AZI,CU OCAZIA VIZITEI EXPERTILOR MCV IN ROMANIA,TOT DE SIMPTOME SI NU DE CAUZA LOR,CARE ESTE UNA COMUNA,BINECUNOSCUTA DE CATRE TOATA LUMEA,DAR TRECUTA CU TACEREA DINTR-UN SOI  DE RESEMNARE COLECTIVA,SE POTRIVESTE CU VREMEA,ESTE MAI FRIG,SUNTEM MAI SARACI,NOI ASTIA MULTI SI PROSTI,IAR MAGISTRATII,CU AJUTORUL INTIMIDARILOR,ISI CONTINUA FARADELEGILE,INTR-O LUME  PREOCUPATA DIN CE IN CE MAI PUTIN DE VALORILE SI DREPTURILE OMULUI.DESPRE TRAGEDIA JUSTITIEI ROMANE AU SA COMENTEZE CEVA DOBITOCII CARE REDACTEAZA ANUL ASTA MCV-UL,SAU AU VENIT DOAR SA-SI INCASEZE MITA,CA DE OBICEI.CACATUL DE MORAR,BASESCU SI COMPANIA REPREZINTA SIMPTOMUL UNEI JUSTITII COMPROMISE,SUBSTITUITE,FURATE,SI ACUM CU AJUTORUL MCV-ULUI SI MINTITE.ASTA ESTE JUSTITIE SAU MAFIE,ASTA-I INTREBAREA. :o

# ADEVARUL date 25 noiembrie 2013 21:34 +6

TOTUSI DE CATA DIPLOMATIE A DAT DOVADA MARELE PROCUROR PE ATUNCI DANIEL  MORAR,CAT TUPEU JEGOS SA AIBA ACEST INDIVID SA ABUZEZE UN JUDECATOR CEDO,SI CULMEA CULMILOR ACUM ESTE AVANSAT LA RANGUL DE MARE JUDECATOR CONSTITUTIONAL,UN PROCUROR DE DOI BANI,CU O SOTIE AVOCAT DE DOI BANI,PARTE A MAFIEI LOCALE DIN CLUJ,DAR PE JUDECATORI NU ASTA II INTERESEAZA,CI FAPTU CA MORAR ESTE DE FORMATIE PROCUROR,SA NE INTELEGEM,ASTA ESTE PENIBILA SI CAUSTICA NOASTRA LUME A JUSTITIEI,DE FAPT CU O ATMOSFERA TOXICA PENTRU OM,DE NETRAIT IN EA,MAI RAU CA IN LAGARELE DE EXTERMINARE HITLERISTE,PROCESE INTERMINABILE A CAROR DEZNODAMANT ESTE TRANSAT CU AJUTORUL BANILOR,UNDE IN EUROPA DE AZI SE MAI INTAMPLA ASTA,INAFARA DE BULGARIA?SI ACESTI MCV-ISTI,DE CE NU SPUN ADEVARUL,OARE NU AR TREBUI SA CREIONATI INTR-UN ARTICOL DATELE PROBLEMEI-DESI LUJU ARE PROCES CU CSM-UL SAU POATE TOCMAI DE ACEEA? :sigh:

# Dan date 26 noiembrie 2013 09:35 -2

Dar ce ma, daca e judecator la CEDO e Dumnezeu???

# mircea date 25 noiembrie 2013 22:21 -12

Nici ca mi-as inchipui om mai potrivit pentru CCR decat fostul sef al celei mai bune perioade a DNA din scurta-i istorie. Porcaria asta , e de inteles, e ziarul lui Felix... plm . 

# muza date 25 noiembrie 2013 22:40 -10

ma ..da ..ofticata mai e madam Pivniceru! nu are loc de Morar ...apeleaza la shulfanisme comuniste...de ..e..specialista...p.s. vezi baza legala a suspendarii lui base...de anul trecut

# Tudor Raneti date 26 noiembrie 2013 07:10 +13

Doar unul? Toti cei care au invalidat referendumul din 2012 de demitere a presedintelui prin care ne-au furat votul sunt psihopati incompetenti, fiindca am dovada flagranta ca au fraudat alegerile, comunicatul de la INS la Liviu Dragnea, din care reiese clar ca cvorumul a fost depasit, cvorum care apropo a fost introdus in cea mai mare graba si pe ultima suta de metri la al 12-lea ceas, ca sa-l salveze pe Traian Basescu

# paul date 26 noiembrie 2013 07:49 +10

AMR-FELICITĂRI! Încă mai avem speranţe. Încă mai avem magistrţi cu onoare şi profesionalism. Debarcarea acestui neam*prost de Morar va fi dificilă dar nu imposiboilă. Din păcate va trebui făcut un uriaş efort pentru reabilitarea imaginii magistratului român acum după prestaţia slugilor matrafoxatului.

# Dan date 26 noiembrie 2013 09:13 0

de cand aresteaza DNA oamenii? Parca tot judecatorii aveau acest atribut...

# gicu date 26 noiembrie 2013 09:46 +1

cei de la CAB-sectia a-VIII-a contencios administrativ si fiscal sunt niste incompetenti si niste lingai slugarnici!Pe ce punem pariu ca actiunea va fi respinsa ,culmea chiar pe vicii de procedura ,ca sa nu se mai ajunga la judecarea fondului?

# Mona Pivniceru.... date 26 noiembrie 2013 10:27 -4

Poate să îmi spună cineva ce a realizat această doamnă cât a fost ministru la justiţie? Eu ştiu doar atât: a avut grijă să se înfiinţeze Comisia pentru cercetarea magistraţilor de către Ministru! De parcă nu aveam destui \"cercetători\"...Asta a făcut! Mai ştie cineva altceva? La CCR...o fi bună, nu zic. Dar pentru sistemul adevărat de justiţie?.....

# Salvamar date 26 noiembrie 2013 10:48 +2

Mai asta, daca doamna Pivniceru nu a stat pe televiziuni sa se laude cu ce face la minister asta nu inseamna ca nu a facut nimic. In primul rand s-a implicat activ pentru a aduce pe un fagas bun introducerea noilor coduri, inclusiv obtinerea de finantare in acest scop. Daca tu esti habarnist in ce face un ministru al justitiei este problema ta. A facut mai mult decat a facut Predoiu si poate cel mai mare bine este ca nu a facut \"reforme\" model Macovei si Predoiu care au facut mult rau sistemului.

# gabriel date 26 noiembrie 2013 13:07 +4

Dna Pivniceru a fost singura care I-a inchis gura marinarului fara sa se coboare la nivelul lui de mitocan...sigur ca asta nu I-a placut barcagiului si a murdarit-o dupa plecarea din functie,dar cu prostu\' nu te poti pune.are mintea odihnita!A refuzat sa-i numeasca slugile ,n-am auzit ca AMR sa-i fi reprosat ceva concret(spre deosebire de Predoiu cel mult laudat). :lol:

# Tina date 26 noiembrie 2013 11:20 -6

Salvamar, Mona Pivnceru..., oricum v-ati numi, nu ajutati cu nimic la spalarea sistemului de lepadaturi. Oricine a incercat sa dezvalue abuzurile in justitie ale judecatorilor este terfelit de si pus la zid. Predoiu a incercat o disciplinare a magistratilor dar s-a opus una ca Pivniceru care considera ca singurele cauze de indisciplina a acestora, condamnabile si penalizabile ar fi lipsa dela serviciu, sau luarea de mita dar lipsa de profesionalism nu poate fi judecata ca atinge independenta magistratilor. Nu i-as lua parte lui Morar dar ar fi singurul care a indraznit sa critice incompetenta profesionala a judecatorilor si e pus la zid. Atunci nu este AMR tot o mafie? A avut apreciatul judecator Barsan nevoie sa lase ca un justitiabil sa plateasca excursiile sotiei si fiului plimbarile in strainatate ? Dece sa-l judecati pe Morar care nu are decat vina de a fi constatat si urmarit aceste abuzuri ? AMR si CSM si ICCJ si DNA sa se ocupe de ameliorarea actului de justitie e necesar.

# Salvamar date 26 noiembrie 2013 14:36 +1

Rina poate ar trebui sa empatizez cu opinia ta. De ce nu pot? Pentru ca opinia ta este superficiala. Legea nu permite ca o sentinta data sa fie judecata in afara sistemului si acest lucru se intampla foste rar pentru ca din pacate s-a scos ceea ce pana si justitia comunista acea - revizia de fond a sentintelor. Judecatorii NU raspund in prezeny in fata nimanui pentru sentintele pe care le dau. Sunt si judecatori corupti sau care raspund la comanda politica si santajul procurorilor, dar mult mai putini decat in procuratura. Lui Morar ii imput POLITIZAREA DNA, ingerinta DNA in lucruri care NU sunt de competenta DNA - de exemplu Referendumul, cand trebuia sa astepte decizia BEC sai sezizarea acestuia daca a descioerit fraude. DNA a actionat chiar inainte de inceperea referendumului la ordinul lui Basescu, s-au ascultat telefoanele liderilor politici din opozitie etc...Intr-o tara democrata asa ceva NU e posibil - presedintele SUA ar fi fost dat de-a dura pe scarile Congresului.

# Tina date 26 noiembrie 2013 16:05 0

Salvamar ai dreptate ca Justitia nu trebuie sa se amestece in politica, Morar nu trebuia sa politizeze DNA dar tot ce se face in Romania este numai ce nu trebuie facut, adica judecatorul judeca ceeace nu se cere in proces pentru a te departa dela ceeace trebuia sa judece. Acum dece-si pierde AMR timpul cu judecarea lui Morar ca a politizat DNA in loc sa vada cum sa-si scoata \"gunoiul din ochi\" sau mai direct, sa depaseasca incapacitatea de a solutiona in tara procesele care ajung la CEDO. Asta este un fel de pact cu fapta de CORUPTIE a \"administrativului\" pe care nu le judeca nimeni desi prejudiciaza cetateanului dar si statului. Eu as da de-a dura pe scari cu judecatorii pentru asta, sa plateasca ei milioanele pierdute la CEDO. De-asta va e frig si foame in tara ca judecatorii sa hiberneze pe banii vostri ? Luptele intestine din justitie nu aduc ameliorare economica ! Cu Morar n-ati rezolvat nimic.

# Alexandru B date 26 noiembrie 2013 22:30 0

Draga Tina, e detestabila si jenanta abordare prin care la o serie de probe clare care arata vinovatia cuiva se raspude ca si altii sunt la fel de vinovati. E jenant sa sustii cauza lui Morar, acuzand judecatorii, dar facandu-te ca nu vezi cele trei esecuri/abuzuri pentru care CEDO a condamnat Romania din cauza lui Morar! Ai fi fost indreptatita sa critici judecatorii daca ai fi respins cu argumente convingatoare probele care il condamna pe Morar. Dar pana atunci... sa nu ridice piatra decat cel fara de pacat...

# santinela date 26 noiembrie 2013 13:04 +2

Un demers foarte bun dar din pacate fara nici o finalitate. Ce credeti ca va spune Livia Stanciu ? Va spune NIET fiindca asa ii va cere asimetricul,doar este sluga acestuia ! Poate din cauza scandalului si dezvaluirirlo pe timpul judecatii Morar va avea un complex de vinovatie si-si va da demisia ceea ce insa nu cred. Basist sa-si dea demisia nu se exista. Astia pleaca numai cu picioare in partea dorsala.

# Luca date 26 noiembrie 2013 13:10 +3

Un incompetent la CCR n-ar fi o problema nemaivazuta, astia conduc statul post decembrist, mai rau e cu un dement e la CCR.

# Gogu date 26 noiembrie 2013 13:34 0

:zzz Vad mari specialisti pe aici care VORBESC dar nu (prea) gandesc: din ce inteleg eu (asa, mai greu) acuza este ca a facut PROPUNERI respinse de INSTANTA. Probabil ca asta nu este NORMAL (in \"mintea\" unor mari JURISTI). Deduc faptul ca ar trebui ca INSTANTA sa aprobe tot ce propune un PROCUROR. Pe \"cale de consecinta\" INSTANTA devine INUTILA 8)   E ceva gresit in ceea ce spun? Sa vad, da\' nu INJURATURI ca nu \"cadreaza\" :-)

# Gogu date 26 noiembrie 2013 13:45 -1

:zzz Vad mari specialisti pe aici care VORBESC dar nu (prea) gandesc: din ce inteleg eu (asa, mai greu) acuza este ca a facut PROPUNERI respinse de INSTANTA. Probabil ca asta nu este NORMAL (in \"mintea\" unor mari JURISTI). Deduc faptul ca ar trebui ca INSTANTA sa aprobe tot ce propune un PROCUROR. Pe \"cale de consecinta\" INSTANTA devine INUTILA 8)   E ceva gresit in ceea ce spun? Sa vad, da\' nu INJURATURI ca nu \"cadreaza\" :-)

# Gogu date 26 noiembrie 2013 13:57 -1

:zzz Vad mari specialisti pe aici care VORBESC dar nu (prea) gandesc: din ce inteleg eu (asa, mai greu) acuza este ca a facut PROPUNERI respinse de INSTANTA. Probabil ca asta nu este NORMAL (in \"mintea\" unor mari JURISTI). Deduc faptul ca ar trebui ca INSTANTA sa aprobe tot ce propune un PROCUROR. Pe \"cale de consecinta\" INSTANTA devine INUTILA 8)   E ceva gresit in ceea ce spun? Sa vad, da\' nu INJURATURI ca nu \"cadreaza\" :-)

# Salvamar date 26 noiembrie 2013 14:18 0

Cred ca tu nu gandesto. Este CORECT - nu toate procesele simt castigate de procurori, dar la CEDO nu se judeca pe fond, ci incalcarea PROCEDURILOR. Deci fie Morar nu stie drept si a incalcat procedurile din prostie, fie le stie si a facut totul cu REA CREDINTA. Minciunile despre judecatorul Barsan si repetarea incalcarii PROCEDURILOR in cazul lui repeta povestea si este atat ABUZ in serviciu, cat si FALS si UZ de FALS (si asta in relatie cu CEDO) - fapt pentru care trebuia ZBURAT automat din Procuratura si judecat ca in orice caz de acest gen. Deci nu e vorba de slabe dovezi cu care merg uni procurori in instante si santajeaza judecatori, ci de grave incalcari atat ale deontologiei profesionale, cat si de abuz in servicu.

# cat.ani date 26 noiembrie 2013 20:24 +2

INcepe avalansa.Pe cind luluta si lacheii?Rominii protesteaza mai bine pe racoare.Decembrie ne place,vine Craciunul.Il astept din 89

# Dora Dragan date 26 noiembrie 2013 21:09 +4

Cred ca ar fi bine ca AMR să includa și Dosarul BIR in plangerea sa penala. DL MORAR ar trebui condamnat nu numai pentru Dosarul FLOT, ci si pentru Dosarul Bancii Religiilor. FLOTA - prejudiciu: cca 240 mil. $; BIR - prejudiciu: cca 400 mil.$. Procurorul Florin TARNACOP, care pregatea trecerea de la urmarirea penala IN REM la cea IN PERSONAM, a fost schimbat de dl MORAR la scurt timp dupa ce a fost instalat la DNA. In locul dlui TARNACOP a fost numita dna Mariana ALEXANDRU, care a facut ceea ce i-a dictat dl MORAR, pe baza indicatiilor primite de la Palatul Cotroceni. Dl MORAR a sters cu buretele un prejudiciu de cca 400 mil.$ pentru a feri de rigorile legii pe unii amici ai regimului politic patronat de dl Traian BASESCU (familia dlui Catalin PREDOIU: socrul Calin ZAMFIRESCU și nasul Arin STANESCU).

# Alexandru Batagui date 26 noiembrie 2013 22:21 +2

Apreciez in mod deosebit forma in care a fost redactata cererea de chemare in judecata. Claritatea lingvistica si rigoarea logica a prezentarii sunt apanajul inteligentei. Un succes al acestui demers ar reprezenta un precedent colosal - indiferent de numele persoanelor. Faptul ca un procuror care a avut esecuri grave in cariera sa ar fi retras dintr-o functie inalta cum e cea de membru CCR ar impune mai multa rigoare tuturor politicienilor in desemnarea viitorilor membri ai CCR. In plus ar fi un pas urias in realizare independentei autentice a justitiei fata de factorul politic - ar fi o demonstratie ca justitia are resurse proprii pentru a se delimita de politic. Felicitari pentru ambitie si curaj. Va urez succes, desi, sincer, nu imi pun mari sperante... 

# Justitiaru\' date 27 noiembrie 2013 12:48 +3

DE CE NU-L CAUTATI PE NEMERNICUL ASTA DE MURATURA (MORAR) SI LA TRAFICUL DE COMBUSTBIL \"M\" CU BUT DE LA GARDA DIN CLUJ, LA DOSARUL PRODVINALCOOL DIN CLUJ(ASTIA I-AU LUAT CASA CAND A MATRASIT DOSARUL)SI LA CUM SI-A DUS AMANTA DE LA DNA CLUJ LA DNA BUCURESTI??????? UN GUNOI CA SI BASE SI BOC-TREI JEGURI UMANE

# un român credincios ! date 27 noiembrie 2013 21:42 +1

Nu e corect : UN INCOMPETENT  ci un PENAL pentru că tot ce cuprinde plângerea judecătorilor are caracter PENAL această otreapă este de proveniență PENALĂ altfel nu ar fi putut cu așa nepăsare,inconștiență,lipsă de rațiune să comită lanțul de ...cătușe !abuzuri fără număr,fără perdea,fără frică! cine îl apără și cine îl susține MARE GREȘEALĂ face,cei care susțin asemenea spurcăciuni își iau cu mânuța lor pedeapsa divină,lumea asta nu poate ierta asemenea jigniri,sfidări,aroganțe și nepăsare față de semenii lor distruși,specia umană are o caracteristică specială,uită DAR NU IARTĂ ,a venit începutul sfârșitului acestui penal jegos,cum are el tupeul să șadă alături de Doamna Pivniceru care toată activitatea domniei sale a practicat meseria(pentru că a fi judecător nu-i de colo)aceasta,câtă aroganță,câtă nesimțire DAR câtă prostie poate să acopere părul ăla rebel,să te alături unei asemenea personalități! ești pe făraș penalule,ești periferia speciei umane,cei de teapa ta jignesc oamenii !!

# Av. Popa Nicolae - Tulcea date 27 noiembrie 2013 23:16 +1

Salariile magistartilor astazi exced democratiei sociale intr-un stat de drept aflat in criza. Or, dreptul lor la munca este cel mai privilegiat in raport cu cantitatea si calitatea muncii fata de justitiabili, si alte categorii profesionale avocati inscrisi in barourile infiintate legal de dl. Bota Pompiliu care suntem hartuiti continuu in raport cu alte barouri \"casice\" sau \"traditionale\"privilegiate de magistratii corupti din sistem. Or, pentru aceste motive intemeiate, si pentru ca ignora art.1 alin.3 si 5 din Constitutia Romaniei trebuie diminuat dreptul lor la odohna prelugita excesiv in timpul verii discriminator fata de toate categoriile sociale. Astfel, si parlamentarii sunt la fel de privilegiati care nu-si gasesc functionarea lor in organizarea, controlul, gestionarea avutiei nationale in intersul tuturor oamenilor sau/si conducerea economiei nationale; cat timp isi fixseaza salarii de unu la cincisprezece de aceea nici nu avem dreptul la afirmare profesionala si competenta.

# Un om date 15 martie 2014 21:04 0

Premii[modificare | modificare sursă] http://ro.wikipedia.org/wiki/Daniel_Morar În 2008 a fost numit de către prestigioasa revistă European Voice (din trustul The Economist) „Inspirația anului”.[3] Din 2012, Daniel Morar este membru al Consiliului Guvernatorilor Academiei Internaţionale Anticorupţie de la Viena. Ba eu cred ca e prea competent, probabil din aceasta cauza e asa de ``lovit`` de ``colegi``. 

# Un om (prost) date 15 martie 2014 22:33 0

Canaliile de tipul acesta-Morar,Basescu,Udrea,mai tinerica Stanciu,etc.-  îsi crează mai întâi o imagine de om integru,principial,la fel ca si orice alt escroc,dar cum minciuna are picioare scurte,fiecare escroc isi recupereaza efortul initial,echivalandu-l in milioane de euro,de ordinul acesta sunt sumele pe care jegurile basiste le au in conturi,nu te supara ca te consider un om prost,poate esti doar naiv,nu stii in ce țară trăiesti,poate crezi că in Romania umbla cainii cu covrigii in coada si curge lapte si miere,prefer sa nu te consider basist-boala incurabilă.

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 28.09.2021 – Dosar penal pentru Ciolos

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva