24 April 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

AVOCATII NU-S MAI PREJOS DECAT PROCURORII – Cititi exceptia de neconstitutionalitate a art. 7 alin. 4 lit. g si a art. 24 alin. 4 din Legea 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, care le dau automat acces procurorilor la secrete de stat: „Avocatii ce intra in contact cu informatii clasificate sunt in continuare supusi verificarilor de securitate profund intruzive in viata privata... Procurorii nu se supun acelorasi conditionari. Apararea e-ntr-o pozitie net inferioara acuzarii”

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

6 January 2021 15:10
Vizualizari: 10127

Faptul ca in Romania principiul egalitatii de arme intre acuzare si aparare se respecta mai mult pe hartie decat in realitate nu mai reprezinta de mult o noutate. Insa inegalitatea dintre procuror si avocat atinge cote paroxistice cand vine vorba despre accesul la informatii clasificate drept secrete de stat.Tocmai de aceea, avocatul Dumitru Irinel Samoila (foto) incearca sa desfiinteze la Curtea Constitutionala a Romaniei acele prevederi cumplit de discriminatorii ale Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate care le dau procurorilor automat accesul la secrete de stat (acestia netrebuind decat sa depuna juramantul de intrare in profesie). Pe de alta parte, avocatii care vor sa ia contact cu astfel de informatii trebuie sa treaca printr-un lung sir de verificari, profund intruzive in viata privata, argumenteaza Irinel Samoila in exceptia de neconstitutionalitate. La 15 martie 2018, judecatoarea Sandina Voicu de la Judecatoria Sectorului 6 i-a admis avocatului Samoila cererea de sesizare a Curtii Constitutionale a Romaniei cu exceptia de neconstitutionalitate a doua pasaje din Legea 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate. (Gasiti la final intreaga procedura de obtinere a accesului la secrete de stat.) La randul ei, CCR este asteptata sa se pronunte la 19 ianuarie 2021 asupra acestei exceptii.


Iata pasajele din Legea 182/2002 atacate la CCR:


- art. 7 alin. 1 si 4 lit. g:

(1) Persoanele care vor avea acces la informatii clasificate secrete de stat vor fi verificate, in prealabil, cu privire la onestitatea si profesionalismul lor, referitoare la utilizarea acestor informatii. (...)

(4) Accesul la informatii clasificate ce constituie secret de stat, respectiv secret de serviciu, potrivit art. 15 lit. d) si e), este garantat, sub conditia validarii alegerii sau numirii si a depunerii juramantului, pentru urmatoarele categorii de persoane: (...)

g) procurori”.


- art. 24 alin. 4: „Informatiile clasificate potrivit art. 15 lit. f) (n.r. secrete de stat, care la randul lor se impart in „secrete”, „strict secrete” si „strict secrete de importanta deosebita”) pot fi declasificate prin hotarare a Guvernului, la solicitarea motivata a emitentului”.


Pe langa argumentul de mai sus, al inegalitatii de arme dintre procuror si avocat, Irinel Samoila argumenteaza ca „declasificarea informatiilor este grevata de vointa unui factor extern procedurii judiciare penale in desfasurare, respectiv cea a emitentului respectivei clasificari”.

Ca atare, indiferent daca instanta solicita declasificarea, aceasta poate fi refuzata de catre o autoritate administrativa, fara a exista un real control jurisdictional a acestei masuri”, puncteaza Samoila.


Redam principalele pasaje din exceptia de neconstitutionalitate (vezi facsimil):


Consider ca solutiile legislative potrivit carora, pe de o parte, este permis acuzarii accesul la informatii clasificate in conditii net superioare decat apararii, iar pe de alta parte, se conditioneaza accesul la informatii clasificate de solicitarea motivata a emitentului clasificarii, sunt neconforme dispozitiilor de rang constitutional cuprinse in:

- art. 15 alin. 1 din Constitutie privind garantarea beneficiului de drepturile si de libertatile consacrate prin Constitutie,

- art. 11 alin. 2 coroborat cu art. 20 alin. 2 din Constitutie, referitor la prevederile legale internationale ce fac parte din ordinea de drept interna, printre care si art. 6 parag. 1 din Conventia E.D.O, privind dreptul la un proces echitabil (in componenta sa privind egalitatea de arme intre acuzare si aparare);

- art. 16 alin. 1 din Constitutie, privind egalitatea in fata legii,

- art. 21 alin. 1, 2 si 3 din Constitutie, privitor la lipsa ingradirilor legale de exercitare a accesului la justitie si dreptul la un proces echitabil,

- art. 24 alin. 1 din Constitutie, referitor la garantarea dreptului la aparare,

- art. 124 alin. 2 din Constitutie, referitor la unicitatea, impartialitatea si egalitatea justitiei. (...)

In urma modificarilor legislative aduse prin prin art.51 pct.1 si pct.2 din Legea nr.255/2013, a fost modificat alin.(4) al art.7 si a fost introdus alin.(5) la art.7 din Legea nr.182/2002. Potrivit acestor noi prevederi legale, in cazul Presedintelui Romaniei, prim ministrului, ministrilor, deputatilor, senatorilor, judecatorilor, procurorilor si magistratilor-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, accesul la informatii clasificate ce constituie secret de stat, respectiv secret de serviciu, este garantat, sub conditia validarii alegerii sau numirii si a depunerii juramantului.

Ca atare, pe cale de exceptare expresa, avocatii care intra in contact cu informatii clasificate in exercitarea profesiei sunt in continuare supusi verificarilor de securitate prevazute de art. 7 alin. 1 din Legea 182/2002 si HG 585/2002, verificari cu caracter profund intruziv in viata privata.

Corelativ insa, procurorii care doresc sa foloseasca asemenea informatii in defavoarea acuzatului, o pot face fara a se supune acelorasi conditionari. Asadar, apararea este intr-o pozitie net inferioara acuzarii, fara a beneficia de posibilitati reale de restabilire a echilibrului de arme.

Pe de alta parte, declasificarea este grevata de vointa unui factor extern procedurii judiciare penale in desfasurare, respectiv cea a emitentului respectivei clasificari.

Ca atare, indiferent daca instanta solicita declasificarea, aceasta poate fi refuzata de catre o autoritate administrativa, fara a exista un real control jurisdictional a acestei masuri. Valenta de neconstitutionalitate intervine asadar, in ipoteza in care o activitate proprie domeniului realizarii justitiei este conditionata de vointe externe acestui sistem.

 Prezentam procedura de obtinere a accesului la secrete de stat, asa cum apare ea aici, pe site-ul ORNISS:


Verificarea personalului

Certificatul de securitate (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 12) sau autorizatia de acces la informatii clasificate (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 13) se elibereaza numai in baza avizelor acordate de autoritatea desemnata de securitate (ADS) in urma verificarilor efectuate asupra persoanei in cauza, cu acordul scris al acesteia. Persoana pentru care se solicita acordarea accesului la informatii secrete de stat isi exprima acordul privind efectuarea acestor verificari printr-o declaratie scrisa, data in prezenta functionarului de securitate odata cu predarea formularului tip completat corespunzator nivelului de clasificare a informatiilor respective (HG nr. 585/2002, anexele nr.15-17).

Acordarea certificatului de securitate sau a autorizatiei de acces la informatii clasificate, potrivit nivelului de secretizare, este conditionata de avizul autoritatii desemnate de securitate si de decizia ORNISS, comunicata institutiei solicitante.

In vederea eliberarii certificatelor de securitate/autorizatiilor de acces conducatorul unitatii solicita ORNISS in scris (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 14) efectuarea verificarilor de securitate asupra persoanelor care urmeaza sa aiba acces la informatii secrete de stat.

Solicitarile privind efectuarea verificarilor de securitate in vederea avizarii eliberarii certificatelor de securitate/autorizatiilor de acces la informatii secrete de stat se vor face in functie de nivelul de secretizare al informatiilor la care persoanele urmeaza sa obtina acces in virtutea sarcinilor de serviciu. Categoriile de persoane, in functie de nivelul de secretizare al informatiilor, sunt prezentate in continuare.

1. Pentru asigurarea accesului la informatii clasificate SECRET vor fi avute in vedere persoane care:

a) in exercitarea atributiilor profesionale lucreaza cu date si informatii de nivel secret;

b) fac parte din personalul de executie sau administrativ si, in virtutea acestui fapt, pot intra in contact cu date si informatii de acest nivel;

c) este de presupus ca vor lucra cu date si informatii de nivel secret, datorita functiei pe care o detin;

d) se presupune ca nu pot avansa profesional in functie, daca nu au acces la astfel de informatii.

2. Pentru eliberarea certificatelor de securitate/autorizatiilor de acces la informatii clasificate STRICT SECRET se efectueaza verificari asupra persoanelor care:

a) in exercitarea atributiilor profesionale lucreaza cu date si informatii de nivel strict secret;

b) fac parte din personalul de executie sau administrativ si, in virtutea acestui fapt, pot intra in contact cu date si informatii de acest nivel;

c) este de presupus ca vor lucra cu date si informatii de nivel strict secret, datorita functiei pe care o detin;

d) se presupune ca nu pot avansa profesional in functie, daca nu au acces la astfel de informatii.

3. Pentru eliberarea certificatelor de securitate/autorizatiilor de acces la informatii clasificate STRICT SECRETE DE IMPORTANTA DEOSEBITA se efectueaza verificari asupra persoanelor care:

a) in exercitarea atributiilor profesionale lucreaza cu date si informatii de nivel strict secret de importanta deosebita;

b) fac parte din personalul de executie sau administrativ si, in virtutea acestui fapt, pot intra in contact cu informatii de acest nivel.

Solicitarea initierii procedurilor de verificare in vederea eliberarii certificatului de securitate/autorizatiei de acces la informatii secrete de stat va fi insotita de formularele tip (HG nr. 585/2002, anexele nr.15-17) potrivit nivelului de secretizare al informatiilor, completate de persoana in cauza, introduse in plic separat, sigilat.

Structura/functionarul de securitate are obligatia sa puna la dispozitia persoanei selectionate formularele tip corespunzatoare nivelului de acces pentru care se solicita eliberarea certificatului de securitate/autorizatiei de acces si sa acorde asistenta in vederea completarii acestora.

La primirea solicitarii, ORNISS are obligatia de a transmite, in termen de 7 zile lucratoare, ADS competente cererea tip de incepere a procedurii de verificare (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 19), la care va anexa plicul sigilat cu formularele tip completate.

Dupa primirea formularelor, institutia abilitata va efectua verificarile in termenele prevazute de lege.

In functie de nivelul de secretizare a informatiilor pentru care se solicita avizul de securitate, termenele de prezentare a raspunsului de catre institutiile abilitate sa efectueze verificarile de securitate sunt:

a) pentru acces la informatii strict secrete de importanta deosebita - 90 de zile lucratoare;

b) pentru acces la informatii strict secrete - 60 de zile lucratoare;

c) pentru acces la informatii secrete - 30 de zile lucratoare.

Daca in cursul verificarilor, pentru orice nivel, apar informatii ce evidentiaza riscuri de securitate, se va realiza o verificare suplimentara, cu folosirea metodelor si mijloacelor specifice institutiilor cu atributii in domeniul sigurantei nationale.

In cazul verificarii suplimentare mentionate mai sus, termenele de efectuare a verificarilor vor fi prelungite in mod corespunzator.

In cazul in care sunt identificate riscuri de securitate, ADS va evalua daca acestea constituie un impediment pentru acordarea avizului de securitate.

In situatia in care sunt semnalate elemente relevante din punct de vedere al protectiei informatiilor secrete de stat, in luarea deciziei de acordare a avizului de securitate vor avea prioritate interesele de securitate.

Procedura de verificare in vederea acordarii accesului la informatii secrete de stat are drept scop identificarea riscurilor de securitate relevante pentru activitatea de gestionare a informatiilor secrete de stat.

In cadrul procedurilor de avizare se acorda atentie speciala persoanelor care:

a) urmeaza sa aiba acces la informatii strict secrete si strict secrete de importanta deosebita;

b) ocupa functii ce presupun accesul permanent la un volum mare de informatii secrete de stat;

c) pot fi vulnerabile la actiuni ostile, ca urmare a importantei functiei in care vor fi numite, a mediului de relatii sau a locului de munca anterior.

Oportunitatea avizarii va fi evaluata pe baza verificarii si investigarii biografiei celui in cauza.

Principalele criterii de evaluare a compatibilitatii in acordarea avizului pentru eliberarea certificatului de securitate/autorizatiei de acces vizeaza atat trasaturile de caracter, cat si situatiile sau imprejurarile din care pot rezulta riscuri si vulnerabilitati de securitate.

Sunt relevante si vor fi luate in considerare, la acordarea avizului de securitate, caracterul, conduita profesionala sau sociala, conceptiile si mediul de viata al sotului/sotiei sau concubinului/concubinei persoanei solicitante.

Urmatoarele situatii imputabile atat solicitantului cat si sotului/sotiei sau concubinului/concubinei reprezinta elemente de incompatibilitate pentru acces la informatii secrete de stat:

a) daca a comis sau a intentionat sa comita, a fost complice, a complotat sau a instigat la comiterea de acte de spionaj, terorism, tradare ori alte infractiuni contra sigurantei statului;

b) daca a incercat, a sustinut, a participat, a cooperat sau a sprijinit actiuni de spionaj, terorism ori persoane suspectate de a se incadra in aceasta categorie sau de a fi membre ale unor organizatii ori puteri straine inamice ordinii de drept din tara noastra;

c) daca este sau a fost membru al unei organizatii care a incercat, incearca sau sustine rasturnarea ordinii constitutionale prin mijloace violente, subversive sau alte forme ilegale;

d) daca este sau a fost un sustinator al vreunei organizatii prevazute la lit. c), este sau a fost in relatii apropiate cu membri ai unor astfel de organizatii intr-o forma de natura sa ridice suspiciuni temeinice cu privire la increderea si loialitatea persoanei.

Constituie elemente de incompatibilitate pentru accesul solicitantului la informatii secrete de stat oricare din urmatoarele situatii:

a) daca in mod deliberat a ascuns, a interpretat eronat sau a falsificat informatii cu relevanta in planul sigurantei nationale ori a mintit in completarea formularelor tip sau in cursul interviului de securitate;

b) are antecedente penale sau a fost sanctionat contraventional pentru fapte care indica tendinte infractionale;

c) are dificultati financiare serioase sau exista o discordanta semnificativa intre nivelul sau de trai si veniturile declarate;

d) consuma in mod excesiv bauturi alcoolice ori este dependent de alcool, droguri sau de alte substante interzise prin lege care produc dependenta;

e) are sau a avut comportamente imorale sau deviatii de comportament care pot genera riscul ca persoana sa fie vulnerabila la santaj sau presiuni;

f) a demonstrat lipsa de loialitate, necinste, incorectitudine sau indiscretie;

g) a incalcat reglementarile privind protectia informatiilor clasificate;

h) sufera sau a suferit de boli fizice sau psihice care ii pot cauza deficiente de discernamant confirmate prin investigatie medicala efectuata cu acordul persoanei solicitante;

i) poate fi supus la presiuni din partea rudelor sau persoanelor apropiate care ar putea genera vulnerabilitati exploatabile de catre serviciile de informatii ale caror interese sunt ostile Romaniei si aliatilor sai.

Dupa efectuarea verificarilor, in termenele mentionate mai sus, ADS va comunica, in scris (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 20) la ORNISS, avizul privind acordarea certificatului de securitate/autorizatiei de acces la informatii clasificate.

In termen de 7 zile lucratoare de la primirea raspunsului de la autoritatea desemnata de securitate, ORNISS va decide asupra acordarii certificatului de securitate/autorizatiei de acces la informatii secrete de stat si va comunica acest fapt unitatii solicitante (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 21).

Decizia privind avizarea eliberarii certificatului de securitate/autorizatiei de acces va fi luata pe baza tuturor informatiilor disponibile si va avea in vedere:

a) loialitatea indiscutabila a persoanei;

b) caracterul, obiceiurile, relatiile si discretia persoanei, care sa ofere garantii asupra:

- corectitudinii in gestionarea informatiilor secrete de stat;

- oportunitatii accesului neinsotit in compartimente, obiective, zone si locuri de securitate in care se afla informatii secrete de stat;

- respectarii reglementarilor privind protectia informatiilor secrete de stat din domeniul sau de activitate.

Adresa de comunicare a deciziei ORNISS se realizeaza in trei exemplare, din care unul se transmite unitatii solicitante, iar al doilea institutiei care a efectuat verificarile.

Acordarea accesului la informatii secrete de stat

Daca avizul este pozitiv, conducatorul unitatii solicitante va elibera certificatul de securitate sau autorizatia de acces persoanei in cauza, dupa notificarea prealabila la ORNISS (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 22).

Conducatorul unitatii va notifica la ORNISS eliberarea certificatului de securitate sau autorizatiei de acces pentru fiecare angajat care lucreaza cu informatii clasificate.

Certificatul de securitate/autorizatia de acces se emite in doua exemplare originale, unul fiind pastrat de structura/functionarul de securitate, iar celalalt trimis la ORNISS, care va informa institutia competenta care a efectuat verificarile.

Persoanele carora le-au fost eliberate certificate de securitate sau autorizatii de acces vor fi instruite, atat la acordarea acestora cat si periodic, cu privire la continutul reglementarilor privind protectia informatiilor clasificate. Instruirea va fi efectuata de catre structura/functionarul de securitate.

Activitatile de instruire vor fi consemnate de structura/functionarul de securitate, sub semnatura, in fisa de pregatire individuala (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 2).

Fiecare persoana careia i s-a eliberat certificat de securitate/autorizatie de acces va semna un angajament de confidentialitate (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 3).

Structura/functionarul de securitate din institutia care gestioneaza informatii secrete de stat asigura pastrarea si organizeaza evidenta, pe care o actualizeaza permanent, a certificatelor de securitate si autorizatiilor de acces la informatii clasificate (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 18).

Conducatorul unitatii aproba listele cu personalul verificat si avizat pentru lucrul cu informatiile secrete de stat si evidenta detinatorilor de certificate de securitate si autorizatii de acces, pe care le comunica la ORNISS si la institutiile abilitate sa coordoneze activitatea si controlul masurilor privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit legii.

Valabilitatea certificatului de securitate/autorizatiei de acces eliberate unei persoane este de pana la patru ani, in aceasta perioada verificarile putand fi reluate oricand, in situatii care impun revalidarea avizului privind accesul la informatii secrete de stat.

Revalidarea avizului privind accesul la informatii clasificate presupune reverificarea persoanei detinatoare a unui certificat de securitate/autorizatie de acces in vederea mentinerii sau retragerii acestuia/acesteia.

Revalidarea poate avea loc la solicitarea unitatii in care persoana isi desfasoara activitatea, sau a ORNISS, in oricare din urmatoarele situatii:

a) atunci cand pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu ale persoanei detinatoare este necesar accesul la informatii de nivel superior;

b) la expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de securitate/autorizatiei de acces detinute anterior;

c) in cazul in care apar modificari in datele de identificare ale persoanei;

d) la aparitia unor riscuri de securitate din punct de vedere al compatibilitatii accesului la informatii clasificate.

La solicitarea revalidarii nu se elibereaza un nou certificat de securitate/autorizatie de acces, in urmatoarele situatii:

a) in cazul in care se constata neconcordante intre datele declarate in formularele tip si cele reale;

b) in cazul in care, pe parcursul perioadei de valabilitate a certificatului de securitate/autorizatiei de acces s-au evidentiat riscuri de securitate;

c) in cazul in care ORNISS solicita acest lucru, in mod expres.

Pentru revalidarea accesului la informatii secrete de stat se deruleaza aceleasi activitati ca si la acordarea avizului initial, verificarile raportandu-se la perioada scursa de la eliberarea certificatului de securitate sau a autorizatiei de acces anterioare.

Certificatul de securitate sau autorizatia de acces isi inceteaza valabilitatea si se va retrage in urmatoarele cazuri:

a) la solicitarea ORNISS;

b) prin decizia conducatorului unitatii care a eliberat certificatul/autorizatia;

c) la solicitarea autoritatii desemnate de securitate competente;

d) la plecarea din unitate sau la schimbarea locului de munca al detinatorului in cadrul unitatii, daca noul loc de munca nu presupune lucrul cu astfel de informatii secrete de stat;

e) la schimbarea nivelului de acces.

La retragerea certificatului de securitate/autorizatiei de acces, in cazurile prevazute mai sus la literele a-d, angajatului i se va interzice accesul la informatii secrete de stat, iar conducerea unitatii va notifica despre aceasta la ORNISS.

Dupa luarea deciziei de retragere, unitatea va solicita ORNISS inapoierea exemplarului 2 al certificatului de securitate/autorizatiei de acces, dupa care va distruge ambele exemplare, pe baza de proces-verbal”.

Comentarii

# Ioana M. date 6 January 2021 19:04 +1

Legi din anii 2000, depasite si in privinta noului Cod civil si penal dar si ajurisprudentei CEDO. La fel si actele normative ale expertizelor INML, in special cele psihiatrice...cam de pe vremea impuscatului...Greoaie, fara posibilitatea apararii.

# Justitieee date 6 January 2021 21:47 +1

Pai ideea e ca secretele nu sunt impartasite de servicii avocatilor ci functionarilor statului,magistrati sau politicieni...ar fi culmea sa anunti aavocatii Romaniei ca Gigel este corupt sau ca Gigel este evazionist!se va respinge de pe scaun...avocatul nu este destinatarul primar al unor secrete de stat de aceea exista diferenta .ha ha .cine vrea secrete sa invete sa lucreze la stat,sa aiba incompatibilutati nu sa stea in profesii liberale

# un mizantrop date 7 January 2021 06:46 +3

Lasand la o parte ridicolul ideii de "informatii secrete" in Romania, ORNISS-ul e institutia cea mai flagrant nedemocratica din tzara...Arbitrariul deciziilor, aburala respectarii propriilor legi si sinecureala nesimtita pentru care este tinuta in viatza, pe bani multi, o institutie inutila legal, dar folosita ca mijloc de presiune, razbunare, ori promovare a intereselor securist-politice oculte...toate astea tansforma institutia intr-un veritabil "minister al adevarului"...De-aia ar trebui desfiintat - informatiile secrete sa ramana la ministerele care le manipuleaza, unde, deja, angajatii sunt constransi de juramat, iar cele confidentiale fiind, deja, reglementate Avem mai multa dictatura birocratica decat in stalinism si mai multa ticalosie securista...avem institutii care nu aduc nimic societatii, doar toaca bani si angajeaza neamuri, avem asociatii paralele, de tip masonic (Academia de securitate...) care sunt platite de la stat si care n-au alta lege decat fratietatea de interese :-*

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 23.04.2024 – „Baronul Lamborghini” risca sa fie arestat 30 de zile. Propunere pentru reorganizarea parchetelor (Foto)

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva