24 June 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

ARHIVA SIPA, DESECRETIZATA DOAR PARTIAL – Proiect de lege initiat de Ministerul Justitiei: vor fi predate Arhivelor Nationale documentele dinainte de 1990 din Arhiva fostei Directii Generale de Protectie si Anticoruptie (DGPA / SIPA). Arhiva Directiei Generale a Penitenciarelor va fi impartita intre CNSAS, Arhivele Nationale, Ministerul Justitiei si Administratia Nationala a Penitenciarelor. Raman secrete documentele Arhivei SIPA de dupa 1990 (Proiectul si expunerea de motive)

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

3 March 2023 15:06
Vizualizari: 3931

Ministerul Justitiei – condus de ministrul Catalin Predoiu (foto) – vrea sa desecretizeze Arhiva fostei Directii Generale de Protectie si Anticoruptie (DGPA), mult mai cunoscute ca Serviciul Independent pentru Protectie si Anticoruptie (SIPA). Totusi, MJ nu duce treaba pana la capat, ci vorbeste despre desecretizarea doar a acelor documente din perioada regimului comunist (1945-1989). Deci nu si documentele emise din 1990 pana in 2006, cand SIPA a fost desfiintata (cel putin la nivel oficial).Ministerul lui Predoiu a pus in dezbatere publica vineri, 3 martie 2023, proiectul de „Lege privind arhivele Ministerului Justitiei, Administratiei Nationale a Penitenciarelor si fostei Directii Generale de Protectie si Anticoruptie”.

Astfel, documentele din Arhiva DGPA / SIPA create intre 1945 si 1989 – inclusiv dosare de personal ale judecatorilor si procurorilor – vor fi predate catre Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS).

Tot catre CNSAS vor merge documentele din Arhiva Ministerului Justitiei – cu precizarea ca de data aceasta este vorba despre toate documentele MJ, de la infiintare pana in prezent.

La randul lor, documentele din Arhiva Directiei Generale a Penitenciarelor (DGP, precursoarea actualei Administratii Nationale a Penitenciarelor – ANP), create intre 1945 si 1989, vor fi impartite intre CNSAS, Arhivele Nationale, Ministerul Justitiei si ANP.


Unele documente vor ramane secrete


Chiar daca toate documentele mentionate mai sus vor fi declasificate, publicului le va fi refuzat accesul la unele dintre ele. Este vorba despre cele care vor fi predate catre Ministerul Justitiei si Administratia Nationala a Penitenciarelor. In cazul lor, va fi aplicabil art. 12 din Legea nr. 544/2001 (privind liberul acces la informatiile de interes public) – articol ce reglementeaza tipurile de informatii exceptate de la accesul liber al cetatenilor.

Totusi, proiectul prevede ca unele dintre documentele din arhivele MJ si ANP vor putea fi desecretizate dupa zeci de ani (mergand chiar pana la un secol), conform Anexei nr. 6 din Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996.


Iata ce prevede anexa:


Lista termenelor dupa care pot fi date in cercetare documentele privind interesele nationale, drepturile si libertatile cetatenilor

documentele medicale, dupa 100 de ani de la crearea lor;

registrele de stare civila, dupa 100 de ani de la crearea lor;

dosarele personale, dupa 75 de ani de la crearea lor;

documentele privind viata privata a unei persoane, dupa 40 de ani de la moartea acesteia;

documentele referitoare la siguranta si integritatea nationala, dupa 100 de ani de la crearea lor;

documentele privind afacerile criminale, dupa 90 de ani de la crearea lor;

documentele privind politica externa, dupa 50 de ani de la crearea lor;

documente ale societatilor cu capital privat reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa 50 de ani de la crearea lor;

documentele fiscale, dupa 50 de ani de la creare;

documentele notariale si judiciare, dupa 90 de ani de la crearea lor”.


Redam intregul proiect de lege al Ministerului Justitiei (vezi facsimil 1):


Lege privind arhivele Ministerului Justitiei, Administratiei Nationale a Penitenciarelor si fostei Directii Generale de Protectie si Anticoruptie


Capitolul I

Dispozitii generale

Art. 1

(1) Prezenta lege instituie reglementari specifice aplicabile arhivelor Ministerului Justitiei, Administratiei Nationale a Penitenciarelor si fostei Directii Generale de Protectie si Anticoruptie din subordinea Ministerului Justitiei.

(2) Cadrul juridic prevazut la alin. (1) prevede masuri referitoare la identificarea, inventarierea, evidenta, gestionarea, depozitarea, digitalizarea, arhivarea, pastrarea si accesul la documente, pentru a servi interesului general.

(3) Activitatile de identificare, inventariere, evidenta, gestionare, depozitare, digitalizare, arhivare, pastrare si acces la documentele cuprinse in arhivele prevazute de prezenta lege se realizeaza cu respectarea legislatiei privind arhivele nationale, protectia datelor cu caracter personal si protectia informatiilor clasificate, precum si cu respectarea principiului conservarii si asigurarii integritatii respectivelor arhive, daca prin prezenta lege nu se prevede altfel.

Art. 2

(1) In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:

a) Arhiva Ministerului Justitiei – totalitatea documentelor, indiferent de forma, suportul si metoda de inscriptionare, care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

1. sunt create de catre Ministerul Justitiei, in exercitiul activitatii sale, de la infiintare si pana in prezent;

2. aflate in posesia sau custodia ori sunt detinute de Ministerul Justitiei si/sau oricare din institutiile care la data intrarii in vigoare a prezentei legi se afla in subordinea Ministerului Justitiei;

3. nu au fost predate pana in prezent, in conditiile legii, Arhivelor Nationale;

b) Arhiva istorica a fostei Directii Generale a Penitenciarelor – totalitatea documentelor, indiferent de forma, suportul si metoda de inscriptionare, care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

1. sunt create, in exercitiul activitatii sale, de catre fosta Directie Generala a Penitenciarelor, denumita in continuare DGP, anterior anului 1990;

2. aflate in posesia sau custodia ori sunt detinute de Administratia Nationala a Penitenciarelor, denumita in continuare ANP, Ministerul Justitiei si/sau oricare din institutiile care la data intrarii in vigoare a prezentei legi sunt in subordinea Ministerului Justitiei;

3. nu au fost predate pana in prezent, in conditiile legii, Arhivelor Nationale;

c) Arhiva fostei Directii Generale de Protectie si Anticoruptie – totalitatea documentelor, indiferent de forma, suportul si metoda de inscriptionare, care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

1. sunt create in exercitiul activitatii sale, de catre fosta Directie Generala de Protectie si Anticoruptie, denumita in continuare, DGPA;

2. aflate in posesia sau custodia ori sunt detinute de ANP, Ministerul Justitiei si/sau oricare din institutiile care la data intrarii in vigoare a prezentei legi sunt in subordinea Ministerului Justitiei;

3. nu au fost predate pana in prezent, in conditiile legii, Arhivelor Nationale.

(2) Dispozitiile alin. (1) lit. a) pct. 2, lit. b) pct. 2 si lit. c) pct. 2 nu se refera la documentele create de catre Ministerul Justitiei in exercitiul activitatii sale si destinate institutiei in a carei posesie, detentie sau, dupa caz, custodie se afla respectivele documente la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 3

(1) Accesul publicului la informatiile de interes public continute de documentele cuprinse in arhivele prevazute de art. 2 se realizeaza in conditiile legislatiei privind liberul acces la informatiile de interes public.

(2) Cercetatorii au acces la documentele cu valoare istorica cuprinse in arhivele prevazute de art. 2 in conditiile legii, acestia avand obligatia respectarii vietii intime, familiale si private a persoanelor vizate de documentele consultate.

(3) Institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele judiciare, pot avea acces la documentele cuprinse in arhivele prevazute de art. 2, in conditiile legii.

Capitolul II

Activitati si proceduri

Art. 4

(1) Documentele cuprinse in arhivele prevazute la art. 2 se identifica si se inventariaza, potrivit normelor legale in vigoare, de catre comisii special constituite in acest sens, cu sprijinul aparatului propriu al Ministerului Justitiei si al ANP.

(2) Componenta comisiilor si termenul pentru realizarea activitatilor de identificare si inventariere prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordinul ministrului justitiei pentru aprobarea normelor de punere in aplicare a prevederilor prezentei legi.

(3) Dupa finalizarea activitatilor de identificare si inventariere prevazute de alin. (1), documentele cuprinse in arhivele prevazute de art. 2 se predau dupa cum urmeaza:

a) documentele cu valoare istorica din Arhiva DGP create in perioada 1945 – 1989, catre Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii;

b) documente create in perioada 1945-1989 cuprinse in arhivele prevazute la art. 2, catre Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, in masura in care acestea sunt identificate in respectivele arhive:

1. dosare privind detinutii politici;

2. fise si evidente medicale ale detinutilor politici;

3. registre de evidenta (opisuri) ale detinutilor politici;

4. registre de evidenta ale aresturilor si locurilor de detinere;

5. documente emise si dosare instrumentate de tribunalele militare;

6. dosare de personal ale ofiterilor si ale angajatilor Directiei Generale a Penitenciarelor;

7. dosare de obiectiv referitoare la formatiunile sau unitatile militare ale Directiei Penitenciarelor si Coloniilor de Munca, la Centrele de Reeducare pentru Minori, precum si la organele judiciare (instante judecatoresti si unitati de procuratura);

8. dosare de problema sau tematice referitoare la „Problema justitie”;

9. documente emise de catre oricare din unitatile din cadrul fostului Minister de Interne din perioada 1945 - 1989, existente in arhiva DGPA;

10. dosare de personal ale judecatorilor si procurorilor;

11. centralizatoare ale fondurilor arhivistice create si gestionate de structurile Ministerului Justitiei, prin exceptie de la regula potrivit careia documentele cu valoare istorica din Arhiva Ministerului Justitiei create inainte de 1990 se predau Arhivelor Nationale;

12. documente referitoare la cazurile neelucidate de decese sau disparitii ale persoanele care au executat sau se aflau in executarea unor pedepse sau masuri privative de libertate, sub orice forma, in locuri de detinere, daca s-au produs in legatura cu activitatea fostului Departament al Securitatii Statului din perioada comunista de dinainte de 1990;

13. documente referitoare la persoanele care au executat sau se aflau in executarea unor pedepse sau masuri privative de libertate, sub orice forma, in locuri de detinere si fata de care au fost comise fapte prin care li s-au incalcat drepturile si libertatile fundamentale ale omului, daca respectivele incalcari s-au produs in legatura cu activitatea fostului Departament al Securitatii Statului din perioada comunista de dinainte de 1990.

c) documentele cu valoare istorica din Arhiva Ministerului Justitiei create anterior anului 1990, daca acestea nu se predau catre Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii potrivit lit. b), precum si documentele cuprinse in Arhiva fostei DGPA, catre Arhivele Nationale;

d) documentele din arhiva prevazuta de art. 2 lit. a), altele decat cele prevazute de lit. a)-c), catre Ministerul Justitiei;

e) documentele din Arhiva istorica a fostei DGP, altele decat prevazute de lit. a) si b), catre ANP.

(4) Daca starea arhivelor si volumul de documente impun, documentele care au fost inventariate potrivit alin. (1) pot fi predate periodic catre Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii sau, dupa caz, catre Arhivele Nationale.

Art. 5

(1) Accesul la informatiile clasificate continute de documentele prevazute de prezenta lege se realizeaza in conditiile prevazute de legislatia privind protectia informatiilor clasificate.

(2) Consultarea documentelor prevazute de art. 4 alin. (3) lit. d) si e), daca acestea nu sunt clasificate, se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile art. 28 si 30, precum si cu cele ale anexei nr. 6 la Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.

Art. 6

Dupa predarea documentelor potrivit art. 4 alin. (3) lit. d) si e) catre Ministerul Justitiei si, respectiv, ANP, aceste institutii iau masurile necesare pentru digitalizarea propriilor arhive. Conditiile si modul de realizare a acestei activitati se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei emis in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 7

Normele de aplicare a dispozitiilor prezentei legi se adopta prin ordin al ministrului justitiei emis in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 8

(1) Informatiile clasificate care se regasesc in documentele cuprinse in arhivele prevazute de art. 2 se declasifica potrivit legii.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si informatiilor clasificate cuprinse in documentele referitoare la arhiva DGPA.

Capitolul III

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 9

In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Justitiei si ANP vor intreprinde demersurile necesare in vederea:

a) identificarii si localizarii arhivelor mentionate la art. 2:

b) identificarii unor spatii corespunzatoare pentru depozitarea si arhivarea documentelor prevazute de art. 4 alin. (3) lit. d) si e), precum si a documentelor care vor fi create dupa intrarea in vigoare a prezentei legi de catre Ministerul Justitiei si, respectiv, ANP.

Art. 10

Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu cele ale legislatiei nationale si europene privind protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal, ale Legii nr. 363/2018 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date, ale Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, si a celorlalte reglementari in materia prelucrarii informatiilor clasificate, care se aplica in mod corespunzator.

Art. 11

Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I”.

 
Cititi principalul pasaj din expunerea de motive (vezi facsimil 2):


2.2. Descrierea situatiei actuale

Ministerul Justitiei are menirea de a contribui atat la buna functionare a sistemului judiciar si la asigurarea conditiilor infaptuirii justitiei ca serviciu public, cat si la apararea ordinii de drept si a drepturilor si libertatilor cetatenesti. In indeplinirea atributiilor sale, este important ca activitatea oricarei institutii publice sa stea sub semnul transparentei si al unei cat mai bune interactiuni cu cetatenii pe care ii deservesc prin serviciile publice pe care le ofera.

Transparenta in activitatea unei institutii publice nu se refera doar la procesul decizional care beneficiaza deja de un cadru legal distinct, ci si la aspecte istorice ale activitatii si evolutiei organizarii institutionale de-a lungul timpului. Cum acest tip de activitate se concretizeaza preponderent in acte si documente scrise, o valoare din ce in ce mai mare in sensul asigurarii transparentei institutionale si al accesului la informatii de interes public o capata documentele create in timp de o institutie publica si pastrate de aceasta potrivit normelor legale in vigoare.

In acest context, arhivele unei institutii publice sunt deosebit de relevante in procesul de cunoastere a activitatii sale, de intelegere a modului sau de functionare si pot avea, totodata, o importanta istorica semnificativa.

In ceea ce priveste standardele internationale referitoare la arhive, potrivit Declaratiei universale privind arhivele, adoptata in cadrul Conferintei Generale a UNESCO in data de 10 noiembrie 2011,„arhivele reprezinta un patrimoniu unic, de neinlocuit, transmis din generatie in generatie. Inca din momentul crearii lor, arhivele sunt administrate pentru a-si conserva valoarea si intelesul. Acestea sunt surse de informatii de autoritate care fixeaza actiuni administrative transparente si responsabile. Acestea joaca un rol esential in dezvoltarea societatilor prin apararea si dezvoltarea memoriei individuale si a comunitatii. Accesul deschis la arhive ne imbogateste cunoasterea societatii umane, promoveaza democratia, apara drepturile cetatenesti si creste calitatea vietii.”

In prezent, Ministerul Justitiei, in calitate de creator de arhiva, isi gestioneaza propria arhiva, iar Administratia Nationala a Penitenciarelor gestioneaza atat propria arhiva, creata in exercitiul activitatii sale, cat si pe cele pe care le-au preluat ca urmare a diferitelor evenimente petrecute in perioada de activitate a unor institutii sau structuri (preluare, desfiintare, reorganizare). Aceste arhive sunt gestionate potrivit normelor legale in vigoare, respectiv Legea arhivelor nationale nr. 16/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si legislatia subsecventa specifica.

In acest context, s-a apreciat ca este necesara instituirea unor reglementari specifice in ceea ce priveste categoriile de arhive ale Ministerului Justitiei (respectiv arhiva institutionala proprie si arhiva fostei Directii Generale de Protectie si Anticoruptie) si ale Administratiei Nationale a Penitenciarelor (arhiva proprie si arhiva fostei Directii Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului de Interne, in continuare fosta D.G.P.), in vederea unei gestionari eficiente si transparente a acestora.

Fosta D.G.P. (institutie publica aflata in subordinea Ministerului Afacerilor Interne pana la data de 14 ianuarie 1991 cand a intrat in vigoare Legea nr. 21/1990 pentru trecerea Directiei Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului de Interne in subordinea Ministerului Justitiei) a devenit Administratia Nationala a Penitenciarelor ca urmare a reorganizarii operata prin Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (act normativ in prezent abrogat prin Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare, cu modificarile si completarile ulterioare).

Majoritatea actelor emise de fosta D.G.P., in special cele emise anterior anului 1990, sunt clasificate, ceea ce a determinat ca accesul la acestea sa fie unul restrictionat de dispozitiile legale aplicabile informatiilor clasificate. De-a lungul timpului, apreciindu-se ca dezvaluirea lor nu mai poate periclita securitatea nationala, apararea tarii, ordinea publica ori interesele persoanelor, unele dintre aceste informatii cuprinse in documente emise de catre fosta D.G.P. anterior datei de 31 decembrie 2002 au facut obiectul unor acte normative prin care acesta au fost declasificate (mentionam, cu titlu de exemplu, Hotararea Guvernului nr. 336/2013 privind declasificarea sau trecerea in alta clasa ori nivel de secretizare a unor categorii de informatii referitoare la activitatea Directiei Generale a Penitenciarelor si a unitatilor subordonate acesteia, Hotararea Guvernului nr. 288/2015 privind declasificarea unor informatii emise de Ministerul Afacerilor Interne cu privire la activitatea sistemului penitenciar in perioada 1957 – 1962 si Hotararea Guvernului nr. 539/2015 privind declasificarea unor informatii referitoare la activitatea sistemului penitenciar, emise de Ministerul Afacerilor Interne in anul 1961).

De asemenea, majoritatea documentelor din arhiva fostei D.G.P. sunt cele anterioare anului 1990, fiind deci emise in timpul regimului comunist, astfel incat acestea vizeaza inchisorile din timpul regimului comunist existent pana in data de 22 Decembrie 1989, tratamentul aplicat persoanelor private de libertate detinute in locurile de detinere in aceea perioada, inclusiv detinutilor politici, viata in mediul carceral, conditiile de detentie ori experimentele de reeducare a persoanelor private de libertate. Prin urmare, arhiva fostei D.G.P. cuprinde aspecte de o incontestabila valoare istorica care trebuie sa fie accesibile atat publicului, cat si istoricilor interesati de respectiva epoca.

De asemenea, este necesara reglementarea unor masuri referitoare la arhiva fostei Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie din subordinea Ministerului Justitiei (in continuare, D.G.P.A.), institutie care a fost desfiintata prin Hotararea Guvernului nr. 127/2006 privind desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie din subordinea Ministerului Justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 125 din 9 februarie 2006.

Dupa desfiintarea D.G.P.A., arhiva acesteia s-a aflat in sediul Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Ulterior, ca urmare a faptului ca sediul Administratiei Nationale a Penitenciarelor a fost supus unor lucrari de consolidare si modernizare, a fost adoptata Hotararea Guvernului nr. 1249/2022, prin care s-a instituit un temei pentru mutarea acesteia intr-un spatiu din Depozitul Central de Arhiva al Arhivelor Militare Nationale Romane, care corespunde standardelor privind protectia fizica a respectivului fond arhivistic.

2.3. Schimbari preconizate

Avand in vedere aspectele anterior mentionate, apare ca necesara o interventie legislativa prin care sa fie adoptate reglementari specifice cu privire la identificarea, inventarierea, evidenta, gestionarea, depozitarea, digitalizarea, arhivarea, pastrarea si accesul la arhiva Ministerului Justitiei, a fostei Directii Generale de Protectie si Anticoruptie, a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si a fostei Directii Generale a Penitenciarelor.

Proiectul de lege cuprinde si unele dispozitii de principiu care vor ghida desfasurarea activitatilor reglementate de aceasta. Astfel, activitatile de inventariere, evidenta, gestionare, depozitare, digitalizare si arhivare a documentelor cuprinse in arhivele la care se refera legea se realizeaza cu respectarea legislatiei privind arhivele nationale, protectia datelor cu caracter personal si protectia informatiilor clasificate, precum si cu respectarea principiului conservarii si asigurarii integritatii respectivelor arhive.

De asemenea, proiectul prevede si faptul ca accesul publicului la informatiile de interes public continute de documentele cuprinse in arhivele prevazute de prezenta lege se face in conditiile legislatiei privind liberul acces la informatiile de interes public. Cercetatorii au acces la documentele cu valoare istorica cuprinse in arhivele prevazute de prezenta lege in conditiile legii, acestia avand obligatia respectarii vietii intime, familiale si private a persoanelor vizate de documentele consultate. In ceea ce priveste institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele judiciare, acestea pot avea acces la documentele cuprinse in arhivele prevazute de lege.

Totodata, proiectul de lege are ca obiectiv instituirea unor temeiuri pentru:

- identificarea si inventarierea tuturor documentelor cuprinse in arhivele mentionate anterior;

- predarea catre Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii sau Arhivele Nationale a categoriilor de documente prevazute de lege;

- digitalizarea arhivelor Ministerului Justitiei si Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

De asemenea, proiectul de lege prevede ca, in cazul informatiilor clasificate identificate in arhivele la care acesta se refera, atat accesul la aceste informatii, cat si, daca este cazul, declasificarea acestora, se realizeaza in conditiile prevazute de legislatia privind protectia informatiilor clasificate.

De asemenea, proiectul de lege prevede obligatia pentru Ministerul Justitiei si Administratia Nationala a Penitenciarelor de a identifica si localiza arhivele avute in vedere, precum si de a identifica spatii corespunzatoare pentru depozitarea documentelor cuprinse in aceste arhive si a documentelor care vor fi create dupa intrarea in vigoare a prezentei legi.

Luand in considerare dezvoltarile tehnologice continue si tendintele de la nivel european in ceea ce priveste modul de interactiune al institutiilor publice cu cetatenii, prezentul proiect de lege reglementeaza obligatia pentru Ministerul Justitiei si, respectiv, Administratia Nationala a Penitenciarelor, de a lua masurile necesare pentru digitalizarea propriilor arhive. Conditiile si modul de realizare a acestei activitati se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei emis in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a legii, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Prin predarea unor categorii de documente, prevazute expres de lege, catre Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, se contribuie la cercetarea stiintifica in domeniul istoriei si asigurarea memoriei colective cu privire la trecutul recent al Romaniei. Totodata, acest demers reprezinta, in masura posibilului, o minima reparatie istorica pentru victimele regimului comunist.

Proiectul reglementeaza si predarea catre Arhivele Nationale a documentelor cu valoare istorica create anterior anului 1990 din arhiva Ministerului Justitiei, daca acestea nu se predau catre Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, precum si a documentelor cuprinse in arhiva fostei Directii Generale de Protectie si Anticoruptie.

Potrivit proiectului, daca starea arhivelor si volumul de documente impun, documentele care au fost inventariate pot fi predate periodic catre Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii sau, dupa caz, catre Arhivele Nationale, fara a fi necesara deci finalizarea activitatii de inventariere a intregii arhive in care respectivele documente se afla.

De asemenea, prezentul proiect de lege instituie un temei pentru emiterea unui ordin al ministrului justitiei, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a legii, prin care vor fi stabilite normele de punere in aplicare a prevederilor prezentei legi”.


Comentarii

# DODI date 3 March 2023 16:24 +2

Pentru că la noi nici o măsură nu este dusă până a capăt poți să tragi concluzia (firescă sau nu?) că informațiile cele mai interesaante sunt: 1 = după 1990 sau 2 = acea arhivă se găsește la turnătoarea macovei.

# un mizantrop date 3 March 2023 20:21 +1

Pana nu vor arde ritualic arhivele securistilor de orice fel, pana nu vor desfiinta institutiile parazite folosite politic, pana nu vor baga in legile educatiei interzicerea ideologizarii de orice fel, inclusiv ce de gen si climatica...nu va fi liniste in tara asta...Pe securoi si cominternisti ii poti taia de la functii pe baza activitatii publice, n-ai nevoie de arhive...Alternativa ar fi fost (acum e pre tarziu) publicarea lor pe net, sa dea la tot poporul, sa priceapa si amaratul asta de neam de ce si cat a platit si plateste institutii care-l impileaza si-l deruteaza, care lucreaza pentru altii impotriva celor care le platesc...poate intelege ca niciodata nu trebuie lasati cei ce 'ne vor binele', de la Helvig la Burduja chiar sa ni-l ia, sa mai stabileasca prin lege restrictii de drepturi...

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 23.06.2024 – Prinsa in scandalul Coldea, Kovesi si-a reactivat propagandistii

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva